Zuidoevers De Groeve beheersverordening 2017.

Vries, 20 juni 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond op het akkoordgedeelte van de agenda het punt met betrekking tot de beheersverordening voor het woongebied Zuidoevers in het dorp De Groeve.

Eens per 10 jaar dient het bestemmingsplan herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Dit kan door middel van een nieuw bestemmingsplan, maar wanneer er een lage ontwikkeling is binnen een bepaalt gebied waarvoor de bestemmingsplan geldt, kan er ook voor gekozen worden om dit te…

Lees meer: Zuidoevers De Groeve beheersverordening 2017.

Hockeyclub Eelde wil nieuw kunstgrasveld.

Vries, 20 juni 2017.

Op het akkoord gedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot de subsidieaanvraag door Hockeyclub Eelde in Paterswolde voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld.

De hockeyclub wilde graag gebruik maken van de een-derde twee-derde regeling, waarbij twee-derde van het bedrag voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld gesubsidieerd wordt, terwijl…

 

Lees meer: Hockeyclub Eelde wil nieuw kunstgrasveld.

Paardenmarkten Zuidlaren, verordening 2017 vastgesteld.

Vries, 20 juni 2017.

Op het akkoord gedeelte van de agenda van de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot de evaluatie van de Zuidlaardermarkt van 2016 en het vaststellen van de verordening op de paardenmarkten van Zuidlaren 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 juni 2017 is er reeds gesproken over dit agendapunt, de Gemeenteraad diende nog een besluit te nemen over het voorstel van het College…

Lees meer: Paardenmarkten Zuidlaren, verordening 2017 vastgesteld.

Agenda 20 juni 2017 gewijzigd vastgesteld.

Vries, 20 juni 2017.

Over het algemeen is het agendapunt “Vaststellen van de agenda” een kort agendapuntje en kan het afgedaan worden met een hamerslag, waarmee de agenda dan is vastgesteld. Zo niet tijdens dit agendapunt op dinsdag 20 juni 2017.

De fractie van GroenLinks wilde het agendapunt “bestemmingsplan woningbouw Paterswolde noord” van de akkoord agenda afhalen en op de bespreekagenda plaatsen…

Lees meer: Agenda 20 juni 2017 gewijzigd vastgesteld.

Zonneleningen sportclubs, GB stelde vragen.

Vries, 6 juni 2017.

In november 2015 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo, bij de behandeling van de begroting voor 2016, aandacht gevraagd voor zonneleningen voor sportclubs. Lange tijd bleef het stil omtrent dit onderwerp.

Met genoegen namen we dan ook kennis van het bericht van 6 mei 2017 in het Dagblad van het Noorden “Scholen en Sportclubs in de gemeente Tynaarlo energieproducent”

Lees meer: Zonneleningen sportclubs, GB stelde vragen.

Regio Groningen assen jaarstukken 2016.

Vries, 6 juni 2017.

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft de jaarstukken van 2017 van Regio Groningen-Assen in haar vergadering behandeld.

In het Convenant Regio Groningen-Assen is vastgelegd dat de Stuurgroep Regio Groningen – Assen jaarlijks een begroting en een jaarrekening opstelt, welke via de colleges van de deelnemende gemeenten ter kennis van de Gemeenteraden en raden van statenworden gebracht. Zij hebben dan…

Lees meer: Regio Groningen assen jaarstukken 2016.

Paardenmarkten Zuidlaren, evaluatie 2016 en verordening 2017.

Vries, 6 juni 2017.

Sinds 2015 heeft de Gemeenteraad met het College van B en W van Tynaarlo de afspraak gemaakt dat ieder jaar de Paardenmarkten van Zuidlaren geëvalueerd wordt, waarbij zo nodig, de verordening voor de Paardenmarkten van Zuidlaren bijgesteld dient te worden.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 6 juni 2017 stond deze evaluatie met de aanpassing van de verordening van de Paardenmarkten van Zuidlaren op het bespreekgedeelte van…

Lees meer: Paardenmarkten Zuidlaren, evaluatie 2016 en verordening 2017.

Rietwijk noord, beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Vries, 6 juni 2017.

Rietwijk noord is een deelwijk van de wijk Ter Borch dat ligt in het dorp Eelderwolde. Voor de nog te bebouwen deelwijk Rietwijk noord is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Tijdens de Raadsvergadering stond het beeldkwaliteitsplan van deze deelwijk op het akkoordgedeelte van de agenda.

Op 14 februari 2017 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan voor Rietwijk noord vastgesteld. Hierna is het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Het ontwerp…

Lees meer: Rietwijk noord, beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Meerschap Paterswolde begroting 2018.

Vries, 6 juni 2017.

Ieder jaar worden de begroting en de jaarrekening van alle gemeenschappelijke regelingen in de Gemeenteraad van Tynaarlo behandeld. Zo ook die van het Meerschap Paterswolde. In deze Raadsvergadering stond de concept begroting van dit Meerschap op het akkoord gedeelte van de agenda.

Gemeente Tynaarlo heeft samen met andere gemeenten een aantal gemeenschappelijke…

Lees meer: Meerschap Paterswolde begroting 2018.