Wagiv mag hier blijven wonen.

Eelde, 16 mei 2017.

Op 20 december 2016 heeft Gemeentebelangen samen met 3 andere fracties een motie ingediend. Middels deze motie werd de Burgemeester van onze gemeente opdracht gegeven al het mogelijke in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Wagiv faredzjualev in onze gemeente mag blijven wonen.

Wagiv woont al meer dan 15 jaar in Nederland en in onze gemeente, maar hij heeft…

Lees meer: Wagiv mag hier blijven wonen.

Verkeer centrum Eelde, GB stelt vragen.

Vries, 16 mei 2017.

Op 8 mei heeft er bij Herberg Oud gemeentehuis in Eelde een inloopavond plaatsgevonden. Tijdens deze inloopavond werden de inwoners van Eelde geïnformeerd over de werkzaamheden, welke zullen plaatsvinden omtrent de parkeerruimte aan de achterzijde van de winkels, de zijde van de Kerkhoflaan.

In Dorpsklanken van 10 mei stond een artikel over deze inloopavond.

Naar aanleiding van de inhoud van het artikel in dorpsklanken hebben meerdere inwoners van Eelde...

Lees meer: Verkeer centrum Eelde, GB stelt vragen.

Bouw supermarkt Ter Borch.

Vries, 2 mei 2017.

De bouw van de supermarkt aan de Borchsingel in Ter Borch stond weer eens op de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Op zich was dit een logische processtap met betrekking tot de bouw van de supermarkt, en normaal gesproken zou dit een hamerslag zijn voor de Raad, maar in dit geval lag het toch een beetje anders.

Het college van B en W heeft namelijk ineens allerlei aanpassingen aan de openbare…

Lees meer: Bouw supermarkt Ter Borch.

WMD stukken onder geheimhouding.

Vries, 2 mei 2017.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) door onderzoeksbureau Ernst en Young.

Het College van B en W heeft op 11 april besloten dat er geheimhouding gelegd werd op een aantal stukken die betrekking hebben op dit onderzoek.

De geheimhouding van deze stukken stond op de agenda van de Raadsvergadering.

Lees meer: WMD stukken onder geheimhouding.

Groningen Airport Eelde bestemmingsplan.

Vries, 2 mei 2017.

Eens per 10 jaar dienen de bestemmingsplannen te worden herzien en eventueel te worden aangepast naar het huidige gebruik. Dit geldt ook voor het bestemmingsplan Groningen Airport Eelde.

De herziening kan geschieden door opnieuw een bestemmingsplan vast te stellen, maar het is ook mogelijk dit te doen door middel van het vaststellen van een beheersverordening. In het geval van…

Lees meer: Groningen Airport Eelde bestemmingsplan.

Bungalowpark De bloemert, 5 recreatiewoningen mogen groter worden.

Vries, 18 april 2017.

Op recreatieterrein De bloemert in Midlaren wil de eigenaar in totaal 5 nieuwe recreatiewoningen plaatsen. Deze recreatiewoningen wil men groter maken dan toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan, hiervoor is een wijziging van dit bestemmingsplan noodzakelijk.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 4 april stond dit punt op het besluitgedeelte van de agenda. De fractie van GroenLinks wilde dit punt bespreken, daarom is het…

Lees meer: Bungalowpark De bloemert, 5 recreatiewoningen mogen groter worden.

Zuidlaren, bestemmingsplannen samengevoegd.

Vries, 18 april 2017.

In Zuidlaren waren voorheen een aantal bestemmingsplannen. Dit waren de bestemmingsplannen Westlaren, Zuidlaren Kazerneterrein en Zuidlaren Zuid-es. Deze bestemmingsplannen zijn nu vervat in een beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, kazerneterrein en Zuid-es.

Lees meer: Zuidlaren, bestemmingsplannen samengevoegd.

Centrum Eelde beheersverordening.

Vries, 18 april 2017.

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad werd de beheersverordening voor het centrum van Eelde behandeld. Centrum Eelde was voorheen in een bestemmingsplan vastgesteld, maar is nu, na 10 jaar overgeheveld naar een beheersverordening.

Toelichting.

Bestemmingsplannen dienen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening iedere 10 jaar te worden herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Dit kan ook door middel van het vaststellen van…

Lees meer: Centrum Eelde beheersverordening.

Supermarkt Ter Borch opnieuw gekoppeld.

Eelderwolde, 10 april 2017.

Deze avond heeft projectontwikkelaar VOF Ter Borch een inloopavond georganiseerd over de supermarkt voor met name de inwoners van de wijk Ter Borch in Eelderwolde. Een groot aantal bewoners kwam op deze inloopavond af om zich verder te laten informeren.

Zoals bij een ieder inmiddels wel bekend zal zijn, zijn er niet veel mensen die belang hebben bij deze supermarkt in Ter Borch. Er zijn 2 onderzoeken uitgevoerd, Beide onderzoeken wezen uit dat…

Lees meer: Supermarkt Ter Borch opnieuw gekoppeld.