Ter Borch, bestemmingsplan opnieuw vastgesteld?

15 juli 2016. Op dinsdag 12 juli stond de vaststelling van de bestemmingsplan van de wijk Ter Borch in Eelderwolde op de agenda.

Een bestemmingsplan dient iedere 10 jaar opnieuw vastgesteld te worden. Dit bestemmingsplan wordt dan zo nodig aangepast aan de situatie van dat moment.

Lees meer: Ter Borch, bestemmingsplan opnieuw vastgesteld?

Bijdrage Vorjaarsbrief en Perspectievennota 2016.

12 juli 2016. Tijdens de raadsvergadering van Tynaarlo stond de voorjaarsbrief en de perspectievennota op de agenda. Iedere fractie kreeg daarin 7 minuten de tijd om een bijdrage hierover voor te dragen.

Lees meer: Bijdrage Vorjaarsbrief en Perspectievennota 2016.

Tarragrond, een deskstudie zal worden uitgevoerd.

28 juni 2016. In de Gemeenteraadsvergadering werd de opdrachtformulering deskstudie en de processtappen met betrekking tot de tarragrond in het dorp Tynaarlo besproken.

Lees meer: Tarragrond, een deskstudie zal worden uitgevoerd.

Gemeenschappelijke Regelingen, jaarstukken en ontwerpbegrotingen worden behandeld.

Vries, 28 juni 2016.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn de jaarstukken en begrotingen van een aantal gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Dit is voor het eerst dat een aantal gemeenschappelijke regelingen op deze wijze behandeld werden door de Gemeenteraad.

Lees meer: Gemeenschappelijke Regelingen, jaarstukken en ontwerpbegrotingen worden behandeld.

Zonnepark op Groningen Airport Eelde.

28 juni 2016. Een van de agendapunten van de Gemeenteraadsvergadering ging over de omgevingsvergunning voor de aan te leggen zonneakker op het middenterrein van onze luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE).

De initiatiefnemer Zonnepark Energie …

Lees meer: Zonnepark op Groningen Airport Eelde.

Zuidlaardermarkt, een nieuwe verordening is vastgesteld.

Vries, 28 juni 2016.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond de wijziging op de verordening voor de paardenmarkten op de agenda. Het gaat daarbij om de paardenmarkt van de Zuidlaardermarkt.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden naar aanleiding van de Zuidlaardermarkt van 2015. Hier zijn een aantal verbeterpunten naar voren gebracht.

Lees meer: Zuidlaardermarkt, een nieuwe verordening is vastgesteld.

Unieke tussenvoorziening opent deuren in Eelde.

Stichting INLIA start samen met de gemeenten Tynaarlo, Emmen, Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Noordenveld een uniek proefproject voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders: de tussenvoorziening. De proef gaat van start in het pand van de voormalige Dutch Flight Academy in Eelde.

Lees meer: Unieke tussenvoorziening opent deuren in Eelde.

Stichting Zwembaden Tynaarlo stand van zaken.

De leden van de Gemeenteraad en de steunfractieleden waren uitgenodigd voor een informatieavond welke georganiseerd werd door Stichting Zwembaden Tynaarlo. Deze avond werd gehouden op dinsdag 21 juni en vond plaats in zwembad Aqualaren in Zuidlaren.

Lees meer: Stichting Zwembaden Tynaarlo stand van zaken.

Begroting Meerschap Paterswolde, mosterd na de maaltijd.

14 juni 2016. De concept begroting voor 2017 van Meerschap Paterswolde stond op de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Voordat het agendapunt in behandeling werd genomen, gaf voorzitter Thijssen aan Wethouder Hofstra het woord.

Nina Hofstra is voorzitter van zowel het Dagelijks Bestuur als van het Algemeen Bestuur van het Meerschap.

Lees meer: Begroting Meerschap Paterswolde, mosterd na de maaltijd.