Ombudsvrouw wordt opnieuw benoemd.

Vries 19 december 2017

Een gemeente is op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) verplicht een externe klachtvoorziening te hebben. Een onafhankelijke instantie waar de burger terecht kan voor de behandeling van zijn of haar klacht.

Kort gezegd kan een gemeente een keuze maken uit de volgende voorzieningen:

Lees meer: Ombudsvrouw wordt opnieuw benoemd.

Duurzaamheidslening zwembaden Tynaarlo.

Vries, 19 december 2017.

Voor scholen, sporthallen en gymzalen heeft de Gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de acomodaties. Volgens “het sportbeleidsplan” zijn zwembaden kernvoorzieningen.

De stichting zwembaden gemeente Tynaarlo heeft de gemeente verzocht om haar een lineaire lening te verstrekken ten behoeve van de financiering van de duurzaamheidsplannen van de stichting.

Lees meer: Duurzaamheidslening zwembaden Tynaarlo.

Begraven in Tynaarlo, het verleden en de toekomst.

Vries, 19 december 2017.

Het agendapunt Begraven in Tynaarlo stond ook reeds op de agenda van de Raadsvergadering van maandag 4 december 2017, maar doordat de vergadering dusdanig laat werd, is besloten dit agendapunt door te schuiven naar de vergadering van 19 december 2017.

Het College van B en W wil het begraven in de Gemeente Tynaarlo voor nu en in de toekomst duurzaam kunnen uitvoeren.

Lees meer: Begraven in Tynaarlo, het verleden en de toekomst.

Wethouder Wijbenga houdt het voor gezien.

Vries, 19 december 2017.

Wethouder Theun Wijbenga van het CDA heeft aangegeven per 1 januari 2018 te stoppen met zijn functie als Wethouder voor gemeente Tynaarlo. Al enige tijd is Wijbenga door ziekte afwezig.

Wijbenga laat zich reeds ruim een half jaar vervangen door Henk Lammers, onlangs werd Lammers voor de derde en laatste keer tijdelijk aangesteld als Wethouder.

Doordat Wijbenga heeft aangegeven te willen stoppen met de functie van wethouder en dus niet…

Lees meer: Wethouder Wijbenga houdt het voor gezien.

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd.

Vries, 19 december 2017.

De harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk stond op de agenda van de Raad van gemeente Tynaarlo. Gemeente Tynaarlo wil dat alle peuters van alleen, en geen verdienende ouders, financieel in staat zijn de peuteropvang te bezoeken. De Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt op 1 januari 2018 in werking. Voor die tijd moet duidelijk zijn welke regeling de gemeente treft voor de alleen, en geen verdienende ouders.

Lees meer: Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd.

Beheer MFA’s en sporthallen, besluit werd genomen.

Vries, 19 december 2017.

Op maandag 4 december 2017 heeft het punt met betrekking tot het beheer van de Multi Functionele accommodaties en de sporthallen in de gemeente Tynaarlo ook reeds ter bespreking op de agenda gestaan.

Tijdens de Raadsvergadering van 19 december 2017 diende er een besluit over dit voorstel genomen te worden.

Lees meer: Beheer MFA’s en sporthallen, besluit werd genomen.

GB blij met oplossing conflict bloemencorso.

Eelde, 15 december 2017.

Gemeentebelangen heeft met vreugde kennis genomen dat het conflict dat tijdens de bloemencorso van 2017 speelde tussen het stichtingsbestuur van Bloemencorso Eelde en de uitbater van de feesttent op het kampje, de heer roelof Boerema voor goed uit de wereld lijkt te zijn geholpen.

Dennis Franke is door Boerema gevraagd of hij vanaf nu de organisatie van het feest in de feesttent…

Lees meer: GB blij met oplossing conflict bloemencorso.

Prins Bernhardhoeve terrein voor centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 4 december 2017.

Tijdens de Raadsvergadering heeft de Raad gesproken over de Centrumontwikkeling van Zuidlaren en dan met name over het .kopen van het terrein waar de voormalige Prins Bernhardhoeve heeft gestaan. Daarbij ging het ook over de eventuele inrichting van dat aangekochte terrein.

Lees meer: Prins Bernhardhoeve terrein voor centrumontwikkeling Zuidlaren

Beheer en exploitatie MFA’s en sporthallen.

Vries, 4 december 2017.

Voor de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het beheer en het exploiteren van de Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) en de sporthallen binnen gemeente Tynaarlo op het bespreekgedeelte van de agenda.

In 2009 is binnen de gemeente Tynaarlo onze eerste multifunctionele accommodatie in gebruik genomen, MFA Borchkwartier. In 2013 en 2014 volgden hierop het MFA Yders Hoes in Yde en MFA de Zeijer Hoogte in Zeijen.

Lees meer: Beheer en exploitatie MFA’s en sporthallen.