WMD stukken onder geheimhouding.

Vries, 2 mei 2017.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) door onderzoeksbureau Ernst en Young.

Het College van B en W heeft op 11 april besloten dat er geheimhouding gelegd werd op een aantal stukken die betrekking hebben op dit onderzoek.

De geheimhouding van deze stukken stond op de agenda van de Raadsvergadering.

Lees meer: WMD stukken onder geheimhouding.

Groningen Airport Eelde bestemmingsplan.

Vries, 2 mei 2017.

Eens per 10 jaar dienen de bestemmingsplannen te worden herzien en eventueel te worden aangepast naar het huidige gebruik. Dit geldt ook voor het bestemmingsplan Groningen Airport Eelde.

De herziening kan geschieden door opnieuw een bestemmingsplan vast te stellen, maar het is ook mogelijk dit te doen door middel van het vaststellen van een beheersverordening. In het geval van…

Lees meer: Groningen Airport Eelde bestemmingsplan.

Bungalowpark De bloemert, 5 recreatiewoningen mogen groter worden.

Vries, 18 april 2017.

Op recreatieterrein De bloemert in Midlaren wil de eigenaar in totaal 5 nieuwe recreatiewoningen plaatsen. Deze recreatiewoningen wil men groter maken dan toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan, hiervoor is een wijziging van dit bestemmingsplan noodzakelijk.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 4 april stond dit punt op het besluitgedeelte van de agenda. De fractie van GroenLinks wilde dit punt bespreken, daarom is het…

Lees meer: Bungalowpark De bloemert, 5 recreatiewoningen mogen groter worden.

Zuidlaren, bestemmingsplannen samengevoegd.

Vries, 18 april 2017.

In Zuidlaren waren voorheen een aantal bestemmingsplannen. Dit waren de bestemmingsplannen Westlaren, Zuidlaren Kazerneterrein en Zuidlaren Zuid-es. Deze bestemmingsplannen zijn nu vervat in een beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, kazerneterrein en Zuid-es.

Lees meer: Zuidlaren, bestemmingsplannen samengevoegd.

Centrum Eelde beheersverordening.

Vries, 18 april 2017.

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad werd de beheersverordening voor het centrum van Eelde behandeld. Centrum Eelde was voorheen in een bestemmingsplan vastgesteld, maar is nu, na 10 jaar overgeheveld naar een beheersverordening.

Toelichting.

Bestemmingsplannen dienen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening iedere 10 jaar te worden herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Dit kan ook door middel van het vaststellen van…

Lees meer: Centrum Eelde beheersverordening.

Supermarkt Ter Borch opnieuw gekoppeld.

Eelderwolde, 10 april 2017.

Deze avond heeft projectontwikkelaar VOF Ter Borch een inloopavond georganiseerd over de supermarkt voor met name de inwoners van de wijk Ter Borch in Eelderwolde. Een groot aantal bewoners kwam op deze inloopavond af om zich verder te laten informeren.

Zoals bij een ieder inmiddels wel bekend zal zijn, zijn er niet veel mensen die belang hebben bij deze supermarkt in Ter Borch. Er zijn 2 onderzoeken uitgevoerd, Beide onderzoeken wezen uit dat…

Lees meer: Supermarkt Ter Borch opnieuw gekoppeld.

Zeijen

In gemeente Tynaarlo ligt een plaatsje dat Zeijen heet. Zeijen is een esdorp.

Zeijen maakte tot de gemeentelijke herindeling in 1998 deel uit van de toenmalige gemeente Vries.

In het dorp vinden we nog een groot aantal saksische boerderijen.

Inwoners.

In 2012 woonden er in Zeijen in totaal 755 inwoners. Deze inwoners woonden in 290 huishoudens. Ongeveer een derde van de inwoners maakten op dat moment deel uit van de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar, we kunnen dus wel stellen dat de inwoners relatief oud zijn in dit dorp.

Voorzieningen.

Zeijen kent niet veel eigen voorzieningen. Wel is er in Zeijen een sportvereniging gevestigd, deze sportvereniging heet SVZ. Binnen deze sportvereniging kunnen de volgende beroepen beoefend worden, voetbal, volleybal, gymnastiek en BBB (Buik, Billen en Benen).

Verder vinden we er sportvelden en een openbare basisschool, deze heet OBS Zeijen.

Ook vinden we in Zeijen nog een paar winkels en horecagelegenheden.

Molen.

In Zeijen staat een bemalingsmolen. Deze circuitbemalingsmolen heet de Bollenveen.

De Bollenveen is gebouwd in 2001, het is dus een erg jonge molen.

De Bollenveen wordt beschreven als een tjasker.Het is een paaltjasker.

 

Hunebed.

In Zeijen vinden we nog een van de weinige hunebedden in Nederland.

Dit hunebed vindt u aan de Witteveen.

Het hunebed is 7,4 meter lang en 2,5 meter breed.

Het hunebed is opgebouwd uit 4 trilitons en een deksteen.

Voor meer informatie over dit hunebed klikt u op de link hieronder.

Het hunebed in Zeijen

Zandwinning Tynaarlo, beheersverordening vastgesteld.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016 heeft de Raad van Tynaarlo de ontwerp beheersverordening voor de zandwinning aan de Zuidlaarderweg in Tynaarlo vastgesteld. De beheersverordening kon hierna ter inzage gelegd worden, waarmee formeel de inspraakprocedure kon worden gestart.

Op 4 april werd er opnieuw een besluit genomen over de beheersverordening, waarbij de ingediende

Lees meer: Zandwinning Tynaarlo, beheersverordening vastgesteld.

de Marsch, beheersverordening vastgesteld.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016 werd de ontwerp beheersverordening De Marsch Paterswolde vastgesteld, hierna kon de beheersverordening ter inzage gelegd worden.

In de Raadsvergadering van 4 april 2017 werd de beheersverordening met daarbij de nota zienswijzen en overlegreacties beheersverordening de Marsch vastgesteld.

Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (WRO) om de tien jaar haar…

Lees meer: de Marsch, beheersverordening vastgesteld.