Beheersverordening Eelde Paterswolde opnieuw in de Raad.

Vries, 19 juni 2018.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd opnieuw de beheersverordening voor Eelde en Paterswolde ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Deze beheersverordening werd ook reeds tijdens de Raadsvergadering van 20 februari 2018 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, echter toen heeft de gemeenteraad besloten de beheersverordening aan het college van B en W terug te geven, aangezien er op dat moment afwijkingen in waren opgenomen ten opzichte van het bestemmingsplan. Dit is niet toegestaan.

Lees meer: Beheersverordening Eelde Paterswolde opnieuw in de Raad.

Begroting Meerschap Paterswolde 2019.

Vries, 19 juni 2018.

De begroting voor 2019 van het Meerschap Paterswolde stond op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo.

Meerschap Paterswolde is een Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Groningen, haren en Tynaarlo.

Als gemeenteraad is het goed kaders mee te geven voor de uitvoering van gemeentelijke taken door een gemeenschappelijke regeling, zoals het Meerschap Paterswolde.

Lees meer: Begroting Meerschap Paterswolde 2019.

Baasis krijgt nieuwe leden RvT.

Vries, 19 juni 2018.

In de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht van stichting Baasis voor het openbaar onderwijs op het akkoordgedeelte van de agenda.

Het ene lid werd voorgedragen door de Raad van Toezicht zelf, terwijl het andere lid werd voorgedragen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Lees meer: Baasis krijgt nieuwe leden RvT.

Alescon wordt ontvlochten.

Vries, 19 juni 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot het ontvlechten van Alescon.

De invoering van de Participatiewet en de daarmee samenhangende terugloop (5% per jaar) van het aantal Wsw’ers en de verlaging van de rijksbijdrage zorgen ervoor dat er geen toekomstperspectief is voor het huidige Alescon.

Lees meer: Alescon wordt ontvlochten.

Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan (vervolg).

Eelde, 5 juni 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er opnieuw gesproken over het beeldkwaliteitsplan van het Businesspark Ter Borch. Het betrof deze vergadering het tweede termijn waarbij de antwoorden van het college op de vragen van de Raad, welke tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 mei 2018 Gedurende de Raadsvergadering werden er een aantal aanvullende vragen gesteld, welke over het algemeen de reclamemast betrof.

Lees meer: Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan (vervolg).

Benoeming Raadsleden voor Auditcommité, werkgeverscommissie en bestuur meerschap.

Vries, 22 mei 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de leden voor het auditcomité, de werkgeverscommissie voor de Griffier, leden van het bestuur van Meerschap Paterswolde en de plaatsvervangend voorzitter voor de gemeenteraad gekozen door de gemeenteraad.

De benoeming voor deze werkgroepen is voor de duur van de huidige Raadsperiode.

Lees meer: Benoeming Raadsleden voor Auditcommité, werkgeverscommissie en bestuur meerschap.

Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan.

Vries, 22 mei 2018.

Voor de derde keer stond het agendapunt omtrent de Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch op de raadsagenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo geagendeerd. Als bespreekpunt deze keer.

Het agendapunt stond voor 17 april 2018 ook reeds geagendeerd, maar op dat moment als akkoordstuk. Het is echter op speciaal verzoek van de ChristenUnie naar de vergadering van 8 mei verplaatst, waardoor het agendapunt als bespreekstuk geagendeerd zou worden. De overige partijen konden op zich instemmen met de oorspronkelijk voorgestelde agendering van het punt op de akkoordagenda.

Lees meer: Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan.

Voormalig Gemeentehuis Paterswolde, opnieuw inloopavond.

Paterswolde 16 mei 2018

Deze avond werd er in het voormalig gemeentehuis een tweede informatieavond gehouden over de aankomende renovatie van dit voormalig Gemeentehuis van Eelde.

Namens Gemeentebelangen heeft Hilde Kamminga deze inloopavond bezocht.

Tijdens de inloopavond werd er teruggeblikt op de afgelopen informatieavond, en de aankomende werkzaamheden.

Lees meer: Voormalig Gemeentehuis Paterswolde, opnieuw inloopavond.

Inclusieagenda Tynaarlo werd geëvalueerd.

Vries, 8 mei 2018

De eerste raadsvergadering met het nieuwe college vond op deze avond plaats. Tijdens deze Raadsvergadering werd er onder andere gesproken over het VN-panel en de inclusieagenda.

Het VN-panel is een werkgroep die onderzoekt of iedereen op een goede manier mee kan doen in de samenleving. Dit doen zij door middel van het opstellen van een inclusieagenda.

Tijdens de vergadering werd het duidelijk dat dit een onderwerp is dat iedereen aan het hart gaat.

Lees meer: Inclusieagenda Tynaarlo werd geëvalueerd.