Statutenwijziging stichting openbaar onderwijs Baasis.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 november 2016 stond het punt met betrekking tot het wijzigen van de statuten van Stichting Openbaar Onderwijs Basis op het bespreekgedeelte van de agenda.

Lees meer: Statutenwijziging stichting openbaar onderwijs Baasis.

Vragenrecht tweede bedrijfswoning.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 november 2016 heeft Fractievoorzitter Peter

van Es tijdens het agendapunt “vragenrecht Gemeenteraad”, een vraag gesteld met betrekking tot

het bouwen van een tweede bedrijfswoning aan de Watermolendijk nummer 3 in Eelde.

Voor de volledige vraag en het antwoord van het College van B en W klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Vragenrecht tweede bedrijfswoning.

Veiligheidsbeleid.

Op 22 november heeft de Raad het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021 behandeld en vastgesteld. Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht een nota integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen met daarin strategische doelstellingen.

In het beleidsplan wordt de koers voor de komende jaren bepaald, en zijn prioriteiten benoemd inzake het veiligheidsbeleid voor de komende jaren.

Lees meer: Veiligheidsbeleid.

Rechtsbescherming Tynaarlo.

In de raadsvergadering van 12 juli 2016 heeft het college toegezegd om met een geïntegreerd voorstel over de ombudsfunctie in onze gemeente te komen namelijk:

  1. instellen van een sociale ombudsfunctionaris;
  2. aansluiting bij de Kinderombudsman ;
  3. en eventuele aansluiting bij de Nationale Ombudsman.

Op 22 november is het voorstel in de Gemeenteraad behandeld.

Lees meer: Rechtsbescherming Tynaarlo.

Armoedegelden, rapportage van 2015 en verdeling voor 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond het agendapunt met betrekking tot de rapportage van de armoedegelden van 2015 en het voorstel voor de verdeling van de armoedegelden voor 2017 op het bespreekgedeelte van de agenda.

Lees meer: Armoedegelden, rapportage van 2015 en verdeling voor 2017.

Groote Veen, maatschappelijke voorzieningen in ontwerp bestemmingsplan.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 november 2016 stond het bestemmingsplan van de wijk Groote Veen in Eelde met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen op het besluitvormend gedeelte van de agenda.

Lees meer: Groote Veen, maatschappelijke voorzieningen in ontwerp bestemmingsplan.

Begroting 2017.

Op 8 november 2016 is de begroting van 2017 in de gemeenteraadsvergadering van Tynaarlo besproken.

 

Gewijzigde opzet vergadering

Dit jaar was er sprake van een wat gewijzigde opzet van de begrotingsbehandeling. Er werden geen Algemene Beschouwingen gehouden omdat dit bij de behandeling van de perspectievennota al was gebeurd.

Lees meer: Begroting 2017.

Najaarsbrief 2016.

Op 8 november 2016 zijn de Najaarsnota 2016 en de Projectenrapportage in de gemeenteraad besproken.

Via de najaarsbrief 2016 en projectenrapportage wordt de gemeenteraad op een korte en bondige manier gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen en de noodzakelijke financiële bijstellingen.

Lees meer: Najaarsbrief 2016.

Megasupermarkt Ter Borch slecht voor winkeliers Tynaarlo, gevolgen voor Eelde-Paterswolde worden onderschat

Donderdag 3 november organiseerden de ondernemersvereniging EP Zakelijk en de commerciële club Eelde in De waterburcht te Eelde een informatieavond voor ondernemers, de Gemeente en de Gemeenteraad over de gevolgen van een vestiging van een supermarkt in Ter Borch.

Lees meer: Megasupermarkt Ter Borch slecht voor winkeliers Tynaarlo, gevolgen voor Eelde-Paterswolde worden...