Inclusieagenda Tynaarlo werd geëvalueerd.

Vries, 8 mei 2018

De eerste raadsvergadering met het nieuwe college vond op deze avond plaats. Tijdens deze Raadsvergadering werd er onder andere gesproken over het VN-panel en de inclusieagenda.

Het VN-panel is een werkgroep die onderzoekt of iedereen op een goede manier mee kan doen in de samenleving. Dit doen zij door middel van het opstellen van een inclusieagenda.

Tijdens de vergadering werd het duidelijk dat dit een onderwerp is dat iedereen aan het hart gaat.

Lees meer: Inclusieagenda Tynaarlo werd geëvalueerd.

Oude Asserstraat 38 in Vries, bestemmingsplan in ontwerp.

Vries, 8 mei 2018.

Er is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld voor het perceel van de Oude Asserstraat 38 in Vries. Door deze ontwerp bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 6 2 onder 1 kap woningen en 4 vrijstaande woningen te kunnen realiseren op het perceel.

De Gemeenteraad is bevoegd om een dergelijk bestemmingsplan vast te stellen.

Lees meer: Oude Asserstraat 38 in Vries, bestemmingsplan in ontwerp.

Jaarstukken regio Groningen Assen.

Vries, 8 mei 2018.

Jaarlijks dient de stuurgroep Regio Groningen Assen een begroting in te dienen bij de deelnemende gemeenten en Provinciale staten aan dit samenwerkingsverband. Eveneens dient de stuurgroep de financiën van het voorgaande jaar te verantwoorden.

Daarom stonden de financiën voor de Regio Groningen Assen op de agenda van de Raadsvergadering.

Lees meer: Jaarstukken regio Groningen Assen.

College 2018 – 2022 werd geïnstalleerd.

Vries 24 april 2018

Op dinsdag 24 april 2018 was er een extra raadsvergadering gepland voor de installatie van het nieuwe college van B en W van Tynaarlo. Naast het installeren van een nieuw college werd er afscheid genomen van de wethouders die van 2014 tot en met 2018 hebben gediend.

Burgemeester Marcel Thijsen had warme woorden voor de vertrekkende wethouders, Nina Hofstra, Miriam van Dijk en Henk Berends. Wethouder Henk Lammers blijft aan in het nieuwe college.

Lees meer: College 2018 – 2022 werd geïnstalleerd.

Zuidlaardermarkt 2017 werd geëvalueerd.

Vries, 17 april 2018.

In het verleden is met de Gemeenteraad afgesproken dat de jaarlijks terugkerende Zuidlaardermarkt ieder jaar geëvalueerd zal worden.

De Zuidlaardermarkt, welke in het najaar van 2017 heeft plaatsgevonden, is ook conform afspraak geëvalueerd. Deze evaluatie stond op het akkoordgedeelte van de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Lees meer: Zuidlaardermarkt 2017 werd geëvalueerd.

Armoede en schuldhulpverlening binnen Tynaarlo.

Vries, 17 april 2018.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 hebben gemeenten een zorgplicht op het gebied van schuldhulpverlening. In 2014 stelde de gemeenteraad de nota ‘Schuldhulpverlening 2014-2017’ vast. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is bepaald dat de gemeenteraad een plan vaststelt over de integrale schuldhulpverlening voor een periode van maximaal vier jaar.

De nota “armoede en schuldhulpverlening 2018 – 2021” stond voor 17 april 2018 op de agenda.

Lees meer: Armoede en schuldhulpverlening binnen Tynaarlo.

Huisvesting menzo Altingschool.

Vries, 17 april 2018.

De Menzo Altingschool kampt met gebrek aan ruimte om haar leerlingen te kunnen opvangen. De afgelopen tijd is de Menzo Altingschool gegroeid.

Om deze groei te kunnen opvangen is er meer budget nodig voor deze school, zodat er voldoende lokalen gerealiseerd kunnen worden voor alle leerlingen.

Daarom staat het agendapunt op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van 17 april 2018.

Lees meer: Huisvesting menzo Altingschool.

Bodemkwaliteit en bodembeheer Tynaarlo.

Vries, 17 april 2018.

In het voorjaar van 2018 verloopt de huidige bodemkwaliteitskaart van Tynaarlo. Om te voorkomen dat de grondbank van gemeente Tynaarlo in de problemen komt, waardoor zij geen grond meer uit eigen werken zou kunnen accepteren, dient deze kwaliteitskaart verlengd te worden.

Op dinsdag 17 april 2018 stond daarom de verlenging van deze bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer op het akkoordgedeelte van de agenda van de Gemeenteraad.

Lees meer: Bodemkwaliteit en bodembeheer Tynaarlo.

Steunfractieleden werden beëdigd.

Vries, 17 april 2018.

Zoals in een eerder artikel op onze website reeds werd weergegeven, werden op dinsdag 29 maart 2018 de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Binnen gemeente Tynaarlo heeft iedere fractie de mogelijkheid om 3 steunfractieleden te laten beëdigen. Hierdoor hebben deze steunfractieleden nagenoeg dezelfde rechten als de Raadsleden, met die uitzondering dat zij niet mogen spreken tijdens de raadsvergaderingen.

Op dinsdag 17 april 2018 werden ook de steunfractieleden van Gemeentebelangen beëdigd.

Lees meer: Steunfractieleden werden beëdigd.