Gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa.

14 juni 2016. Tijdens de Raadsvergadering werd het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om de HERZIENE tekst voor de gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa vast te stellen.

Lees meer: Gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa.

Supermarkt in Ter Borch een stap dichterbij, zijn de bewoners daar blij mee?

14 juni 2016. Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond de coördinatieregeling met betrekking tot een supermarkt in Ter Borch op de agenda. Deze supermarkt dient een winkeloppervlakte te krijgen van 2000 vierkante meter, met daarnaast 1000 vierkante meter bijgebouwen en nog ongeveer 3000 vierkante meter parkeerruimte.

De coördinatieregeling moet er voor zorgen dat de wijziging van de bestemmingsplan vereenvoudigd zal gaan plaatsvinden.

Gemeentebelangen Tynaarlo is vanaf het begin tegen de komst van een supermarkt in de nieuwe groene wijk Ter Borch in Eelderwolde geweest.

Lees meer: Supermarkt in Ter Borch een stap dichterbij, zijn de bewoners daar blij mee?

Gemeente Tynaarlo onderzoekt: Waar staat de gemeente.

Gemeente Tynaarlo voert een onderzoek uit.

Wat vinden de inwoners van Tynaarlo van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om op die vraag het antwoord te krijgen neemt de gemeente deel aan het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’. Gemeente Tynaarlo voert een onderzoek uit.

Lees meer: Gemeente Tynaarlo onderzoekt: Waar staat de gemeente.

Dorpsklanken neemt interview af van Peter van Es over behoud bibliotheken.

Peter van Es, onze fractievoorzitter werd uitgenodigd door Peter Tholen, verslaggever van onze plaatselijke krant Dorpsklanken voor een interview voor deze krant. Het interview vond plaats op dinsdag 7 juni in het Punthoes, het gebouw waar de bibliotheek van Eelde gevestigd is.

Het onderwerp van het interview was het behoud van de bibliotheken in onze gemeente.

Voor het volledige interview klikt u hieronder.

Lees meer: Dorpsklanken neemt interview af van Peter van Es over behoud bibliotheken.

Jarko Weering nu wel in de uitzending van Tynaarlo Lokaal

Sinds ongeveer een half jaar brengt Gemeentebelangen Tynaarlo maandelijks een nieuwsbrief uit.

Naar aanleiding van deze uitgebrachte nieuwsbrief wordt Jarko Weering met enige regelmaat uitgenodigd om naar de studio van Tynaarlo Lokaal te komen.

Lees meer: Jarko Weering nu wel in de uitzending van Tynaarlo Lokaal

jaarrekening 2015, werd deze vastgesteld?

Kon Gemeentebelangen Tynaarlo de voorgaande jaren de gemeente Tynaarlo feliciteren met het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring, dit jaar is dit helaas niet mogelijk. Dit wordt veroorzaakt doordat gegevens van derden nog niet voorhanden zijn. Daarom werd er gevraagd om een voorlopige vaststelling van de jaarrekening. 

Lees meer: jaarrekening 2015, werd deze vastgesteld?

Jeuegdsoos Donderen sluit, een zorg voor de inwoners.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo heeft Stichting Trias een bezuiniging van 100 duizend euro in de maag gesplitst. Trias moet deze bezuiniging in hun bedrijfsvoering doorvoeren, daarom hebben zij onder andere besloten de 8 jeugdsozen in onze gemeente te sluiten.

Een aantal bewoners van Donderen hebben het initiatief genomen te proberen de jeugdsoos in hun dorp te behouden.

Lees meer: Jeuegdsoos Donderen sluit, een zorg voor de inwoners.

Bibliotheken Tynaarlo lucht door motie?

31 mei 2016. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 mei zijn er 2 moties vreemd van de agenda ingediend met betrekking tot de bibliotheken van Eelde, Vries en Zuidaren. De eerste motie werd ingediend door de 4 partijen van de oppositie, Leefbaar, Gemeentebelangen, Groen Links en Christen Unie. De tweede motie werd ingediend door de 4 coalitiepartijen, VVD, PvdA, D66 en CDA.

Lees meer: Bibliotheken Tynaarlo lucht door motie?

Algemene Ledenvergadering gehouden op 19 mei 2016.

19 mei 2016. De Algemene Ledenvergadering van Gemeentebelangen Tynaarlo werd gehouden op donderdag 19 mei bij Café G. en A. Boelens. in Eelde.

Met de opkomst van trouwe leden werd het een vruchtbare vergadering. Veel onderwerpen werden voor het voetlicht gebracht, zoals een terugblik van de afgelopen twee jaren.

Lees meer: Algemene Ledenvergadering gehouden op 19 mei 2016.