Motie trots op de boer.

Vries 19 november 2019 Tijdens de raadsvergadering van 19 november 2019 diende Gemeentebelangen samen met de ChristenUnie een motie vreemd aan de agenda in.

De motie roept op om als gemeente Tynaarlo onze trots op de boeren uit te stralen, en daarnaast richting de provincie Drenthe het signaal af te geven dat gemeente Tynaarlo tegen het gedwongen verplaatsen en/of verkopen van boerenbedrijven door de stikstofreductie is…

Lees meer: Motie trots op de boer.

Raad bespreekt Najaarsbrief 2019 en begroting 2020

Vries 5 november 2019

Op 5 november 2019 stond de behandeling van de najaarsbrief 2019 en de begroting 2020 op de raadsagenda. Aangezien er bij de behandeling van de Perspectievennota op 9 juli 2019 al algemene beschouwingen zijn gehouden, en de Perspectievennota toenis vastgesteld en de Begroting vooral een nadere uitwerking van de Perspectievennota is, heeft het presidium de raad voorgesteld om zich in de begrotingsvergadering te beperken tot twee vragen…

Lees meer: Raad bespreekt Najaarsbrief 2019 en begroting 2020

Raad wijzigt vergadermodel gemeenteraad Tynaarlo

Vries 29 oktober 2019

Op 11 juni 2019 heeft de raad ingestemd met het Ontwikkelplan Goede Basis. In dit besluit stond onder andere het verder ontwikkelen van het vergadermodel; dit om voor een goede voorbereiding van raadsvergaderingen een vergadervorm te creëren waarbij open met elkaar gesproken kan worden en waarbij inwoners, deskundigen en ambtenaren gemakkelijk en volwaardig kunnen meepraten.

Lees meer: Raad wijzigt vergadermodel gemeenteraad Tynaarlo

Motie gedrag raadslid Kloos

Vries 5 november 2019

Op 5 november kwam de heer Dijkstra, fractievoorzitter van de PvdA terug op de vorige raadsvergadering van 29 oktober 2019 en de opmerkingen die de heer Kloos in die vergadering heeft gemaakt over de PvdA en heeft aangegeven dat hij geen respect heeft voor de pvdA. Dijkstra vraagt de heer Kloos deze opmerkingen terug te nemen. De heer Kloos weigert dit echter.

Lees meer: Motie gedrag raadslid Kloos

Motie Orange the World

Vries 29 oktober 2019

Orange the World is een Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen en meisjes. Op 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Van die dag tot 10 december wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd, ook in Nederland. Om aandacht voor deze campagne te verkrijgen worden in deze periode in diverse gemeenten verschillende prominente gebouwen oranje verlicht.

Lees meer: Motie Orange the World

Fietspaden, wegen en knelpuntenplan besloten

Vries, 29 oktober 2019.

Tijdens de Raadsvergadering van 29 oktober 2019 werd een besluit genomen over het plan met betrekking tot de knelpunten van de wegen en fietspaden binnen gemeente Tynaarlo. Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 werd er reeds een discussie gevoerd over dit agendapunt.

Lees meer: Fietspaden, wegen en knelpuntenplan besloten

Beleidsplan veiligheid van de regio

Vries, 29 oktober 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 oktober 2019 werd een besluit genomen over het beleidsplan voor de veiligheid van de regio voor de termijn van 2020 tot 2023.

Lees meer: Beleidsplan veiligheid van de regio

Knelpunten van fietspaden en wegen in Tynaarlo besproken.

Vries, 10 september 2019.

Tijdens de raadsvergadering debatteerde de raad van Tynaarlo over het fietspaden en wegen knelpuntenplan (FWK). Het College geeft aan dat het FWK samen met de inwoners opgesteld is. Er is een online enquete gehouden, waarbij 117 inwoners knelpunten hebben opgegeven die men dagelijks tegenkomt. Gemeentebelangen is van mening dat verkeersveiligheid iets is wat elke inwoner aangaat en betreurd het daarom zeer dat deze enquete alleen op de sociale media is gedeeld.


Vries, 10 september 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 debatteerde de raad van Tynaarlo over het fietspaden en wegen knelpuntenplan (FWK).

Het College geeft aan dat het FWK samen met de inwoners opgesteld is. Er is een online enquete gehouden, waarbij 117 inwoners knelpunten hebben opgegeven die men dagelijks tegenkomt. Gemeentebelangen is van mening dat verkeersveiligheid iets is wat elke inwoner aangaat en betreurd het daarom zeer dat deze enquete alleen op de sociale media is gedeeld. Hierrdoor werden vele inwoners uitgesloten van deelname.

Een inventarisatie van mogelijk onveilige verkeerssituaties juicht Gemeentebelangen toe. Al sinds 2017 zijn wij bezig om aandacht te vragen voor de Hunebedstraat in Tynaarlo en de Hoofdweg in Eelde. Wij zijn dan verheugd u te melden dat deze wegen in 2020 gaan worden aangepakt. In het verdere FWK plan hadden wij vele vragen.

In het plan staat een opsomming van knelpunten binnen de gemeente en deze zullen volgens het voorstel alleen worden aangepakt wanneer hier gelden voor zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat er jaarlijks iets gaat gebeuren. Daarnaast onbreekt de prioritering van de knelpunten en is het verwachtingsmanagment hoog.

Op onze vraag aan Wethouder Lammers (CDA) hoe de communicatie richting de inwoners over dit plan gaat en hoe de wethouder aan inwoners gaat uitleggen dat er alleen iets gedaan gaat worden wanneer er geld is had de wethouder geen uitleg. Ook had de wethouder geen overzicht van de meest onveilige situaties binnen het plan en had hij geen duidelijke signalen omtrent gevaarlijke situaties.

In de ogen van Gemeentebelangen is het een betreurenswaardige situatie dat Wethouder Lammers op de bovenstaande vragen geen antwoord kon geven. Met name omtrent de (on)veiligheid, en het overzicht van de risico’s.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 oktober neemt de gemeenteraad van Tynaarlo een besluit over het FWK-plan.

Shared space in Eelde, Gemeentebelangen vraagt opnieuw aandacht voor onduidelijkheid.

Vries, 10 september 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo wederom aandacht gevraagd voor de ‘shared space’ in het centrum van Eelde.

Op 16 april 2019 heeft er een informatieavond plaatsgevonden over de verkeerssituatie in het centrum van Eelde. Voorafgaand aan deze avond heeft de gemeenteraad een ronde door het centrum gelopen.

Lees meer: Shared space in Eelde, Gemeentebelangen vraagt opnieuw aandacht voor onduidelijkheid.