Stemmen tellen tijdens de Statenverkiezingen veranderd.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het deelnemen aan een experiment waardoor het tellen van de stemmen tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten, de Waterschappen en Europees Parlement in 2019 op een afwijkende wijze zullen plaatsvinden.

Op dit moment worden na de verkiezingen de stembiljetten na 21.00 uur eerst op lijstniveau en vervolgens op kandidaatsniveau geteld. De stand van de telling op lijstniveau wordt …

Lees meer: Stemmen tellen tijdens de Statenverkiezingen veranderd.

APV onderdeel carbid werd vastgesteld.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op het akkoordgedeelte van de agenda. Binnen de APV werd het onderdeel carbid gewijzigd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

De Algemene Plaatselijke Verordening 2015, welke op dit moment nog geldt, is in 2017 voor het laatst gewijzigd door middel van een wijzigingsverordening. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen in de rechtspraak geweest en heeft er een wetswijziging plaatsgevonden.

Lees meer: APV onderdeel carbid werd vastgesteld.

GB stelt schriftelijke vragen over Stichting Baasis.

Paterswolde, 14 november 2018.

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo stelde Raadslid Hilde Kamminga door middel van een brief schriftelijke vragen met betrekking tot Stichting Baasis. De aanleiding van deze schriftelijke vragen is de gemeentelijke herindeling van gemeente Haren, die per 1 januari 2019 onderdeel uitmaakt van gemeente Groningen.

Voor het weergeven van de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: GB stelt schriftelijke vragen over Stichting Baasis.

GB stelt schriftelijke vragen over Meerschap Paterswolde.

Paterswolde, 14 november 2018.

Raadslid Hilde Kamminga heeft namens Gemeentebelangen Tynaarlo middels een brief een aantal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het samenwerkingsverband Meerschap Paterswolde naar aanleiding van de op stapel staande gemeentelijke herindeling, waardoor gemeente Haren samen zal gaan met gemeente Groningen.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: GB stelt schriftelijke vragen over Meerschap Paterswolde.

Najaarsnota 2018 en begroting 2019 werden behandeld.

Vries, 13 november 2018.

Ieder jaar wordt aan het eind van het jaar de najaarsnota van dat lopende jaar aan de Gemeenteraad voorgelegd. Op datzelfde moment wordt de begroting voor het daaropvolgende jaar aan de Gemeenteraad voorgelegd en wordt de raad in de gelegenheid gesteld om haar visie hierover te geven.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 november 2018 stonden deze stukken op de agenda van de Gemeenteraad.

Lees meer: Najaarsnota 2018 en begroting 2019 werden behandeld.

De bijdrage van Gemeentebelangen tijdens behandeling begroting 2019 en najaarsbrief 2018.

Vries, 13 november 2018.

Tijdens de Vergadering van de Gemeenteraad van Tynaarlo waarin de begroting voor 2019 en de najaarsbrief van 2018 werden behandeld, had Gemeentebelangen Tynaarlo ook een bijdrage in de eerste termijn.

Wanneer u de volledige bijdrage van Gemeentebelangen Tynaarlo na wilt lezen, klikt u op de link hieronder.

Lees meer: De bijdrage van Gemeentebelangen tijdens behandeling begroting 2019 en najaarsbrief 2018.

Tarieven inzameling afval gewijzigd.

Vries, 30 oktober 2018.

Tijdens de raadsvergadering stond de vaststelling van de tarieven van het inzamelen van het restafval op de agenda.

In 2019 gaat er het nodige veranderen binnen het afvalbeleid van de gemeente Tynaarlo.

Om het zo duidelijk mogelijk te maken, zet Gemeentebelangen Tynaarlo het voor u op een rij.

Lees meer: Tarieven inzameling afval gewijzigd.

Oude asserstraat 38 Vries bestemmingsplan.

Vries, 30 oktober 2018.

Op het bespreekgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering stond het agendapunt met betrekking tot het bestemmingsplan voor de Oude Asserstraat 38 in Vries.

Vries is een aantrekkelijk woondorp, centraal gelegen tussen Groningen en Assen. Uit een eerder dorpsbelevingsonderzoek is gebleken dat mensen het wonen in Vries hoog waarderen.

Lees meer: Oude asserstraat 38 Vries bestemmingsplan.

Geen nieuwe gesprekken met Albert Heijn Zuidlaren leidt tot motie van treurnis.

Vries, 30 oktober 2018.

Zoals al eerder gemeld is er gesteund door GroenLinks, PvdA, D’66, Leefbaar Tynaarlo, en ChristenUnieop 9 oktober 2018 een motie door de Gemeenteraad aangenomen met als opdracht aan het College om vóór 2 november gesprekken met de AH aan te gaan over de realisatie van een tijdelijke supermarkt op het voormalige Prins Bernhardhoeve-voorterrein. Gemeentebelangen was tegen de motie, welke door het College sterk werd afgeraden.

Lees meer: Geen nieuwe gesprekken met Albert Heijn Zuidlaren leidt tot motie van treurnis.