Voormalig gemeentehuis Eelde krijgt mogelijk nieuwe bestemming.

Eelde, 7 maart 2018.

De omwonenden van het voormalig gemeentehuis van gemeente Eelde en de Raadsleden van gemeente Tynaarlo werden uitgenodigd voor een informatieavond waarin we op de hoogte gebracht en meegenomen werden van de nieuwe bestemming van het voormalig gemeentehuis aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde.

Door middel van een presentatie van een viertal personen werden we deelgenoot gemaakt van...


Eelde, 7 maart 2018.

De omwonenden van het voormalig Gemeentehuis van gemeente Eelde en de Raadsleden van gemeente Tynaarlo werden uitgenodigd voor een informatieavond waarin we op de hoogte gebracht en meegenomen werden van de nieuwe bestemming van het voormalig Gemeentehuis aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde.

Door middel van een presentatie van een viertal personen werden we deelgenoot gemaakt van hetgeen er in de nabije toekomst mogelijk met het Gemeentehuis gaat gebeuren.

Er werd een presentatie gegeven door een dame die het monumentaal gebouw heeft onderzocht, vervolgens presenteerde een onderzoeker zijn bevindingen met betrekking tot de tuin aan de voorzijde van het gebouw met inbegrip van de monumentale vijver. Als derde presenteerde de eigenares van Goedemorgen zelf haar bedoelingen met het gebouw qua functie. Ten slotte kwam de architect aan het woord.

Namens Gemeentebelangen waren Jarko Weering en Hilde Kamminga aanwezig in het Gemeentehuis . Vooral Weering ging met een behoorlijke dosis scepsis naar de presentatie.

Gedurende de presentatie werden Kamminga en Weering steeds enthousiaster, het Gemeentehuis wordt weer in ere hersteld, ook de tuin en de vijver worden dusdanig aangepakt dat het er weer voor een groot deel uitziet als vroeger.

Aan de achterzijde wordt ook het een en ander aangepakt, de glas in lood ramen worden weer zichtbaar gemaakt, hetgeen er achter gebouwd is, wordt voor een deel afgebroken en verbeterd opgebouwd en iets vergroot. Ook de binnenkant wordt aangepakt, waarbij de raadszaal zeker niet vergeten wordt.

De functie van het gemeentehuis.

In het voormalig Gemeentehuis zullen 19 kamers gerealiseerd worden, waarin op een kleinschalige manier met een goede zorg voor de patiënten, dementerende bewoners worden gehuisvest. Daarbij wordt de zorg voor de bewoners op de eerste plek gezet, er dient zo min mogelijk management boven de verzorgenden te staan, er komt slechts 1 leidinggevende.

Het achterterrein.

Verder komt er een nog een tweede project bij, er worden 2 maal 6 appartementen met dagbesteding op het achter terrein gebouwd. Maar voordat dit zover is, wil men eerst een klankbordgroep van omwonenden in het leven roepen, met hen wil men dan deze plannen bespreken en kijken hoe het allemaal het beste ingepast kan worden. Men wil een zo groot mogleijk draagvlak voor dit plan maar ook zeker voor het project gemeentehuis realiseren.

Al met al waren Hilde en Jarko behoorlijk enthousiast over het plan. Ook de omwonenden die zij gesproken hebben waren best wel positief.

Zal Eelde en Paterswolde weer het oogappeltje terugkrijgen en zal deze blikvanger er weer zo uit komen te zien zoals het er vroeger stond te pronken? We hopen het.

Uitkomsten draagvlakonderzoek centrum Zuidlaren.

Vries, 6 februari 2018.

Er vond in het Gemeentehuis te Vries een openbare zitting plaats over het draagvlak onderzoek Zuidlaren. Het onderzoek was uitgevoerd door Necker van Naem in opdracht van de gemeente Tynaarlo.

De aanleiding van dit draagvlak onderzoek was het veranderende consumentengedrag en de ontwikkelingen op het voormalig Prins Bernhardhoeve-terrein.

Lees meer: Uitkomsten draagvlakonderzoek centrum Zuidlaren.

Internationale vrouwendag 2018.

Paterswolde, 8 maart 2018.

Vandaag, 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De internationale vrouwendag bestaat sinds 1911, en werd in 1912 voor het eerst in Nederland gehouden.

Waarom op 8 maart?

In 1921 heeft het Internationale Vrouwensecretariaat een datum gekozen voor deze dag, 8 maart. Op 8 maart 1917 waren in St. Petersburg vrouwen massaal in opstand gekomen tegen...

Lees meer: Internationale vrouwendag 2018.

Centrum Zuidlaren, Wethouder Hofstra onder vuur.

Vries, 20 februari 2018.

In een eerdere Raadsvergadering verzocht Leefbaar Wethouder Hofstra aan te tonen dat zij niet gelogen heeft over het feit dat Albert Heijn Zuidlaren af zou zien van het plaatsen van een noodwinkel op het voormalig prins Bernhardhoeve terrein.

In deze Raadsvergadering velde de Raad een oordeel over het feit of Hofstra nu wel of niet tegen de Gemeenteraad gelogen heeft.

Lees meer: Centrum Zuidlaren, Wethouder Hofstra onder vuur.

Commissie bezwaar in verordening vastgelegd.

Vries, 20 februari 2018.

Door het vaststellen van een nieuwe Verordening commissie bezwaarschriften beschikt gemeente Tynaarlo over een actuele verordening waarin in de eerste plaats de huidige werkwijze van de commissie is vastgelegd en in de tweede plaats waardoor er overeenkomstig de VNG-modelverordening wordt gewerkt.

Deze verordening werd aan de Gemeenteraad ter instemming op het akkoordgedeelte van de agenda voorgelegd.

Lees meer: Commissie bezwaar in verordening vastgelegd.

Rietwijk Noord ecozone.

Vries, 20 februari 2018.

De gemeenteraad heeft op 23 september 2013 het bestemmingsplan “Rietwijk Noord” in Eelderwolde vastgesteld. Bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan, dat op 6 juni 2017 door de Gemeenteraad is vastgesteld, is geconstateerd dat bij het tekenen van de verbeelding van het bestemmingsplan iets is fout gegaan. Dwars door de wijk loopt een gasleiding. De grond waarin deze leiding ligt is ingericht als ecozone en als zodanig bestemd. Het bestemmingsplan van de ecozone is iets te ver in zuidelijke richting gelegd. Daarom wordt het bestemmingsplan opnieuw ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Lees meer: Rietwijk Noord ecozone.

Beheersverordening Eelde opnieuw op de agenda.

Vries, 20 februari 2018.

Op 19 december 2017 heeft de beheersverordening Eelde reeds op de agenda van de Gemeenteraad gestaan. Op dat moment heeft de Gemeenteraad besloten het voorstel terug te geven aan het College van B en W, er was een brief binnengekomen van Lentis, een van de indieners van een zienswijze.

Nu stond het voorstel opnieuw op de agenda.

Lees meer: Beheersverordening Eelde opnieuw op de agenda.

Weering geïnterviewd door RTV Drenthe over kaalslag Schelfhorst.

Paterswolde, 12 februari 2018.

Op zondag 11 februari 2018 heeft Jarko Weering namens Gemeentebelangen Tynaarlo een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd met betrekking tot de kaalslag dat gepleegd is op voormalig camping Schelfhorst.

Op de dag na het versturen van de betreffende brief werd Weering gecontacteerd door de pers van RTV Drenthe.

Lees meer: Weering geïnterviewd door RTV Drenthe over kaalslag Schelfhorst.

Kaalslag Schelfhorst, GB stelt schriftelijke vragen.

Eelde, 11 februari 2018.

Na de nipte instemming van de Gemeenteraad op dinsdag 6 februari 2018 omtrent het voorontwerp van het bestemmingsplan van Schelfhorst, zal het te inzage gelegd worden.

Tot onze verbazing werd er contact opgenomen met Jarko Weering door verontrustte omwonenden, met de mededeling dat er een aantal bomen gekapt waren en dat er een behoorlijke kaalslag had plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze verontruste berichten heeft Jarko Weering namens Gemeentebelangen een brief met schriftelijke vragen aan het College van B en W gezonden.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Kaalslag Schelfhorst, GB stelt schriftelijke vragen.