Raadswerkgroepen Tynaarlo bemensd.

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de raadvergadering van 26 februari 2019 kwamen de werkgroep naar voren. Er werd aan de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het aanwijzen van leden en vervangende leden voor de raadswerkgroepen.

Het gaat hierbij om de werkgroepen Sociaal Domein, Duurzaamheid en Omgevingsvisie. Om zoveel mogelijk continuïteit bij de werkgroepen te hebben

Lees meer: Raadswerkgroepen Tynaarlo bemensd.

Rekenkamer rapporteconomisch beleid.

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de raadvergadering van 26 februari 2019 werd de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met het besluit om in te stemmen met de conclusie van het rekenkamerrapport en het college de opdracht te geven in 2020 te komen met voorstellen voor een nieuw economisch beleid. Hierbij moeten de aanbevelingen van het rekenkamerrapport betrokken worden.

Lees meer: Rekenkamer rapporteconomisch beleid.

Omgevingsveiligheid Tynaarlo

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 26 februari 2019 werd de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met het besluit om in te stemmen met de Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo.

De beleidsvisie Omgevingsveiligheid heeft vanaf 16 november 2018 tot en met 8 januari 2019 ter inzage gelegen.

Lees meer: Omgevingsveiligheid Tynaarlo

Oprechte participatie centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 5 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd er een besluit genomen over het voorgestelde participatieproces omtrent de centrumontwikkeling in Zuidlaren.

Tijdens de raadsvergadering van 22 januari bleek dit al een belangrijk punt op de agenda en werd er over dit punt ruim 2 uur gedebatteerd.

Lees meer: Oprechte participatie centrumontwikkeling Zuidlaren

Motie Scholen

Vries, 5 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd er een motie vreemd aan de agenda ingediend. Deze motie is door de VVD tot stand gekomen naar aanleiding van een brief die de kinderen van basisschool ‘De Zeijer Hoogte’ te Zeijen hadden gestuurd.

De kinderen vroegen in deze brief of ze op hun school ook het afval konden scheiden.

Lees meer: Motie Scholen

Voorstel Gemeentebelangen voor zebrapaden in Eelde geen steun van Raad

Vries, 5 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd de beantwoordingsbrief “Looproutes in het Centrum van Eelde” van het College besproken. Dit gebeurde op verzoek van Gemeentebelangen omdat het College in de brief aangeeft dat men geen aparte oversteekvoorzieningen voor voetgangers gaat creëren in Eelde Centrum.

Lees meer: Voorstel Gemeentebelangen voor zebrapaden in Eelde geen steun van Raad

Vluchtheuvel bij Bushalte kosterijweg wordt verwijderd

Vries, 5 februari 2019.

Gemeentebelangen heeft tijdens de raadsvergadering van 22 januari 2019 gevraagd of het College bereid was om de vluchtheuvel nabij de kruising Hoofdweg met de burgemeester Strubenweg en de Kosterijweg te verwijderen, aangezien veel gebruikers van de weg de situatie daar als zeer onveilig ervaren. Wethouder Lammers heeft daarop aangegeven dat er een deskundige naar de situatie ging kijken.

Lees meer: Vluchtheuvel bij Bushalte kosterijweg wordt verwijderd

Kan Tynaarlo de gemaakte kosten van zuidlaarderhout verhalen?

Vries, 22 januari 2019.

De buurtzuster is failliet verklaard, gemeente Tynaarlo heeft kosten gemaakt voor deze instelling. Daarom heeft Gemeentebelangen tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 vragen gesteld tijdens het vragenrecht over het verhalen van de gemaakte kosten op De Buurtzuster/Zuidlaarderhout.

Lees meer: Kan Tynaarlo de gemaakte kosten van zuidlaarderhout verhalen?

Is het College bereid de vluchtheuvel en busbaan op de Hoofdweg in Eelde te verwijderen?

Vries, 22 januari 2019.

Regelmatig worden de fractieleden van Gemeentebelangen Tynaarlo aangesproken over de huidige verkeersituatie in het centrum van Eelde, het gaat daarbij over de kruising Hoofdweg met de Kosterijweg en de burgemeester Strubenweg.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo daarom vragen gesteld tijdens het vragenrecht over dit onderwerp.

Lees meer: Is het College bereid de vluchtheuvel en busbaan op de Hoofdweg in Eelde te verwijderen?