Regio Groningen assen jaarstukken 2016.

Vries, 6 juni 2017.

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft de jaarstukken van 2017 van Regio Groningen-Assen in haar vergadering behandeld.

In het Convenant Regio Groningen-Assen is vastgelegd dat de Stuurgroep Regio Groningen – Assen jaarlijks een begroting en een jaarrekening opstelt, welke via de colleges van de deelnemende gemeenten ter kennis van de Gemeenteraden en raden van statenworden gebracht. Zij hebben dan…

Lees meer: Regio Groningen assen jaarstukken 2016.

Paardenmarkten Zuidlaren, evaluatie 2016 en verordening 2017.

Vries, 6 juni 2017.

Sinds 2015 heeft de Gemeenteraad met het College van B en W van Tynaarlo de afspraak gemaakt dat ieder jaar de Paardenmarkten van Zuidlaren geëvalueerd wordt, waarbij zo nodig, de verordening voor de Paardenmarkten van Zuidlaren bijgesteld dient te worden.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 6 juni 2017 stond deze evaluatie met de aanpassing van de verordening van de Paardenmarkten van Zuidlaren op het bespreekgedeelte van…

Lees meer: Paardenmarkten Zuidlaren, evaluatie 2016 en verordening 2017.

Rietwijk noord, beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Vries, 6 juni 2017.

Rietwijk noord is een deelwijk van de wijk Ter Borch dat ligt in het dorp Eelderwolde. Voor de nog te bebouwen deelwijk Rietwijk noord is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Tijdens de Raadsvergadering stond het beeldkwaliteitsplan van deze deelwijk op het akkoordgedeelte van de agenda.

Op 14 februari 2017 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan voor Rietwijk noord vastgesteld. Hierna is het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Het ontwerp…

Lees meer: Rietwijk noord, beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Meerschap Paterswolde begroting 2018.

Vries, 6 juni 2017.

Ieder jaar worden de begroting en de jaarrekening van alle gemeenschappelijke regelingen in de Gemeenteraad van Tynaarlo behandeld. Zo ook die van het Meerschap Paterswolde. In deze Raadsvergadering stond de concept begroting van dit Meerschap op het akkoord gedeelte van de agenda.

Gemeente Tynaarlo heeft samen met andere gemeenten een aantal gemeenschappelijke…

Lees meer: Meerschap Paterswolde begroting 2018.

Grondexploitaties geactualiseerd.

Vries, 16 mei 2017.

De grondexploitaties van bepaalde projecten zijn in de Raadsvergadering door de raadsleden besproken.

Dit is een vrij technisch punt met als doel de raad te informeren over de gewijzigde budgetten in de geactualiseerde grondexploitaties zodat zij tijdig en effectief kan sturen op grondexploitaties waardoor ook eerder met formeel vastgestelde budgetten kan worden…

Lees meer: Grondexploitaties geactualiseerd.

Asserstraat 21 Vries.

Vries, 16 mei 2017.

Er zijn signalen dat er behoefte is aan woningbouwontwikkeling in Vries. Het College van B en W wil deze behoefte graag onderzoeken en indien de behoefte groot genoeg blijkt, wil het College tot een woningbouwplan voor Vries komen.

Het perceel Asserstraat 21 in Vries is onlangs in de verkoop gekomen. De aankoop van dit perceel vergroot de mogelijkheid tot ontwikkeling aanzienlijk voor Vries.

Lees meer: Asserstraat 21 Vries.

Supermarkt Ter Borch, ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven.

Vries, 16 mei 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering is een besluit genomen over het ontwerp bestemmingsplan voor de supermarkt in Ter Borch. In de Raadsvergadering van dinsdag 2 mei is dit bestemmingsplan besproken.

Zoals bekend is zijn Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo, en GroenLinks tegen de komst van de mega super. Op 21 maart 2017 hadden Gemeentebelangen & Leefbaar Tynaarlo…

Lees meer: Supermarkt Ter Borch, ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven.

Groene schoolpleinen en digitalisering.

Vries, 16 mei 2017.

De schoolbesturen binnen gemeente Tynaarlo hebben plannen voor het realiseren van groene schoolpleinen en/of digitalisering. Op een aantal plaatsen in onze gemeente worden nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen gebouwd, daardoor is het nu beschikbaar stellen van de geldelijke middelen voor de groene schoolpleinen en of digitalisering nu een goed moment.

Op 20 maart 2017 heeft er een Lokaal Educatief Agenda-overleg plaatsgevonden. In dit overleg is…

Lees meer: Groene schoolpleinen en digitalisering.

Wethouder Lammers opnieuw benoemd.

Vries, 16 mei 2017.

Door de langdurige ziekte van de CDA wethouder Theun Wijbenga vervangt Henk Lammers hem.

Deze vervanging kan echter niet voor langer dan 3 maanden achtereen, na deze 3 maanden dient de vervangende wethouder opnieuw geïnstalleerd te worden.

Tijdens de Raadsvergadering van 16 mei vond deze installatie plaats. Henk Lammers legde tegenover de Raad voor de tweede keer de Eed af, hiermee is hij opnieuw voor 3 maanden benoemd tot…

Lees meer: Wethouder Lammers opnieuw benoemd.