Belastingverordeningen 2020

Vries, 17 december 2019

Op de raadsagenda van 17 december 2019 stond de behandeling van de Belastingverordeningen 2020 Geagendeerd.

Ieder jaar worden alle belastingen die door de gemeente Tynaarlo geïnd worden, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees meer: Belastingverordeningen 2020

Hoofdweg Eelde reconstructie werd besproken

Vries, 3 december 2019

Het presidium heeft gevraagd om het onderwerp rondom de reconstructie van de Hoofdweg in Eelde en Paterswolde te agenderen omdat er zorgen zijn over dit onderwerp en om insprekers in de gelegenheid te stellen om richting de Raad en College op de plannen te reageren.

Vooruitlopend op de agendering heeft het Presidium de aanbestedingsprocedure on hold gezet.

Lees meer: Hoofdweg Eelde reconstructie werd besproken

voornemen RUD: lid worden van werkgeversvereniging

Vries, 3 december 2019

Tot op heden zijn de medewerkers van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet. Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf dat moment wordt de rechtspositie van de medewerkers geregeld in het Burgerlijk Wetboek en de van toepassing zijnde CAO.

Lees meer: voornemen RUD: lid worden van werkgeversvereniging

Samenstelling raadswerkgroep Omgevingsvisie gewijzigd

Vries, 3 december 2019

Binnen gemeente Tynaarlo is een drietal raadswerkgroepen ingesteld, zodat een laagdrempelige informatieuitwisseling plaats kan vinden op bepaalde terreinen. Iedere raadswerkgroep heeft 1 lid en 1 plaatsvervangend lid.

Lees meer: Samenstelling raadswerkgroep Omgevingsvisie gewijzigd

Raad neemt besluit over Ontwikkelrichting centrumontwikkeling Zuidlaren

 

Vries, 3 december 2019

Eindelijk was het dan zover. Nadat de Raad op 29 oktober 2019 en 19 november 2019 langdurig en uitgebreid opiniërend over de Centrumontwikkeling heeft gesproken, lag nu als finale de besluitvorming voor.

Een kort agendapunt zou je denken. Vlot stemmen wat korte stemverklaringen en verder. Het liep evenwel allemaal toch anders.

Lees meer: Raad neemt besluit over Ontwikkelrichting centrumontwikkeling Zuidlaren

Herbenoeming Renting, lid Raad van Toezicht stichting Baasis

Vries, 3 december 2019

De Raad behandelde het voorstel om De heer Renting te herbenoemen als lid van de raad van Toezicht van stichting Baasis voor het openbaar basisonderwijs voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.

Lees meer: Herbenoeming Renting, lid Raad van Toezicht stichting Baasis

Behandeling Brief College beantwoording vragen De Stiep

Vries, 3 december 2019

De Stiep is een zorgboerderij in Zuidlaren en onderdeel van Werkpro waar mensen met een beperking terecht kunnen voor dagbesteding of beschermd werk. Ongeveer vijftig cliënten maken er gebruik van. Daarnaast zijn ook buurtbewoners betrokken bij het project.

Lees meer: Behandeling Brief College beantwoording vragen De Stiep

Controleprogramma 2019.

Vries, 19 november 2019

Op de agenda voor de Raadsvergadering van 19 november 2019 stond het Controleprotocol 2019 als besluitstuk geagendeerd. Het concept controleprotocol is vooraf al  besproken met het Audit comité.

De raad geeft de accountant elk jaar opdracht de jaarrekening te controleren. Ook wordt de uitvoering van het beleid getoetst aan de geldende regels en wetten.

Lees meer: Controleprogramma 2019.

Centrum Zuidlaren ontwikkelrichting.

Vries 19 november 2019

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 november 2019 is er gesproken over de ontwikkelrichting Centrumplan Zuidlaren.

Vooraf aan het agendapunt kwam wethouder Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) met de mededeling dat er een knip kan komen in de bestemmingsplannen, er komt…

Lees meer: Centrum Zuidlaren ontwikkelrichting.