Algemene Ledenvergadering 2016

De Kiesvereniging van Gemeentebelangen organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering.

Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 19 mei vanaf 20.00 uur bij café G. en A. Boelens, Hoofdweg 83 in het centrum van Eelde.

Alle leden en inwoners van onze gemeente die overwegen lid te worden zijn van harte welkom op deze vergadering.

Voor de agenda van deze Algemene Ledenvergadering klikt u hieronder.

Lees meer: Algemene Ledenvergadering 2016

subsidieoverzicht opgevraagd

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad van Tynaarlo in een begrotingsbehandeling alle lang lopende subsidies stopgezet. Deze subsidies zullen per 1 januari 2017 ophouden.

De gemeenteraad heeft echter nooit te horen gekregen welke subsidies hier allemaal onder vallen, dit is op het niveau van uitvoering en dus aan het college van Burgemeester en Wethouders, werd op dat moment verkondigd.

Nu blijkt eigenlijk dat er te veel bezuinigd is, er is ruim 6 miljoen over.

Gemeentebelangen wil een afweging maken tijdens de behandeling van de voorjaarsnota welke subsidies wel en niet afgeschaft kunnen worden. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld.

Voor de brief welke Gemeentebelangen Tynaarlo aan het college heeft gezonden klikt u hieronder.

Lees meer: subsidieoverzicht opgevraagd

Duurzaamheid en sportverenigingen

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft sport en de sportverenigingen hoog in het vaandel staan. Bewegen is zeer belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners.

De subsidiëring van duurzame energie voor de sportverenigingen en sportstichtingen zal per 1 januari veranderen.

Naar aanleiding hiervan heeft Gemeentebelangen een brief met een vraag gezonden aan het college van B&W.

Voor de inhoud van de brief.

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft sport en de sportverenigingen hoog in het vaandel staan. Bewegen is zeer belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners.

De subsidiëring van duurzame energie voor de sportverenigingen en sportstichtingen zal per 1 januari veranderen.

Naar aanleiding hiervan heeft Gemeentebelangen een brief met een vraag gezonden aan het college van B&W.

Hieronder volgt de inhoud van de brief.

Lees meer: Duurzaamheid en sportverenigingen

Gemeentebelangen Tynaarlo met u rond de stamtafel.

Gemeentebelangen Tynaarlo wil graag met u in gesprek gaan over zaken die u bezig houden in uw buurt of in onze gemeente in het algemeen.

We willen met u van gedachten wisselen over die dingen waarvan u vindt dat deze beter of anders zouden kunnen en zo spoedig mogelijk

opgepakt dienen te worden.

Daarom organiseert Gemeentebelangen periodieke stamtafel gesprekken.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op:

Woensdag 30 september 2015 vanaf 20.00 uur bij Café Hingstman in Zeijen

Wij hopen u deze avond te mogen verwelkomen.

Plastic zakken verkrijgen voor inzameling plastic afval kan makkelijker

Gemeentebelangen Tynaarlo is van mening dat de manier waarop de inwoners van de gemeente de plastic zakken krijgen, veel eenvoudiger kan. Mogelijk dat dit zelfs ook nog wel goedkoper kan.

In dat geval snijdt het mes dus aan 2 kanten.

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft daarom onderstaande brief naar het College van Burgemeester en Wethouders gezonden.

Lees meer: Plastic zakken verkrijgen voor inzameling plastic afval kan makkelijker

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 29 april houdt de Kiesvereniging van Gemeentebelangen haar Algemene ledenvergadering.

Voor deze ALV zijn uiteraard alle leden van Gemeentebelangen van harte uitgenodigd.

Mocht u nu geen lid van onze partij zijn, maar toch wel eens willen meepraten met de gang van zaken van Gemeentebelangen en meer uw stempel willen drukken op het reilen en zeilen binnen gemeente Tynaarlo, kom dan gewoon langs tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 april.

U kunt uiteraard ter plekke lid worden of op een later moment besluiten lid te worden.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om langs te komen.

De algemene Ledenvergadering vindt plaats bij café G. en A. Boelens, Hoofdweg 83 in het centrum van Eelde. De vergadering begint om 20.00 uur.

centrum Eelde, motie ingediend door GB.

20 maart 2015.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 17 maart jl. stond het punt met betrekking tot het loskoppelen van de winkelbestemming in Ter Borch qua volgordelijkheid van het winkelcentrum in Eelde op de agenda.

Gemeentebelangen heeft tijdens dit agendapunt een motie ingediend om er voor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk een voorstel naar de gemeenteraad ingediend wordt, met betrekking tot de plannen voor voormalig garage Koops.

Voor de volledige motie

Lees meer: centrum Eelde, motie ingediend door GB.

Centrumplannen Eelde.

Eelde,  8 maart.

Op vrijdag 6 maart heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, tijdens deze bijeenkomst informeerden ondernemers, de klankbordgroep en anderen de raadSleden met betrekking tot de stand van zaken van de centrumplannen van Eelde.

Tijdens deze bijeenkomst is Gemeentebelangen Tynaarlo het een en ander duidelijk geworden.

Ook heeft de gemeenteraad op deze vrijdag een brief ontvangen van het College.

Naar aanleiding van de bijeenkomst en de brief heeft Gemeentebelangen een schrijven aan het College doen toekomen. Voor het schrijven,..

Lees meer: Centrumplannen Eelde.

College Tynaarlo krijgt motie van treurnis.

Vries, 5 maart 2015.

Op dinsdag 3 maart jongstleden heeft er weer een gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden in onze gemeente.
Al bij agendapunt 2, vaststelling van de agenda, vroeg Heer Pieters van de VVD om een schorsing. Met enige aarzeling stond de voorzitter van de Raad, Burgemeester Thijssen, deze schorsing toe.

Tijdens deze schorsing verlieten de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en D66, alsmede de wethouders van deze partijen de raadszaal. De oppositiepartijen bleven vol verbazing achter,

Lees meer: College Tynaarlo krijgt motie van treurnis.