Museum de buitenplaats, besluit projectsubsidie.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 23 januari 2018 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo gesproken over het onderwerp met betrekking tot een projectsubsidie voor de tentoonstelling planten op reis, welke werd aangevraagd door museum De buitenplaats in Eelde.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari heeft de Gemeenteraad over dit agendapunt een besluit genomen.

Lees meer: Museum de buitenplaats, besluit projectsubsidie.

Bestrating Groote Veen, GB stelde schriftelijke vragen.

 

Eelde, 26 januari 2018.

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo wordt met enige regelmaat aangesproken over de slechte staat van de bestrating in Groote Veen, de nieuwe wijk in Eelde. Er zijn bewoners die gekscherend aangeven dat de naam Groote Veen niet meer klopt, de wijk dient omgedoopt te worden in Groot modderveen of Groot Waterveen.

Naar aanleiding van de klachten van de inwoners van de wijk heeft Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Bestrating Groote Veen, GB stelde schriftelijke vragen.

Natuurwonen op schelfhorst, voorontwerp bestemmingsplan.

Vries, 23 januari 2018.

Op dinsdag 23 januari stond het Starten van de bestemmingsplanprocedure voor “Schelfhorst Natuurwonen” op de agenda van de Gemeenteraad.

Lees meer: Natuurwonen op schelfhorst, voorontwerp bestemmingsplan.

Vragen aansprakelijkheid openbare ruimte werd door College beantwoord.

Vries, 23 januari 2018.

Op 27 december 2017 heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de aansprakelijkheid in de openbare ruimte.

Op dinsdag 23 januari 2018 ontving Gemeentebelangen een antwoord op de vragen van het College van B en W.

Voor de volledige antwoordbrief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Vragen aansprakelijkheid openbare ruimte werd door College beantwoord.

Tienelsweg 30c in Zuidlaren voor een nieuwe woning.

Vries, 23 januari 2018.

De bewoners van Tienelsweg 30c in Zuidlaren willen graag een toekomstbestendige woning bouwen op het perceel naast hun huidige woning. Om dit te kunnen realiseren dient er een bestemmingsplan wijziging plaats te vinden.

Lees meer: Tienelsweg 30c in Zuidlaren voor een nieuwe woning.

Basisprincipes kansreike open plekken in Tynaarlo.

Vries, 23 januari 2018.

Het College van B en W hanteert samen met de ambtenaren van gemeente Tynaarlo een aantal basisprincipes om te bepalen of een bouwlocatie aan de gestelde criteria voldoet om ter beoordeling aan de Raad voorgelegd te worden.

Deze basisprincipes lagen ter bespreking voor aan de Gemeenteraad.

Lees meer: Basisprincipes kansreike open plekken in Tynaarlo.

Museum De buitenplaats vraagt projectsubsidie.

Vries, 23 januari 2018.

Museum De buitenplaats in Eelde heeft een projectsubsidie aangevraagd voor de tentoonstelling “Planten op reis”. Dit agendapunt heeft reeds op de agenda van de gemeenteraad van 19 december 2017 gestaan, maar het punt werd verdaagd door afwezigheid van wethouder van dijk.

De tentoonstelling genaamd ‘Planten op reis’ heeft een stimulerende en verbindende functie, want het sluit aan bij de beleidsdoelen van de gemeente Tynaarlo doordat het sterk inzet op toerisme…

Lees meer: Museum De buitenplaats vraagt projectsubsidie.

Onderzoek rekenkamercommissie over GGD Drenthe.

Vries, 23 januari 2018.

Er heeft een gezamenlijk onderzoek plaatsgevonden door de rekenkamercommissies van 7 Drentse gemeenten naar de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD). De conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek voort zijn gekomen zijn aan de Raad ter besluit voorgelegd.

Lees meer: Onderzoek rekenkamercommissie over GGD Drenthe.

Peizerweg 8a in Bunne.

Vries, 23 januari 2018.

Bij de gemeente Tynaarlo is een verzoek binnengekomen voor het toepassen van de ruimte voor ruimte regeling met betrekking tot het perceel Peizerweg 8a in Bunne.

Hierdoor stond het agendapunt hieromtrent op het akkoordgedeelte van de agenda.

Lees meer: Peizerweg 8a in Bunne.