Interview met Jarko Weering door Dorpsklanken.

Eelde, 12 april 2018.

Op 6 april 2018 Kwam Frans Nuninga van Dorpsklanken bij Jarko Weering thuis voor een interview over het feit dat Weering geen deel meer uitmaakt van de Gemeenteraad van Tynaarlo. Nuninga werd bijgestaan door fotograaf Johan Wolfart.

Het interview is uitgewerkt tot een mooi artikel dat op 11 april 2018 in dorpsklanken werd gepubliceerd. Voor het volledige artikel klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Interview met Jarko Weering door Dorpsklanken.

Gemeentebelangen maakt geen deel uit van college Tynaarlo.

Eelde, 7 april 2018.

Wij werden uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Thijsen, die als informateur was aangesteld door Leefbaar Tynaarlo. Vervolgens vond er een eerste formerend gesprek plaats tussen Leefbaar en Gemeentebelangen, waarbij de formateur burgemeester Wassink van Terschelling aanwezig was.

Tijdens dit formerend gesprek kwam duidelijk naar voren hoeveel overeenkomsten Gemeentebelangen met Leefbaar heeft

Lees meer: Gemeentebelangen maakt geen deel uit van college Tynaarlo.

De Gemeenteraadsverkiezingen voor Hilde Kamminga.

Paterswolde, 4 april 2018.

Op 21 maart 2018 was het dan na een lange campagne eindelijk verkiezingsdag. Deze dag begon als een dag zoals alle anderen, alleen met het verschil dat ik dit keer niet alleen zelf mocht stemmen, maar de inwoners van gemeente Tynaarlo konden ook op mij stemmen. Best bijzonder vind ik dit. Na een lange dag gingen om 21.00 uur de stembussen dicht, dus samen met Jarko op naar het gemeentehuis, voor die lang verwachte uitslag. En die kwam er, rond de klok van 12 bleek dat wij in de voorlopige uitslag 2 zetels hadden

Lees meer: De Gemeenteraadsverkiezingen voor Hilde Kamminga.

Weering nam afscheid van de Gemeenteraad.

Vries, 27 maart 2018.

Op 21 maart hebben de verkiezingen voor de Gemeenteraad plaatsgevonden. Net als 4 jaar geleden behaalde Gemeentebelangen Tynaarlo 2 zetels. Jarko Weering stond op de tweede plaats van de kieslijst van Gemeentebelangen, dus daarmee zou Weering opnieuw zitting nemen in de Raad.

Vrijdag 23 maart bleek dit echter anders uit te pakken, Hilde Kamminga behaalde 223 stemmen, door dit groot aantal aan voorkeurstemmen kwam haar de mogelijkheid toe om als tweede Raadslid van Gemeentebelangen zitting te nemen in de zetels van de Gemeenteraad.

Lees meer: Weering nam afscheid van de Gemeenteraad.

Voorlopige verkiezingsuitslag 2018.

Vries, 21 maart 2018.

Het zal niemand ontgaan zijn, maar op woensdag 21 maart 2018 konden alle inwoners van onze gemeente, net als de meeste gemeenten in Nederland, naar de stembus voor de verkiezingen voor een nieuwe Gemeenteraad.

In gemeente Tynaarlo wonen veel trouwe stemmers, want er gingen dit jaar nog weer meer mensen naar de stembus dan 4 jaar geleden.

Lees meer: Voorlopige verkiezingsuitslag 2018.

Laatste vergadering Raadsperiode 2014 2018.

Vries, 13 maart 2018.

De laatste Raadsvergadering van de Raadsperiode van 2014 tot 2018 heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 maart 2018. Er stonden niet veel punten op de agenda voor deze Gemeenteraadsvergadering.

De punten die op de agenda stonden waren

  • Wijziging verordening gemeentelijke onderscheidingen;

  • Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe;

  • Eervol ontslag Griffier;

  • Werving en selectie Griffier gemeente Tynaarlo;

  • Bespreking kaderbrieven.

Lees meer: Laatste vergadering Raadsperiode 2014 2018.

Kaalslag op Schelfhorst, vragen GB beantwoord.

Vries, 14 maart 2018.

Weering heeft namens Gemeentebelangen Tynaarlo op 11 februari 2018 vragen gesteld met betrekking tot de kaalslag op het terrein waar voorheen camping schelfhorst was gevestigd. Deze vragen werden door het College van Burgemeester en Wethouders op 14 maart 2018 beantwoord.

In dit artikel wordt de antwoordbrief van het College weergegeven.

Lees meer: Kaalslag op Schelfhorst, vragen GB beantwoord.

Voormalig gemeentehuis Eelde krijgt mogelijk nieuwe bestemming.

Eelde, 7 maart 2018.

De omwonenden van het voormalig gemeentehuis van gemeente Eelde en de Raadsleden van gemeente Tynaarlo werden uitgenodigd voor een informatieavond waarin we op de hoogte gebracht en meegenomen werden van de nieuwe bestemming van het voormalig gemeentehuis aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde.

Door middel van een presentatie van een viertal personen werden we deelgenoot gemaakt van...


Eelde, 7 maart 2018.

De omwonenden van het voormalig Gemeentehuis van gemeente Eelde en de Raadsleden van gemeente Tynaarlo werden uitgenodigd voor een informatieavond waarin we op de hoogte gebracht en meegenomen werden van de nieuwe bestemming van het voormalig Gemeentehuis aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde.

Door middel van een presentatie van een viertal personen werden we deelgenoot gemaakt van hetgeen er in de nabije toekomst mogelijk met het Gemeentehuis gaat gebeuren.

Er werd een presentatie gegeven door een dame die het monumentaal gebouw heeft onderzocht, vervolgens presenteerde een onderzoeker zijn bevindingen met betrekking tot de tuin aan de voorzijde van het gebouw met inbegrip van de monumentale vijver. Als derde presenteerde de eigenares van Goedemorgen zelf haar bedoelingen met het gebouw qua functie. Ten slotte kwam de architect aan het woord.

Namens Gemeentebelangen waren Jarko Weering en Hilde Kamminga aanwezig in het Gemeentehuis . Vooral Weering ging met een behoorlijke dosis scepsis naar de presentatie.

Gedurende de presentatie werden Kamminga en Weering steeds enthousiaster, het Gemeentehuis wordt weer in ere hersteld, ook de tuin en de vijver worden dusdanig aangepakt dat het er weer voor een groot deel uitziet als vroeger.

Aan de achterzijde wordt ook het een en ander aangepakt, de glas in lood ramen worden weer zichtbaar gemaakt, hetgeen er achter gebouwd is, wordt voor een deel afgebroken en verbeterd opgebouwd en iets vergroot. Ook de binnenkant wordt aangepakt, waarbij de raadszaal zeker niet vergeten wordt.

De functie van het gemeentehuis.

In het voormalig Gemeentehuis zullen 19 kamers gerealiseerd worden, waarin op een kleinschalige manier met een goede zorg voor de patiënten, dementerende bewoners worden gehuisvest. Daarbij wordt de zorg voor de bewoners op de eerste plek gezet, er dient zo min mogelijk management boven de verzorgenden te staan, er komt slechts 1 leidinggevende.

Het achterterrein.

Verder komt er een nog een tweede project bij, er worden 2 maal 6 appartementen met dagbesteding op het achter terrein gebouwd. Maar voordat dit zover is, wil men eerst een klankbordgroep van omwonenden in het leven roepen, met hen wil men dan deze plannen bespreken en kijken hoe het allemaal het beste ingepast kan worden. Men wil een zo groot mogleijk draagvlak voor dit plan maar ook zeker voor het project gemeentehuis realiseren.

Al met al waren Hilde en Jarko behoorlijk enthousiast over het plan. Ook de omwonenden die zij gesproken hebben waren best wel positief.

Zal Eelde en Paterswolde weer het oogappeltje terugkrijgen en zal deze blikvanger er weer zo uit komen te zien zoals het er vroeger stond te pronken? We hopen het.

Uitkomsten draagvlakonderzoek centrum Zuidlaren.

Vries, 6 februari 2018.

Er vond in het Gemeentehuis te Vries een openbare zitting plaats over het draagvlak onderzoek Zuidlaren. Het onderzoek was uitgevoerd door Necker van Naem in opdracht van de gemeente Tynaarlo.

De aanleiding van dit draagvlak onderzoek was het veranderende consumentengedrag en de ontwikkelingen op het voormalig Prins Bernhardhoeve-terrein.

Lees meer: Uitkomsten draagvlakonderzoek centrum Zuidlaren.