GB blij met oplossing conflict bloemencorso.

Eelde, 15 december 2017.

Gemeentebelangen heeft met vreugde kennis genomen dat het conflict dat tijdens de bloemencorso van 2017 speelde tussen het stichtingsbestuur van Bloemencorso Eelde en de uitbater van de feesttent op het kampje, de heer roelof Boerema voor goed uit de wereld lijkt te zijn geholpen.

Dennis Franke is door Boerema gevraagd of hij vanaf nu de organisatie van het feest in de feesttent…

Lees meer: GB blij met oplossing conflict bloemencorso.

Prins Bernhardhoeve terrein voor centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 4 december 2017.

Tijdens de Raadsvergadering heeft de Raad gesproken over de Centrumontwikkeling van Zuidlaren en dan met name over het .kopen van het terrein waar de voormalige Prins Bernhardhoeve heeft gestaan. Daarbij ging het ook over de eventuele inrichting van dat aangekochte terrein.

Lees meer: Prins Bernhardhoeve terrein voor centrumontwikkeling Zuidlaren

Beheer en exploitatie MFA’s en sporthallen.

Vries, 4 december 2017.

Voor de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het beheer en het exploiteren van de Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) en de sporthallen binnen gemeente Tynaarlo op het bespreekgedeelte van de agenda.

In 2009 is binnen de gemeente Tynaarlo onze eerste multifunctionele accommodatie in gebruik genomen, MFA Borchkwartier. In 2013 en 2014 volgden hierop het MFA Yders Hoes in Yde en MFA de Zeijer Hoogte in Zeijen.

Lees meer: Beheer en exploitatie MFA’s en sporthallen.

Tarragrond, brief over stand van zaken werd besproken.

Vries, 4 december 2017.

Op verzoek van de VVD is de brief van 11 oktober 2017 van het College inzake de stand van zaken van de tarragrond Tynaarlo besproken.

Er werden bij dit agendapunt geen besluiten gevraagd.

Lees meer: Tarragrond, brief over stand van zaken werd besproken.

Brief over bewonersvereniging Nieuw Laarhof in Zuidlaren.

Vries, 4 december 2017.

Op verzoek van de Christenunie is een brief van 3 oktober 2017 van het College aan de Christenuunie besproken over vragen die de Christenunie-fractie had gesteld inzake de Bewonersvereniging Nieuw Laarhof te Zuidlaren.

Lees meer: Brief over bewonersvereniging Nieuw Laarhof in Zuidlaren.

Publiek vervoer, samenwerkingsvorm voor Groningen Drenthe.

Vries, 4 december 2017.

In het begin van 2017 hebben alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe besloten samen te werken in Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

De samenwerking betreft het contractmanagement en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer in Groningen en Drenthe, na een gezamenlijke inkoop daarvan in 2017.

Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat er geen overdracht van bestuurlijke bevoegdheden plaatsvinden.

Lees meer: Publiek vervoer, samenwerkingsvorm voor Groningen Drenthe.

Gemeenteraad dient zienswijze in op begrotingswijziging RUD.

Vries, 4 december 2017.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe constateerde in juni 2017 dat een fors tekort werd verwacht ten opzichte van de begroting voor 2017. Dit kan niet volledig voorkomen worden door lagere uitgaven of gedekt worden uit de reserves. Daarom is het noodzakelijk dat de deelnemende partijen voor 2017 een extra deelnemersbijdrage leveren van in totaal € 450.000. De gemeente Tynaarlo heeft een aandeel van 3,3 % in deze gemeenschappelijke regeling.

Lees meer: Gemeenteraad dient zienswijze in op begrotingswijziging RUD.

Belastingverordeningen aangepast dankzij GB.

Vries, 4 december 2014: Raad stelt de Belastingverordeningen 2018 vast.

Naar aanleiding van de motie van Gemeentebelangen van 7 november jl. is de “boete” bij vermissing van rijbewijzen afgeschaft. Een motie van CchristenUnie om geen leges te heffen bij de aanleg van invalideparrkeerplaatsen is in meerderheid aangenomen, alleen de fracties van Leefbaar en PvdA

Lees meer: Belastingverordeningen aangepast dankzij GB.

Bestemmingsplan Supermarkt Ter Borch 1e versie aangenomen, GB stemde tegen.

Vries, 4 december 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 21 november 2017 werd de discussie gevoerd over het bestemmingsplan voor de supermarkt in Ter Borch in Eelderwolde.

In de vergadering van 4 december 2017 diende hierover een besluit genomen te worden.

Op voorhand leek het er op dat het bestemmingsplan met grote meerderheid zou worden aangenomen, maar niets leek minder waar.

Lees meer: Bestemmingsplan Supermarkt Ter Borch 1e versie aangenomen, GB stemde tegen.