Zeijen

In gemeente Tynaarlo ligt een plaatsje dat Zeijen heet. Zeijen is een esdorp.

Zeijen maakte tot de gemeentelijke herindeling in 1998 deel uit van de toenmalige gemeente Vries.

In het dorp vinden we nog een groot aantal saksische boerderijen.

Inwoners.

In 2012 woonden er in Zeijen in totaal 755 inwoners. Deze inwoners woonden in 290 huishoudens. Ongeveer een derde van de inwoners maakten op dat moment deel uit van de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar, we kunnen dus wel stellen dat de inwoners relatief oud zijn in dit dorp.

Voorzieningen.

Zeijen kent niet veel eigen voorzieningen. Wel is er in Zeijen een sportvereniging gevestigd, deze sportvereniging heet SVZ. Binnen deze sportvereniging kunnen de volgende beroepen beoefend worden, voetbal, volleybal, gymnastiek en BBB (Buik, Billen en Benen).

Verder vinden we er sportvelden en een openbare basisschool, deze heet OBS Zeijen.

Ook vinden we in Zeijen nog een paar winkels en horecagelegenheden.

Molen.

In Zeijen staat een bemalingsmolen. Deze circuitbemalingsmolen heet de Bollenveen.

De Bollenveen is gebouwd in 2001, het is dus een erg jonge molen.

De Bollenveen wordt beschreven als een tjasker.Het is een paaltjasker.

 

Hunebed.

In Zeijen vinden we nog een van de weinige hunebedden in Nederland.

Dit hunebed vindt u aan de Witteveen.

Het hunebed is 7,4 meter lang en 2,5 meter breed.

Het hunebed is opgebouwd uit 4 trilitons en een deksteen.

Voor meer informatie over dit hunebed klikt u op de link hieronder.

Het hunebed in Zeijen

Zandwinning Tynaarlo, beheersverordening vastgesteld.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016 heeft de Raad van Tynaarlo de ontwerp beheersverordening voor de zandwinning aan de Zuidlaarderweg in Tynaarlo vastgesteld. De beheersverordening kon hierna ter inzage gelegd worden, waarmee formeel de inspraakprocedure kon worden gestart.

Op 4 april werd er opnieuw een besluit genomen over de beheersverordening, waarbij de ingediende

Lees meer: Zandwinning Tynaarlo, beheersverordening vastgesteld.

de Marsch, beheersverordening vastgesteld.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016 werd de ontwerp beheersverordening De Marsch Paterswolde vastgesteld, hierna kon de beheersverordening ter inzage gelegd worden.

In de Raadsvergadering van 4 april 2017 werd de beheersverordening met daarbij de nota zienswijzen en overlegreacties beheersverordening de Marsch vastgesteld.

Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (WRO) om de tien jaar haar…

Lees meer: de Marsch, beheersverordening vastgesteld.

Groote Veen, maatschappelijke voorzieiningen in bestemmingsplan.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het bestemmingsplan voor de wijk Groote Veen in Eelde met betrekking tot de maatschappelijke voorzieningen binnen de wijk op het besluitgedeelte van de agenda.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 november 2016 heeft het ontwerp bestemmingsplan Groote Veen Eelde, maatschappelijke voorzieningen op de agenda gestaan. De gemeenteraad heeft tijdens…

Lees meer: Groote Veen, maatschappelijke voorzieiningen in bestemmingsplan.

Tarragrond in Tynaarlo, geamendeerd vastgesteld.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de raadsvergadering van 21 maart 2017 is de deskstudie met betrekking tot de tarragrond in het dorp Tynaarlo besproken. Op 4 april is er een besluit over genomen.

De Gemeenteraad is het er over eens, het dorp Tynaarlo dient haar beloofde park te krijgen op het NS terrein.

Het meest ideale scenario om dit te bereiken zou zijn om de tarragrond te laten afgraven door de NS… Naar schatting gaat dit mogelijk 3 miljoen euro kosten.

Lees meer: Tarragrond in Tynaarlo, geamendeerd vastgesteld.

Vries, beheersverordening vastgesteld.

Vries, 21 maart 2017.

Voor Vries is in 2006 een bestemmingsplan vastgesteld, dit bestemmingsplan dient eens per 10 jaar herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Aangezien er geen hele grote ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen het bestemmingsplan, heeft het College van B en W er voor gekozen dit middels een Beheersverordening te doen. Deze beheersverordening werd besproken tijdens de Gemeenteraadsvergadering.

Lees meer: Vries, beheersverordening vastgesteld.

Omgevingsvisie, Raadswerkgroep ingesteld.

Vries, 21 maart 2017.

Zoals het er nu uitziet, zal in 2019 de omgevingswet in werking treden. Hiermee veranderd de wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving ingrijpend.

Om dit in goede banen te leiden werd er voorgesteld een Raadswerkgroep omgevingswet in te stellen. Er zullen verschillende wetten samengevoegd worden in de nieuwe Omgevingswet, dit zijn onder andere de…

Lees meer: Omgevingsvisie, Raadswerkgroep ingesteld.

Brug Taarlosediepp Osdijk kan vernieuwd.

Vries, 21 maart 2017.

In Taarlo, over het Taarlose diep ligt een brug. Als je over de Osdijk rijdt, dan kom je deze brug tegen.

De brug is aan vervanging toe, daarom werd er om een krediet gevraagd.

Lees meer: Brug Taarlosediepp Osdijk kan vernieuwd.

APV gewijzigd.

Vries, 21 maart 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering werd een besluit genomen over het agendapunt over de wijzigingen welke doorgevoerd zijn op de Algemene Plaatselijke Verordening APV). Op dinsdag 7 maart werd hierover reeds een discussie gevoerd tijdens de Raadsvergadering. GroenLinks kondigde tijdens deze discussie reeds aan dat zij op 21 maart met een motie of amendement zouden komen met betrekking tot het terugdringen van de hoeveelheid aan reclameborden.

Lees meer: APV gewijzigd.