Woningbouw Vries, een motie werd ingediend.

Vries, 21 maart 2017.

In de raadsvergadering van 7 maart is er tijdens de behandeling van het agendapunt met betrekking tot de prestatieafspraken, welke gemaakt zijn met de woningbouwcorporaties, door D66 en Leefbaar een motie ingediend, waarin het college van B en W werd verzocht om…

Lees meer: Woningbouw Vries, een motie werd ingediend.

Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp verordend.

Vries, 21 maart 2017.

Op 7 maart heeft de raad uitgebreid gesproken over de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017. Op 21`maart lag het punt ter besluitvorming voor.

De nieuwe geïntegreerde verordening is een gezamenlijk product van de vijf Noord en Midden Drentse gemeenten (NMD), ontwikkeld door juristen en beleidsmedewerkers van die gemeenten. Dit betekent dat, op enkele mogelijke lokale accenten na, in de NMD regio grotendeels uniforme…

Lees meer: Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp verordend.

supermarkt Ter Borch, GB diende samen met LT een motie in.

Vries, 21 maart 2017.

Al geruime tijd heerst er in de wijk Ter Borch grote onrust over de komst van een megasupermarkt in de wijk. Bewoners van de wijk zijn er in grote meerderheid tegen. Ook de ondernemers in Eelde – Paterswolde hebben zich tegen de plannen gekeerd.

Toch gaan de projectontwikkelaars en het College van B&W door met de planontwikkeling.

Vanaf het eerste uur is Gemeentebelangen ook faliekant tegen de komst van de supermarkt…

Lees meer: supermarkt Ter Borch, GB diende samen met LT een motie in.

Voorlopige uitslag 2e kamer verkiezingen.

Vries, 17 maart 2017.

Op woensdag 15 maart 2017 hebben de Tweede Kamerverkiezingen plaatsgevonden. In de gemeente Tynaarlo hebben in totaal 22356 kiezers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te stemmen. Dit betekent een opkomst van 86,65%. In 2012 was de opkomst 81,3%.

Lees meer: Voorlopige uitslag 2e kamer verkiezingen.

Afvalbeleid gemeente Tynaarlo.

Vries, 14 maart 2017.

Tijdens een informatieavond werd de Gemeenteraad bijgepraat over de huidige stand van zaken met betrekking tot het huidig afvalbeleid.

IN de nabije toekomst zal het beleid rondom het afval verder onder de loep genomen worden en aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

Raadsleden Peter van Es en Jarko Weering waren bij deze informatieavond aanwezig.

Lees meer: Afvalbeleid gemeente Tynaarlo.

Prestatieafspraken woningbouw.

Vries, 7 maart 2017.

Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de in onze gemeente werkzame woningbouwverenigingen.

Op 13 december 2016 heeft het college de raad geïnformeerd met betrekking tot het gevolgde proces en de stand van zaken omtrent de prestatieafspraken met de in onze gemeente werkzame woningbouwverenigingen.

Lees meer: Prestatieafspraken woningbouw.

Recreatieterrein Buiten Midlaren, jaarrond recreatie?

Vries, 7 maart 2017.

In de Raadsvergadering stond het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten in Midlaren ter besluitvorming op de agenda.

Toelichting.

Het betrof een onderwerp wat al enige jaren speelde. Met name het oprekken van de mogelijkheid om het gehele jaar rond te kunnen recreëren, in plaats van de beperking op de verblijfsrecreatie tot het kampeerseizoen (van 16 april tot 31 oktober) was een punt…

Lees meer: Recreatieterrein Buiten Midlaren, jaarrond recreatie?

Participatiewet experiment.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2015 heeft een raadsmeerderheid ingestemd met een motie van D66, Gemeentebelangen en GroenLinks, waarmee het college van B en W opgedragen werd met voorstellen te komen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te experimenteren met betrekking tot de participatiewet.

Het college heeft op 8 februari jl. de raad hieromtrent geïnformeerd dat zij geen…

Lees meer: Participatiewet experiment.

Bed en breakfast beleid.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de gemeenteraad werd het beleid voor de Bed en breakfast besproken. Dit geschiedde naar aanleiding van een uitgevoerde Quick scan omtrent de B&B’s in onze gemeente.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 8 november 2016 heeft een deel van de Raad gevraagd om een Quick scan van de overeenkomsten met en de verschillen tussen het bed en breakfast beleid binnen onze gemeente ten opzichte van onze naburige gemeente Aa en Hunze. In Aa en Hunze zijn…

Lees meer: Bed en breakfast beleid.