Aardbevingsschade motie.

Vries, 10 juli 2017.

In de vergadering van 20 juni 2017 werd het agendapunt met betrekking tot de motie vreemd van de agenda aangehouden met als onderwerp de positie van Tynaarlo en de rest van de “buitengebieden” bij het vaststellen van het nieuwe aardbevingsschade protocol per 1 juli 2017. In de extra ingelaste Raadsvergadering van 10 juli 2017 werd deze motie wel behandeld.

In de motie werd het College van B en W opgedragen om…

Lees meer: Aardbevingsschade motie.

Inzet extra armoedegelden.

Vries, 20 juni 2017.

Op het akkoord gedeelte van de agenda voor de gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot de inzet en verdeling van extra armoedegelden voor het bestrijden van armoede binnen gemeente Tynaarlo en het tegengaan van de schuldhulpverlening.

Vanaf 2013 ontvangt de gemeente vanuit het Rijk middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Vanaf 1 januari 2017 heeft het Rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Deze extra middelen…

Lees meer: Inzet extra armoedegelden.

Paterswolde Noord, bestemmingsplan wonen werd besproken.

Vries, 10 juli 2017.

We hebben reeds eerder bericht over het agendapunt met betrekking tot het wijzigen van het bestemmingsplan dat nodig is voor het mogelijk maken van woningbouw in Paterswolde, het gebied waar momenteel het schoolgebouw van voormalig OBS noord staat.

Tijdens de Raadsvergadering van 20 juni is het agendapunt verplaatst naar de bespreekagenda, hierdoor werd het doorgeschoven naar de eerstvolgende Raadsvergadering, welke in eerste instantie zou plaatsvinden in september. Door het Presidium is besloten dat er een extra Raadsvergadering…

Lees meer: Paterswolde Noord, bestemmingsplan wonen werd besproken.

Extra Raadsvergadering 10 juli 2017.

Vries, 10 juli 2017.

De Raadsvergadering van 20 juni 2017 liep nogal uit, om 23.30 uur sloot de voorzitter de vergadering. Na het sluiten van de Raadsvergadering zijn er nog een aantal agendapunten onbehandeld gebleven. Het Prsidium heeft daarom gemeend een extra Raadsvergadering in te moeten lassen.

In het Presidium is besloten dat deze extra ingelaste Raadsvergadering zou plaatsvinden op maandag 10 juli 2017.

Tijdens deze Raadsvergadering stonden uitsluitend de punten op de agenda die zijn blijven…

Lees meer: Extra Raadsvergadering 10 juli 2017.

Samenwerkingsverbanden jaarrekening 2016.

Vries, 20 juni 2017.

Tijdens de Raadsvergadering lag de behandeling van de Jaarstukken van 2016 en de ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRD, RUD, Recreatieschap Drenthe, Alescon en WPDA aan de Raad voor. Met betrekking tot de RUD was het verloop nogal onverwacht om niet te spreken van schokkend… 

Lees meer: Samenwerkingsverbanden jaarrekening 2016.

Gemeente Tynaarlo jaarverslag 2016.

Vries, 20 juni 2017.

Tijdens de Raadsvergadering heeft de Raad de jaarstukken, het jaarverslag en de jaarrekening van gemeente Tynaarlo van 2016 besproken en ongewijzigd vastgesteld. In de jaarstukken, de jaarrekening en het jaarverslag, legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2016.De basis voor het gevoerde beleid wordt…

 

 

Lees meer: Gemeente Tynaarlo jaarverslag 2016.

Zuidoevers De Groeve beheersverordening 2017.

Vries, 20 juni 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond op het akkoordgedeelte van de agenda het punt met betrekking tot de beheersverordening voor het woongebied Zuidoevers in het dorp De Groeve.

Eens per 10 jaar dient het bestemmingsplan herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Dit kan door middel van een nieuw bestemmingsplan, maar wanneer er een lage ontwikkeling is binnen een bepaalt gebied waarvoor de bestemmingsplan geldt, kan er ook voor gekozen worden om dit te…

Lees meer: Zuidoevers De Groeve beheersverordening 2017.

Hockeyclub Eelde wil nieuw kunstgrasveld.

Vries, 20 juni 2017.

Op het akkoord gedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot de subsidieaanvraag door Hockeyclub Eelde in Paterswolde voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld.

De hockeyclub wilde graag gebruik maken van de een-derde twee-derde regeling, waarbij twee-derde van het bedrag voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld gesubsidieerd wordt, terwijl…

 

Lees meer: Hockeyclub Eelde wil nieuw kunstgrasveld.

Paardenmarkten Zuidlaren, verordening 2017 vastgesteld.

Vries, 20 juni 2017.

Op het akkoord gedeelte van de agenda van de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot de evaluatie van de Zuidlaardermarkt van 2016 en het vaststellen van de verordening op de paardenmarkten van Zuidlaren 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 juni 2017 is er reeds gesproken over dit agendapunt, de Gemeenteraad diende nog een besluit te nemen over het voorstel van het College…

Lees meer: Paardenmarkten Zuidlaren, verordening 2017 vastgesteld.