Motie Scholen

Vries, 5 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd er een motie vreemd aan de agenda ingediend. Deze motie is door de VVD tot stand gekomen naar aanleiding van een brief die de kinderen van basisschool ‘De Zeijer Hoogte’ te Zeijen hadden gestuurd.

De kinderen vroegen in deze brief of ze op hun school ook het afval konden scheiden.

Lees meer: Motie Scholen

Voorstel Gemeentebelangen voor zebrapaden in Eelde geen steun van Raad

Vries, 5 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd de beantwoordingsbrief “Looproutes in het Centrum van Eelde” van het College besproken. Dit gebeurde op verzoek van Gemeentebelangen omdat het College in de brief aangeeft dat men geen aparte oversteekvoorzieningen voor voetgangers gaat creëren in Eelde Centrum.

Lees meer: Voorstel Gemeentebelangen voor zebrapaden in Eelde geen steun van Raad

Vluchtheuvel bij Bushalte kosterijweg wordt verwijderd

Vries, 5 februari 2019.

Gemeentebelangen heeft tijdens de raadsvergadering van 22 januari 2019 gevraagd of het College bereid was om de vluchtheuvel nabij de kruising Hoofdweg met de burgemeester Strubenweg en de Kosterijweg te verwijderen, aangezien veel gebruikers van de weg de situatie daar als zeer onveilig ervaren. Wethouder Lammers heeft daarop aangegeven dat er een deskundige naar de situatie ging kijken.

Lees meer: Vluchtheuvel bij Bushalte kosterijweg wordt verwijderd

Kan Tynaarlo de gemaakte kosten van zuidlaarderhout verhalen?

Vries, 22 januari 2019.

De buurtzuster is failliet verklaard, gemeente Tynaarlo heeft kosten gemaakt voor deze instelling. Daarom heeft Gemeentebelangen tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 vragen gesteld tijdens het vragenrecht over het verhalen van de gemaakte kosten op De Buurtzuster/Zuidlaarderhout.

Lees meer: Kan Tynaarlo de gemaakte kosten van zuidlaarderhout verhalen?

Is het College bereid de vluchtheuvel en busbaan op de Hoofdweg in Eelde te verwijderen?

Vries, 22 januari 2019.

Regelmatig worden de fractieleden van Gemeentebelangen Tynaarlo aangesproken over de huidige verkeersituatie in het centrum van Eelde, het gaat daarbij over de kruising Hoofdweg met de Kosterijweg en de burgemeester Strubenweg.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo daarom vragen gesteld tijdens het vragenrecht over dit onderwerp.

Lees meer: Is het College bereid de vluchtheuvel en busbaan op de Hoofdweg in Eelde te verwijderen?

Waarom wordt de storing aan de openbare verlichting in Eelde niet verholpen?

Vries, 22 januari 2019.

Reeds enige tijd komen er bij Gemeentebelangen Tynaarlo meldingen binnen met klachten over de verlichting langs de Hoofdweg en de Hooiweg in Eelde of beter gezegd het ontbreken daarvan.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 heeft Gemeentebelangen vragen gesteld tijdens het vragenrecht.

Lees meer: Waarom wordt de storing aan de openbare verlichting in Eelde niet verholpen?

Centrum Zuidlaren participatieplan besproken.

 

Vries 22 januari 2019

De eerste raadsvergadering van 2019 vond op dinsdag 22 januari plaats. Tijdens de vergadering werd er gesproken over het participatieplan voor Zuidlaren.

Het college is voornemens om samen met de inwoners, ondernemers, belanghebbenden en experts om tafel te gaan om samen tot een integraal plan te komen wat past bij de wensen van de Zuidlaarders.

Lees meer: Centrum Zuidlaren participatieplan besproken.

Grens bebouwde kom Eelde verlegd.

Vries, 22 januari 2019.

Door de bouw van de wijk Groote Veen en de nieuwe school en sporthal, is er een nieuwe aansluiting gekomen aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde.

Dit is de aanleiding voor het voorstel om de grens van de bebouwde kom aldaar te verleggen. De grenzen van de bebouwde kom en dus ook het verplaatsen daarvan, worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.

Lees meer: Grens bebouwde kom Eelde verlegd.

Controleprotocol 2018.

Vries, 22 januari 2019.

Op de agenda van de eerste Raadsvergadering van 2019 van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot het controleprotocol van 2019.

Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole.

Lees meer: Controleprotocol 2018.