Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid

Vries, 26 maart 2019.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 26 maart 2019 besprak de Raad de Startnotitie voor ontwikkeling van Vries Zuid.

Het plan Vries zuid behelst de realisatie van een woonwijk die tegemoet moet komen aan de actuele en toekomstige behoefte naar woningen in Vries.

Lees meer: Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid

Bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen gewijzigd vastgesteld

Vries, 26 maart 2019.

Op 26 maart heeft de Gemeenteraad unaniem het bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen vastgesteld.

Het plan behelst de realisatie van een innovatief woon-zorgconcept te realiseren. De locatie Minister Cremerstraat 8 ligt op circa 250 meter buiten de bebouwde kom.

Lees meer: Bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen gewijzigd vastgesteld

Wethouder bevraagd over koerswijziging AH Zuidlaren

Vries, 26 maart 2019

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2019 werd er op verzoek van de VVD gesproken over de intentieovereenkomst in Zuidlaren en de koerswijziging omtrent de rechtszaak tussen de Albert Heijn in Zuidlaren en de gemeente Tynaarlo.

De intentieovereenkomst is een overeenkomst tussen 3 supermarkten en de gemeente.

Lees meer: Wethouder bevraagd over koerswijziging AH Zuidlaren

Kaderbrieven Verbonden partijen en Gemeenschappelijke Regelingen

Vries, 12 maart 2019.

Op 12 maart 2019 besprak de Raad van Tynaarlo de kaderbrieven van de Gemeenschappelijke regelingen (GR) waar aan zij deelneemt, met als doel om de Gemeenschappelijke regelingen richtingen mee te geven voor hun ontwerpbegrotingen. Dit gebeurde in een eerder dan in andere jaren en ook op een andere wijze.

Lees meer: Kaderbrieven Verbonden partijen en Gemeenschappelijke Regelingen

Meedoen banen Tynaarlo

Vries, 12 maart 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2019 werd er gesproken over de meedoen banen in Tynaarlo. De zogenoemde meedoen banen zijn voor de bijstandsgerechtigde inwoners van de gemeente Tynaarlo, welke een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Tijdens het traject van de meedoen banen worden de inwoners geholpen in een intensief traject wat mogelijk kan leiden tot betaald werk.

Lees meer: Meedoen banen Tynaarlo

Inkoopbeleid Jeugdzorg in Tynaarlo

Vries, 12 maart 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2019 heeft de gemeenteraad over de jeugdzorg gesproken. Er werd aan de gemeenteraad gevraagd een debat te voeren over het inkoopbeleid omtrent de jeugdzorg. In 2020 starten de gemeenten van noord en midden Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo) met een nieuw inkoopproces.

Lees meer: Inkoopbeleid Jeugdzorg in Tynaarlo

Benoeming lid Rekenkamercommissie Tynaarlo

Vries, 12 maart 2019.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het benoemen van een lid van de Rekenkamercommissie Tynaarlo (RKT). Op grond van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo benoemt de raad de voorzitter en leden van de rekenkamercommissie voor een periode van vijf jaar.

Lees meer: Benoeming lid Rekenkamercommissie Tynaarlo

Bestemmingsplan Schelfhorst natuurwonen vaststellen

Vries, 12 maart 2019.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond opnieuw het punt met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan voor Schelfhorst natuurwonen. Deze keer werd de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan definitief vast te stellen. Door middel van dit bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan wil men bereiken dat er in het plangebied van het voormalige campingterrein aan Schelfhorst 10 vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd.

Lees meer: Bestemmingsplan Schelfhorst natuurwonen vaststellen

bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Natuurwonen Schelfhorst besproken

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 februari 2019 boog de Gemeenteraad van Tynaarlo zich voor de zoveelste keer over het plan om aan de Schelfhorst 10 vrijstaande natuurwoningen te mogen realiseren. Op 25 september 2018 had de Raad al kennis genomen van de resultaten uit de inspraakperiode en besloten om de formele inspraakprocedure te starten.

Lees meer: bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Natuurwonen Schelfhorst besproken