Alescon en WPDA begrotingswijziging 2019.

Vries, 11 december 2018.

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad stond het punt met betrekking tot het wijzigen van de begroting van 2019 op het akkoordgedeelte van de agenda.

Jaarlijks worden de concept begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in juni aan de raad voorgelegd. Ook dit jaar heeft de raad de begrotingen van Alescon en WPDA ontvangen. Vanwege de invlechting zijn er begrotingswijzigingen nodig om te komen tot één begroting uitvoering…

Lees meer: Alescon en WPDA begrotingswijziging 2019.

Gemeentebelangen heeft nieuwe Voorzitter.

Eelde, 6 december 2018.

De kiesvereniging van Gemeentebelangen Tynaarlo hield op donderdagavond 6 december de algemene Ledenvergadering van 2018 bij café Boelens in Eelde. Een van de punten die op de agenda prijkten waren de bestuursverkiezingen.

De huidige voorzitter van de kiesvereniging Tineke Terwal-Arends was aftredend. Zij wilde zich liever niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode.

Lees meer: Gemeentebelangen heeft nieuwe Voorzitter.

Gaswinning noord Drenthe en zuid Groningen moet stoppen.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werd een motie vreemd aan de agenda ingediend. Het onderwerp van de motie was het besluit tot gaswinning in het noorden van Drenthe.

De motie werd Raadsbreed ingediend, dit houdt in dat alle fracties de motie mede hebben ingediend.

De strekking van de motie is het College opdracht te geven het geluid te laten horen dat gemeente Tynaarlo tegen het winnen van gas in het noorden van Drenthe en het zuiden van Groningen is.

Lees meer: Gaswinning noord Drenthe en zuid Groningen moet stoppen.

Visie inclusie en fysieke toegankelijkheid.

 

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Raadsvergadering stond het punt Visie inclusie en uitwerking beleidskaders fysieke toegankelijkheid van gemeente Tynaarlo op het bespreekgedeelte van de agenda.

Gemeente Tynaarlo is actief bezig met het thema inclusie en toegankelijkheid. Om dit hanteerbaar te maken werkt de gemeente gezamenlijk met het VN-panel met een inclusie-agenda. Bij de behandeling van de evaluatie van de inclusie-agenda op 20 maart 2018 heeft het college opdracht gekregen een beleidskader uit te werken over toegankelijk bouwen in de gemeente.

Lees meer: Visie inclusie en fysieke toegankelijkheid.

Stemmen tellen tijdens de Statenverkiezingen veranderd.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het deelnemen aan een experiment waardoor het tellen van de stemmen tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten, de Waterschappen en Europees Parlement in 2019 op een afwijkende wijze zullen plaatsvinden.

Op dit moment worden na de verkiezingen de stembiljetten na 21.00 uur eerst op lijstniveau en vervolgens op kandidaatsniveau geteld. De stand van de telling op lijstniveau wordt …

Lees meer: Stemmen tellen tijdens de Statenverkiezingen veranderd.

APV onderdeel carbid werd vastgesteld.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op het akkoordgedeelte van de agenda. Binnen de APV werd het onderdeel carbid gewijzigd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

De Algemene Plaatselijke Verordening 2015, welke op dit moment nog geldt, is in 2017 voor het laatst gewijzigd door middel van een wijzigingsverordening. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen in de rechtspraak geweest en heeft er een wetswijziging plaatsgevonden.

Lees meer: APV onderdeel carbid werd vastgesteld.

GB stelt schriftelijke vragen over Stichting Baasis.

Paterswolde, 14 november 2018.

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo stelde Raadslid Hilde Kamminga door middel van een brief schriftelijke vragen met betrekking tot Stichting Baasis. De aanleiding van deze schriftelijke vragen is de gemeentelijke herindeling van gemeente Haren, die per 1 januari 2019 onderdeel uitmaakt van gemeente Groningen.

Voor het weergeven van de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: GB stelt schriftelijke vragen over Stichting Baasis.

GB stelt schriftelijke vragen over Meerschap Paterswolde.

Paterswolde, 14 november 2018.

Raadslid Hilde Kamminga heeft namens Gemeentebelangen Tynaarlo middels een brief een aantal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het samenwerkingsverband Meerschap Paterswolde naar aanleiding van de op stapel staande gemeentelijke herindeling, waardoor gemeente Haren samen zal gaan met gemeente Groningen.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: GB stelt schriftelijke vragen over Meerschap Paterswolde.

Najaarsnota 2018 en begroting 2019 werden behandeld.

Vries, 13 november 2018.

Ieder jaar wordt aan het eind van het jaar de najaarsnota van dat lopende jaar aan de Gemeenteraad voorgelegd. Op datzelfde moment wordt de begroting voor het daaropvolgende jaar aan de Gemeenteraad voorgelegd en wordt de raad in de gelegenheid gesteld om haar visie hierover te geven.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 november 2018 stonden deze stukken op de agenda van de Gemeenteraad.

Lees meer: Najaarsnota 2018 en begroting 2019 werden behandeld.