Motie Wagiv faredzjualev mede door GB ingediend.

Vries, 20 december 2016.

Tijdens de Raadsvergadering diende Gemeentebelangen een motie vreemd aan de agenda in, samen met de fracties van CDA, ChristenUnie en GroenLinks.

Het onderwerp van de motie luidde: Wagiv faredzjualev.

Wat was de reden van de motie?

In het dorp Eelde woont de heer faredzjualev al ruim 15 jaar. Hij is naar Nederland gekomen met zijn…

Lees meer: Motie Wagiv faredzjualev mede door GB ingediend.

250 Norm geschrapt door Gemeenteraad Tynaarlo.

Vries 20 december 2016

Zoals verwacht heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo 20 december ingestemd met het voorstel om de “foute” verkeersnorm van 250 motorvoertuigen per uur uit het op 27 september 2016 aangenomen raadsbesluit “Verkeer in Ter Borch” te schrappen.

Het voorstel om de norm van  250 te schrappen was voorbereiddoor alle fractievoorzitters van alle partijen in de raad, inclusief Leefbaar Tynaarlo. Op uitdrukkelijk verzoek van…

Lees meer: 250 Norm geschrapt door Gemeenteraad Tynaarlo.

Toekomst GAE, gemeenteraad Tynaarlo neemt besluit.

Vries 20 december 2016

De meerderheid van de Gemeenteraad van Tynaarlo, Leefbaar Tynaarlo, PvdA, D66 en GroenLinks stemt tegen het investeringsmodel Groningen Airport Eelde (GAE).

Gemeentebelangen, VVD CDA en CU stemden voor het investeringsmodel.

"Dit is een worst case scenario", aldus burgemeester en portefeuillehouder Marcel Thijsen…

 

Lees meer: Toekomst GAE, gemeenteraad Tynaarlo neemt besluit.

Bedrijveninvesteringszone Zuidlaren krijgt groen licht.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Tynaarlo van 20 december 2016 stond de verordening voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het centrum van Zuidlaren op de agenda.

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zone) waarbinnen de ondernemers die hierbinnen gevestigd zijn, in gezamenlijkheid investeren in de kwaliteit van de omgeving van hun bedrijf. Door de Bedrijveninvesteringszone komen de gemeenschappelijke investeringen voor de…

Lees meer: Bedrijveninvesteringszone Zuidlaren krijgt groen licht.

Stop Tynaarlo op bezoek bij Gemeentebelangen.

Op 7 december 2016 hebben de Raadsleden van Gemeentebelangen Tynaarlo, Peter van Es en Jarko Weering gesproken met een afvaardiging van de actiegroep Stop Tynaarlo. Fractievoorzitter Peter van Es had hen daartoe voor een keukentafelgesprek bij hem thuis uitgenodigd. Het initiatief voor een gesprek kwam van Stop Tynaarlo.

Stop Tynaarlo wilde graag met Gemeentebelangen van gedachten wisselen over het voornemen van...

Lees meer: Stop Tynaarlo op bezoek bij Gemeentebelangen.

Verkeersnorm Ter Borch foutief, Tynaarlo biedt excuses aan.

Op 6 december 2016 vergaderde de Gemeenteraad voor de zoveelste keer over het verkeer in Ter Borch. Het betrof een nadere uitwerking van het raadsbesluit van 27 september 2016; Borging veiligheid Verkeer Ter Borch met als belangrijkste wijziging het schrappen van de…

Lees meer: Verkeersnorm Ter Borch foutief, Tynaarlo biedt excuses aan.

Leges gastouders, Gemeentebelangen stelde schriftelijke vragen.

Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de leges die geheven worden voor het mogen opvangen van kinderen door gastouders. Over een aantal zaken bestond onduidelijkheid.

Voor de inhoud van de brief waarin de vragen gesteld zijn, klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Leges gastouders, Gemeentebelangen stelde schriftelijke vragen.

Ledenvergadering van 24 november 2016.

Op donderdag 24 november 2016 hield de Kiesvereniging van Gemeentebelangen Tynaarlo haar ledenvergadering bij   café G. en A. Boelens in het centrum van Eelde.

Er was een goede opkomst en er werd kritisch en constructief gediscussieerd.

De Fractie deed verslag…

Lees meer: Ledenvergadering van 24 november 2016.

Motie over visie bibliotheken van Tynaarlo.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 november 2016 diende Leefbaar Tynaarlo een

motie vreemd aan de agenda in met betrekking tot het visiedocument voor de bibliotheken.

Leefbaar Tynaarlo was van mening dat het College van B en W haar visiedocument met betrekking

tot de bibliotheken diende in te trekken.

Gemeentebelangen vond het…

Lees meer: Motie over visie bibliotheken van Tynaarlo.