Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd.

Vries, 19 december 2017.

De harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk stond op de agenda van de Raad van gemeente Tynaarlo. Gemeente Tynaarlo wil dat alle peuters van alleen, en geen verdienende ouders, financieel in staat zijn de peuteropvang te bezoeken. De Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt op 1 januari 2018 in werking. Voor die tijd moet duidelijk zijn welke regeling de gemeente treft voor de alleen, en geen verdienende ouders.

Lees meer: Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd.

Beheer MFA’s en sporthallen, besluit werd genomen.

Vries, 19 december 2017.

Op maandag 4 december 2017 heeft het punt met betrekking tot het beheer van de Multi Functionele accommodaties en de sporthallen in de gemeente Tynaarlo ook reeds ter bespreking op de agenda gestaan.

Tijdens de Raadsvergadering van 19 december 2017 diende er een besluit over dit voorstel genomen te worden.

Lees meer: Beheer MFA’s en sporthallen, besluit werd genomen.

GB blij met oplossing conflict bloemencorso.

Eelde, 15 december 2017.

Gemeentebelangen heeft met vreugde kennis genomen dat het conflict dat tijdens de bloemencorso van 2017 speelde tussen het stichtingsbestuur van Bloemencorso Eelde en de uitbater van de feesttent op het kampje, de heer roelof Boerema voor goed uit de wereld lijkt te zijn geholpen.

Dennis Franke is door Boerema gevraagd of hij vanaf nu de organisatie van het feest in de feesttent…

Lees meer: GB blij met oplossing conflict bloemencorso.

Prins Bernhardhoeve terrein voor centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 4 december 2017.

Tijdens de Raadsvergadering heeft de Raad gesproken over de Centrumontwikkeling van Zuidlaren en dan met name over het .kopen van het terrein waar de voormalige Prins Bernhardhoeve heeft gestaan. Daarbij ging het ook over de eventuele inrichting van dat aangekochte terrein.

Lees meer: Prins Bernhardhoeve terrein voor centrumontwikkeling Zuidlaren

Beheer en exploitatie MFA’s en sporthallen.

Vries, 4 december 2017.

Voor de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het beheer en het exploiteren van de Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) en de sporthallen binnen gemeente Tynaarlo op het bespreekgedeelte van de agenda.

In 2009 is binnen de gemeente Tynaarlo onze eerste multifunctionele accommodatie in gebruik genomen, MFA Borchkwartier. In 2013 en 2014 volgden hierop het MFA Yders Hoes in Yde en MFA de Zeijer Hoogte in Zeijen.

Lees meer: Beheer en exploitatie MFA’s en sporthallen.

Tarragrond, brief over stand van zaken werd besproken.

Vries, 4 december 2017.

Op verzoek van de VVD is de brief van 11 oktober 2017 van het College inzake de stand van zaken van de tarragrond Tynaarlo besproken.

Er werden bij dit agendapunt geen besluiten gevraagd.

Lees meer: Tarragrond, brief over stand van zaken werd besproken.

Brief over bewonersvereniging Nieuw Laarhof in Zuidlaren.

Vries, 4 december 2017.

Op verzoek van de Christenunie is een brief van 3 oktober 2017 van het College aan de Christenuunie besproken over vragen die de Christenunie-fractie had gesteld inzake de Bewonersvereniging Nieuw Laarhof te Zuidlaren.

Lees meer: Brief over bewonersvereniging Nieuw Laarhof in Zuidlaren.

Publiek vervoer, samenwerkingsvorm voor Groningen Drenthe.

Vries, 4 december 2017.

In het begin van 2017 hebben alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe besloten samen te werken in Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

De samenwerking betreft het contractmanagement en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer in Groningen en Drenthe, na een gezamenlijke inkoop daarvan in 2017.

Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat er geen overdracht van bestuurlijke bevoegdheden plaatsvinden.

Lees meer: Publiek vervoer, samenwerkingsvorm voor Groningen Drenthe.

Gemeenteraad dient zienswijze in op begrotingswijziging RUD.

Vries, 4 december 2017.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe constateerde in juni 2017 dat een fors tekort werd verwacht ten opzichte van de begroting voor 2017. Dit kan niet volledig voorkomen worden door lagere uitgaven of gedekt worden uit de reserves. Daarom is het noodzakelijk dat de deelnemende partijen voor 2017 een extra deelnemersbijdrage leveren van in totaal € 450.000. De gemeente Tynaarlo heeft een aandeel van 3,3 % in deze gemeenschappelijke regeling.

Lees meer: Gemeenteraad dient zienswijze in op begrotingswijziging RUD.