Gemeentebelangen stelt vragen over Sluiting Harens Lyceum Zuidlaren

Vries, 21 mei 2019.

Op 9 april 2019 is de Raad geïnformeerd over een voorgenomen sluiting van het Harens Lyceum te Zuidlaren. Op 16 mei heeft Gemeentebelangen vanuit de media kennis moeten nemen dat de sluiting definitief is. Door het College is de Raad niet geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan heeft Gemeentebelangen een aantal vragen aan het College gesteld.

Lees meer: Gemeentebelangen stelt vragen over Sluiting Harens Lyceum Zuidlaren

Definitief geen mega supermarkt in het entreegebied Ter Borch

Vries, 21 mei 2019.

Na vele jaren van discussie heeft de raad van Tynaarlo op dinsdag 21 mei 2019 in de raadsvergadering in meerderheid tegen het inmiddels omstreden plan voor het vestigen van een mega supermarkt in de wijk Ter Borch in Eeldewolde gestemd.

Lees meer: Definitief geen mega supermarkt in het entreegebied Ter Borch

Bespreking bestemmingsplan bouw supermarkt in Ter Borch in 2de termijn

Vries, 7 mei 2019.

Nadat de raad na de behandeling van de 1e termijn met betrekking tot de supermarkt in Ter Borch op 9 april 2019 had besloten om, in verband met het late tijdstip, de beraadslagingen uit te stellen was het tijd voor de behandeling in 2e termijn. Zoals gebruikelijk konden de insprekers als eerste nog eens gebruikmaken van het inspreekrecht. Van dit recht is gebruikgemaakt door een drietal insprekers.

Lees meer: Bespreking bestemmingsplan bouw supermarkt in Ter Borch in 2de termijn

Verplaatsen bebouwde kom Burg. J.G. Legroweg definitief

Vries, 7 mei 2019.

Op 7 mei sprak de gemeenteraad over het verplaatsen van de bebouwde kom aan de Burgemeester J.G. Legroweg In Eelde.

Door de bouw van de wijk Groote Veen is er een nieuwe aansluiting op de Burgemeester J.G. Legroweg gekomen.

Lees meer: Verplaatsen bebouwde kom Burg. J.G. Legroweg definitief

Bespreking finale bestemmingsplan bouw supermarkt in Ter Borch in 1e termijn.

Vries, 09 april 2019.

Op 9 april 2019 stond, voor de zoveelste keer de bouw van de supermarkt in Ter Borch op de agenda van de Gemeenteraad.

Waar gaat het om

Het gaat om de realisatie van een supermarkt met een omvang van 3000m2 bruto vloer oppervlak (BVO) of BVO is 2000 verkoop/winkel vloeroppervlak (VVO/WVO).

Lees meer: Bespreking finale bestemmingsplan bouw supermarkt in Ter Borch in 1e termijn.

Krediet permanente uitbreiding Scholen Vries.

Vries, 09 april 2019.

Op 9 april 2019 heef de raad unaniem besloten om € 144.470 beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van cbs de Holtenhoek en € 271.299 voor de permanente uitbreiding van obs de Vijverstee

Waar gaat het om?

Lees meer: Krediet permanente uitbreiding Scholen Vries.

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Lammers.

Vries, 09 april 2019.

Op 9 april 2019 heef de raad met 17 stemmen voor en 6 tegen besloten om wethouder Lammers ontheffing te verlenen van de woonplaatsvereiste. De stemming gebeurde zoals te doen gebruikelijk omdat het over personen gaat schriftelijk. Wie voor of tegen hebben gestemd is dus niet bekend.

Waar gaat het om

Lees meer: Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Lammers.

Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid vervolg.

Vries, 9 april 2019.

De Raad heeft op 9 april 2019 unaniem de startnotitie Vries Zuid vastgesteld. Op 26 maart 2019 heeft de Raad de Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid in 1e termijn besproken, en

Besloten om in verband met de hoeveelheid technische vragen de verdere behandeling uit te stellen tot 9 april. De beantwoording van de technische vragen en de behandeling in tweede termijn leverden geen schokkende zaken op.

Lees meer: Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid vervolg.

Meer Drents in Tynaarlo

Vries, 26 maart 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2019 werd op verzoek van GroenLinks gesproken over de streektaal. Dit naar aanleiding van maart, streektaalmaand. Groenlinks opperde om, net als in Friesland en Limburg, de plaatsnaamborden in de gemeente Tynaarlo tweetalig te doen en het Drentse onderwijs op de scholen in de gemeente meer aandacht te geven.

Lees meer: Meer Drents in Tynaarlo