Rietwijk Noord, beeldkwaliteitsplan.

Vries, 14 februari 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het beeldkwaliteitsplan voor de deelwijk Rietwijk noord op de besluitagenda. Rietwijk noord is een deelwijk van de in Eelderwolde liggende wijk Ter Borch.

In de voor het noordelijke gedeelte van Rietwijk opgestelde beeldkwaliteitsplan staat de welstandcriteria voor de verschillende woningtypes opgenomen, welke in deze deelwijk kunnen worden gebouwd.

Onder de welstandscriteria verstaan we onder andere de kleurstelling, het gebruik van…

Lees meer: Rietwijk Noord, beeldkwaliteitsplan.

Raad als werkgever van de Griffie.

Vries, 31 januari 2017.

Er heeft weer een Raadsvergadering plaatsgevonden in de Raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo.

Er stonden 3 punten op de bespreekagenda en 1 noemenswaardig punt op het akkoord gedeelte van de agenda.

De 3 punten op de bespreekagenda waren.

  • Ontwerp bestemmingsplan recreatieterrein Buiten in Midlaren.

  • Brief van college van B en W d.d. 13 december 2016, inzake proces en stand van zaken prestatieafspraken 2017.

  • Brief van College van B en W, inzake Quick scan B&B beleid.

Door fracties zijn schriftelijke vragen gesteld omtrent alle 3 de punten op de bespreekagenda. Deze…

Lees meer: Raad als werkgever van de Griffie.

Protestactie op het Kampje in Eelde.

Eelde, 21 januari 2017.

Op dinsdag 20 december 2016 heeft Gemeentebelangen tijdens de gemeenteraadsvergadering samen met het CDA een motie ingediend. In deze motie werd Burgemeester Thijsen opgeroepen al het mogelijke in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Wagiv faredzjualev niet uit Nederland gezet wordt.

Wagiv faredzjualev woont al meer dan 15 jaar in Eelde en in Nederland, hij heeft een gezin gesticht. Het zou toch onmenselijk zijn dat zijn 2 kinderen zonder vader moeten opgroeien!

Lees meer: Protestactie op het Kampje in Eelde.

Commissie bezwaarschriften naar Assen.

Vries, 17 januari 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot de verordening commissie bezwaarschriften op de agenda.

De regiogemeenten in Drenthe, waar ook gemeente Tynaarlo onder valt, hebben samen met de centrumgemeente assen in een convenant een taakverdeling afgesproken. Dit convenant heet “Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Drenthe”…

Lees meer: Commissie bezwaarschriften naar Assen.

Archieven van Tynaarlo.

Vries, 17 januari 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van Tynaarlo stond het punt met betrekking tot de verordening voor de archieven in Tynaarlo op de agenda.

De huidige archiefverordening, welke op 11 januari 2015 is vastgesteld, dient aan de gewijzigde archiefregelingen en de wet Revitalisering Intern Toezicht te worden aangepast.

De archiefverordening wordt gezien als kapstok voor de nader vast te stellen interne regelgeving…

Lees meer: Archieven van Tynaarlo.

Huisvesting Onderwijs Tynaarlo.

Vries, 17 januari 2017.

Tijdens de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot de verordening voor de voorzieningen van de huisvesting van het onderwijs in Tynaarlo op de agenda.

Vanwege aangepaste wet- en regelgeving heeft de gemeente per 1 januari 2015 niet langer de zorgplicht voor aanpassing en onderhoud van schoolgebouwen voor het primair onderwijs. Primair onderwijs zijn de basisscholen. Deze verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment bij het bevoegd…

Lees meer: Huisvesting Onderwijs Tynaarlo.

Raadsvergadering `17 januari 2017

Vries, 17 januari 2017.

Voorafgaand aan de Gemeenteraadsvergadering vond een naturalisatie plaats. Een jongedame legde de eed af, waardoor ze het Nederlanderschap verkreeg. Het is toch altijd een mooi moment om hier getuige van te mogen zijn.

Na de naturalisatie ging de Raadsvergadering van start, de voorzitter, Burgemeester Thijsen opende de vergadering. Tijdens de vaststelling van de agenda stelde de voorzitter voor om agendapunt 16…

Lees meer: Raadsvergadering `17 januari 2017

Ben Feringa ontvangt erepenning van Tynaarlo.

Eelde, 22 december 2016.

In onze gemeente woont in het dorp Paterswolde een man die enorm groot is in het verschrikkelijk kleine.

Professor Doctor Ben Feringa ontving dit jaar de nobelprijs voor de scheikunde. Hij ontving deze prijs voor het ontwikkelen van moleculaire machines.

Feringa is reeds sinds 1988 hoogleraar scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Lees meer: Ben Feringa ontvangt erepenning van Tynaarlo.

Woningbouw Paterswolde Noord.

Vries, 20 december 2016.

In Paterswolde staat nog steeds het gebouw van de voormalige school, OBS school Noord. Een projectontwikkelaar heeft dit gebiedje tot zijn uitdaging  genomen. Hij wil hier een aantal woningen realiseren.

Lees meer: Woningbouw Paterswolde Noord.