Huisvesting Onderwijs Tynaarlo.

Vries, 17 januari 2017.

Tijdens de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot de verordening voor de voorzieningen van de huisvesting van het onderwijs in Tynaarlo op de agenda.

Vanwege aangepaste wet- en regelgeving heeft de gemeente per 1 januari 2015 niet langer de zorgplicht voor aanpassing en onderhoud van schoolgebouwen voor het primair onderwijs. Primair onderwijs zijn de basisscholen. Deze verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment bij het bevoegd…

Lees meer: Huisvesting Onderwijs Tynaarlo.

Raadsvergadering `17 januari 2017

Vries, 17 januari 2017.

Voorafgaand aan de Gemeenteraadsvergadering vond een naturalisatie plaats. Een jongedame legde de eed af, waardoor ze het Nederlanderschap verkreeg. Het is toch altijd een mooi moment om hier getuige van te mogen zijn.

Na de naturalisatie ging de Raadsvergadering van start, de voorzitter, Burgemeester Thijsen opende de vergadering. Tijdens de vaststelling van de agenda stelde de voorzitter voor om agendapunt 16…

Lees meer: Raadsvergadering `17 januari 2017

Ben Feringa ontvangt erepenning van Tynaarlo.

Eelde, 22 december 2016.

In onze gemeente woont in het dorp Paterswolde een man die enorm groot is in het verschrikkelijk kleine.

Professor Doctor Ben Feringa ontving dit jaar de nobelprijs voor de scheikunde. Hij ontving deze prijs voor het ontwikkelen van moleculaire machines.

Feringa is reeds sinds 1988 hoogleraar scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Lees meer: Ben Feringa ontvangt erepenning van Tynaarlo.

Woningbouw Paterswolde Noord.

Vries, 20 december 2016.

In Paterswolde staat nog steeds het gebouw van de voormalige school, OBS school Noord. Een projectontwikkelaar heeft dit gebiedje tot zijn uitdaging  genomen. Hij wil hier een aantal woningen realiseren.

Lees meer: Woningbouw Paterswolde Noord.

WMO verordening gerepareerd.

Vries, 20 december 2016.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd de reparatie van de verordening voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning besproken.

Waarom dient de WMO verordening gerepareerd te worden?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een uitspraak gedaan, in deze uitspraak stelt deze centrale Raad dat de grondslag voor de kostprijs van de algemene voorziening in de verordening…

Lees meer: WMO verordening gerepareerd.

Motie Wagiv faredzjualev mede door GB ingediend.

Vries, 20 december 2016.

Tijdens de Raadsvergadering diende Gemeentebelangen een motie vreemd aan de agenda in, samen met de fracties van CDA, ChristenUnie en GroenLinks.

Het onderwerp van de motie luidde: Wagiv faredzjualev.

Wat was de reden van de motie?

In het dorp Eelde woont de heer faredzjualev al ruim 15 jaar. Hij is naar Nederland gekomen met zijn…

Lees meer: Motie Wagiv faredzjualev mede door GB ingediend.

250 Norm geschrapt door Gemeenteraad Tynaarlo.

Vries 20 december 2016

Zoals verwacht heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo 20 december ingestemd met het voorstel om de “foute” verkeersnorm van 250 motorvoertuigen per uur uit het op 27 september 2016 aangenomen raadsbesluit “Verkeer in Ter Borch” te schrappen.

Het voorstel om de norm van  250 te schrappen was voorbereiddoor alle fractievoorzitters van alle partijen in de raad, inclusief Leefbaar Tynaarlo. Op uitdrukkelijk verzoek van…

Lees meer: 250 Norm geschrapt door Gemeenteraad Tynaarlo.

Toekomst GAE, gemeenteraad Tynaarlo neemt besluit.

Vries 20 december 2016

De meerderheid van de Gemeenteraad van Tynaarlo, Leefbaar Tynaarlo, PvdA, D66 en GroenLinks stemt tegen het investeringsmodel Groningen Airport Eelde (GAE).

Gemeentebelangen, VVD CDA en CU stemden voor het investeringsmodel.

"Dit is een worst case scenario", aldus burgemeester en portefeuillehouder Marcel Thijsen…

 

Lees meer: Toekomst GAE, gemeenteraad Tynaarlo neemt besluit.

Bedrijveninvesteringszone Zuidlaren krijgt groen licht.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Tynaarlo van 20 december 2016 stond de verordening voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het centrum van Zuidlaren op de agenda.

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zone) waarbinnen de ondernemers die hierbinnen gevestigd zijn, in gezamenlijkheid investeren in de kwaliteit van de omgeving van hun bedrijf. Door de Bedrijveninvesteringszone komen de gemeenschappelijke investeringen voor de…

Lees meer: Bedrijveninvesteringszone Zuidlaren krijgt groen licht.