Meerschap Paterswolde begroting 2018.

Vries, 6 juni 2017.

Ieder jaar worden de begroting en de jaarrekening van alle gemeenschappelijke regelingen in de Gemeenteraad van Tynaarlo behandeld. Zo ook die van het Meerschap Paterswolde. In deze Raadsvergadering stond de concept begroting van dit Meerschap op het akkoord gedeelte van de agenda.

Gemeente Tynaarlo heeft samen met andere gemeenten een aantal gemeenschappelijke…

Lees meer: Meerschap Paterswolde begroting 2018.

Grondexploitaties geactualiseerd.

Vries, 16 mei 2017.

De grondexploitaties van bepaalde projecten zijn in de Raadsvergadering door de raadsleden besproken.

Dit is een vrij technisch punt met als doel de raad te informeren over de gewijzigde budgetten in de geactualiseerde grondexploitaties zodat zij tijdig en effectief kan sturen op grondexploitaties waardoor ook eerder met formeel vastgestelde budgetten kan worden…

Lees meer: Grondexploitaties geactualiseerd.

Asserstraat 21 Vries.

Vries, 16 mei 2017.

Er zijn signalen dat er behoefte is aan woningbouwontwikkeling in Vries. Het College van B en W wil deze behoefte graag onderzoeken en indien de behoefte groot genoeg blijkt, wil het College tot een woningbouwplan voor Vries komen.

Het perceel Asserstraat 21 in Vries is onlangs in de verkoop gekomen. De aankoop van dit perceel vergroot de mogelijkheid tot ontwikkeling aanzienlijk voor Vries.

Lees meer: Asserstraat 21 Vries.

Supermarkt Ter Borch, ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven.

Vries, 16 mei 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering is een besluit genomen over het ontwerp bestemmingsplan voor de supermarkt in Ter Borch. In de Raadsvergadering van dinsdag 2 mei is dit bestemmingsplan besproken.

Zoals bekend is zijn Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo, en GroenLinks tegen de komst van de mega super. Op 21 maart 2017 hadden Gemeentebelangen & Leefbaar Tynaarlo…

Lees meer: Supermarkt Ter Borch, ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven.

Groene schoolpleinen en digitalisering.

Vries, 16 mei 2017.

De schoolbesturen binnen gemeente Tynaarlo hebben plannen voor het realiseren van groene schoolpleinen en/of digitalisering. Op een aantal plaatsen in onze gemeente worden nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen gebouwd, daardoor is het nu beschikbaar stellen van de geldelijke middelen voor de groene schoolpleinen en of digitalisering nu een goed moment.

Op 20 maart 2017 heeft er een Lokaal Educatief Agenda-overleg plaatsgevonden. In dit overleg is…

Lees meer: Groene schoolpleinen en digitalisering.

Wethouder Lammers opnieuw benoemd.

Vries, 16 mei 2017.

Door de langdurige ziekte van de CDA wethouder Theun Wijbenga vervangt Henk Lammers hem.

Deze vervanging kan echter niet voor langer dan 3 maanden achtereen, na deze 3 maanden dient de vervangende wethouder opnieuw geïnstalleerd te worden.

Tijdens de Raadsvergadering van 16 mei vond deze installatie plaats. Henk Lammers legde tegenover de Raad voor de tweede keer de Eed af, hiermee is hij opnieuw voor 3 maanden benoemd tot…

Lees meer: Wethouder Lammers opnieuw benoemd.

Wagiv mag hier blijven wonen.

Eelde, 16 mei 2017.

Op 20 december 2016 heeft Gemeentebelangen samen met 3 andere fracties een motie ingediend. Middels deze motie werd de Burgemeester van onze gemeente opdracht gegeven al het mogelijke in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Wagiv faredzjualev in onze gemeente mag blijven wonen.

Wagiv woont al meer dan 15 jaar in Nederland en in onze gemeente, maar hij heeft…

Lees meer: Wagiv mag hier blijven wonen.

Verkeer centrum Eelde, GB stelt vragen.

Vries, 16 mei 2017.

Op 8 mei heeft er bij Herberg Oud gemeentehuis in Eelde een inloopavond plaatsgevonden. Tijdens deze inloopavond werden de inwoners van Eelde geïnformeerd over de werkzaamheden, welke zullen plaatsvinden omtrent de parkeerruimte aan de achterzijde van de winkels, de zijde van de Kerkhoflaan.

In Dorpsklanken van 10 mei stond een artikel over deze inloopavond.

Naar aanleiding van de inhoud van het artikel in dorpsklanken hebben meerdere inwoners van Eelde...

Lees meer: Verkeer centrum Eelde, GB stelt vragen.

Bouw supermarkt Ter Borch.

Vries, 2 mei 2017.

De bouw van de supermarkt aan de Borchsingel in Ter Borch stond weer eens op de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Op zich was dit een logische processtap met betrekking tot de bouw van de supermarkt, en normaal gesproken zou dit een hamerslag zijn voor de Raad, maar in dit geval lag het toch een beetje anders.

Het college van B en W heeft namelijk ineens allerlei aanpassingen aan de openbare…

Lees meer: Bouw supermarkt Ter Borch.