Zuidlaardermarkt, een nieuwe verordening is vastgesteld.

Vries, 28 juni 2016.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond de wijziging op de verordening voor de paardenmarkten op de agenda. Het gaat daarbij om de paardenmarkt van de Zuidlaardermarkt.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden naar aanleiding van de Zuidlaardermarkt van 2015. Hier zijn een aantal verbeterpunten naar voren gebracht.

Lees meer: Zuidlaardermarkt, een nieuwe verordening is vastgesteld.

Unieke tussenvoorziening opent deuren in Eelde.

Stichting INLIA start samen met de gemeenten Tynaarlo, Emmen, Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Noordenveld een uniek proefproject voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders: de tussenvoorziening. De proef gaat van start in het pand van de voormalige Dutch Flight Academy in Eelde.

Lees meer: Unieke tussenvoorziening opent deuren in Eelde.

Stichting Zwembaden Tynaarlo stand van zaken.

De leden van de Gemeenteraad en de steunfractieleden waren uitgenodigd voor een informatieavond welke georganiseerd werd door Stichting Zwembaden Tynaarlo. Deze avond werd gehouden op dinsdag 21 juni en vond plaats in zwembad Aqualaren in Zuidlaren.

Lees meer: Stichting Zwembaden Tynaarlo stand van zaken.

Begroting Meerschap Paterswolde, mosterd na de maaltijd.

14 juni 2016. De concept begroting voor 2017 van Meerschap Paterswolde stond op de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Voordat het agendapunt in behandeling werd genomen, gaf voorzitter Thijssen aan Wethouder Hofstra het woord.

Nina Hofstra is voorzitter van zowel het Dagelijks Bestuur als van het Algemeen Bestuur van het Meerschap.

Lees meer: Begroting Meerschap Paterswolde, mosterd na de maaltijd.

Transformatie Sociaal Domein geƫvalueerd.

Vries, 14 juni 2016.

We hebben de evaluatie van de transformatie van het sociaal domein besproken in de Raadsvergadering. Dit punt stond op de agenda op verzoek van de fractie van GroenLinks.

Onze fractie kan zich op zich wel vinden in de evaluatie van het gevoerd beleid met betrekking tot de transformatie op het sociaal domein.

Lees meer: Transformatie Sociaal Domein geƫvalueerd.

Gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa.

14 juni 2016. Tijdens de Raadsvergadering werd het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om de HERZIENE tekst voor de gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa vast te stellen.

Lees meer: Gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa.

Supermarkt in Ter Borch een stap dichterbij, zijn de bewoners daar blij mee?

14 juni 2016. Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond de coördinatieregeling met betrekking tot een supermarkt in Ter Borch op de agenda. Deze supermarkt dient een winkeloppervlakte te krijgen van 2000 vierkante meter, met daarnaast 1000 vierkante meter bijgebouwen en nog ongeveer 3000 vierkante meter parkeerruimte.

De coördinatieregeling moet er voor zorgen dat de wijziging van de bestemmingsplan vereenvoudigd zal gaan plaatsvinden.

Gemeentebelangen Tynaarlo is vanaf het begin tegen de komst van een supermarkt in de nieuwe groene wijk Ter Borch in Eelderwolde geweest.

Lees meer: Supermarkt in Ter Borch een stap dichterbij, zijn de bewoners daar blij mee?

Gemeente Tynaarlo onderzoekt: Waar staat de gemeente.

Gemeente Tynaarlo voert een onderzoek uit.

Wat vinden de inwoners van Tynaarlo van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om op die vraag het antwoord te krijgen neemt de gemeente deel aan het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’. Gemeente Tynaarlo voert een onderzoek uit.

Lees meer: Gemeente Tynaarlo onderzoekt: Waar staat de gemeente.

Dorpsklanken neemt interview af van Peter van Es over behoud bibliotheken.

Peter van Es, onze fractievoorzitter werd uitgenodigd door Peter Tholen, verslaggever van onze plaatselijke krant Dorpsklanken voor een interview voor deze krant. Het interview vond plaats op dinsdag 7 juni in het Punthoes, het gebouw waar de bibliotheek van Eelde gevestigd is.

Het onderwerp van het interview was het behoud van de bibliotheken in onze gemeente.

Voor het volledige interview klikt u hieronder.

Lees meer: Dorpsklanken neemt interview af van Peter van Es over behoud bibliotheken.