Werkplein Drentsche Aa gewijzigd.

Tynaarlo, 30 oktober 2018.

Op de agenda voor de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa, afgekort WPDA per 1 januari 2019.

Met dit voorstel wil het College van B en W zorgen voor juridische borging van de samenvoeging van de taken van Alescon in Werkplein Drentsche Aa.

Lees meer: Werkplein Drentsche Aa gewijzigd.

Verdwijnen er bushaltes in Eelde-Paterswolde?

Eelde, 10 oktober 2018.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 september 2018 heeft Hilde Kamminga namens Gemeentebelangen het opheffen van bushaltes in Eelde-Paterswolde aan de orde gesteld.

Er is veel onduidelijkheid omtrent het opheffen van de bushaltes, gelukkig geldt dit nog niet voor de dienstregeling van 2019, maar zal er in 2020 iets gaan veranderen.

Lees meer: Verdwijnen er bushaltes in Eelde-Paterswolde?

Gemeentebelangen nam niet deel aan de beraadslagingen.

Vries, 9 oktober 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over centrumontwikkeling Zuidlaren, terwijl de gemeente in een juridische procedure zit omtrent het wel of niet ontwikkelen van een tijdelijke supermarkt van Albert Heijn op het terrein van de Prins Bernardhoeve.

Lees meer: Gemeentebelangen nam niet deel aan de beraadslagingen.

De situatie bij de RUD.

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over de huidige situatie en de toekomst bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

De RUD is een samenwerkingsverband van de 13 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe.

Er werd gesproken over de oorzaken waardoor de huidige situatie is ontstaan en wat er zou moeten veranderen binnen deze organisatie.

Lees meer: De situatie bij de RUD.

Uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt” werd besproken.

 

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over het uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt” van het college.

Gemeentebelangen had naar aanleiding van dit programma nog een aantal vragen aan het college. Spijtig genoeg bleef het grotendeels bij vragen, want op de antwoorden zal nog even gewacht moeten worden.

Lees meer: Uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt” werd besproken.

Natuurwonen Schelfhorst besluit ontwerp bestemmingsplan.

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 werd het voorstel tot het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan voor het natuurwonen op het voormalig campingterrein Schelfhorst in 2 termijnen in de Gemeenteraad besproken.

Voor deze Raadsvergadering diende de Gemeenteraad een besluit te nemen over het wijzigen van het bestemmingsplan.

Lees meer: Natuurwonen Schelfhorst besluit ontwerp bestemmingsplan.

Motie herdenkingspad.

Vries, 11 september 2018.

De Partij van de Arbeid diende tijdens de Raadsvergadering een motie vreemd aan de agenda in met betrekking tot het verzoek te onderzoeken of het mogelijk is een bepaalt wandelpad in de gemeente om te turnen tot een nagedachtenispad.

Raadslid Dijkstra deed namens de PvdA uit de doeken wat de bedoeling is van het herdenkingspad.

Lees meer: Motie herdenkingspad.

Ontwerp bestemmingsplan natuurwonen Schelfhorst.

Vries, 11 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering stond het punt 'Schelfhorst Natuurwonen' op de agenda.

De zienswijzen, welke ingediend werden naar aanleiding van het

Voorontwerpbestemmingsplan werden besproken.

Gemeentebelangen had naar aanleiding van deze zienswijzen nog een aantal vragen aan de

wethouder.

Lees meer: Ontwerp bestemmingsplan natuurwonen Schelfhorst.

Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne.

Vries, 11 september 2018.

Op dinsdag 11 september 2018 stond op het akkoordgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering het punt met betrekking tot de definitieve vaststelling van de ruimte voor ruimte regeling voor het perceel Peizerweg 8a in Bunne.

Door de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling wordt er een mogelijkheid geboden om de landschappelijke en ruimtelijke situatie terplekke van het perceel Peizerweg 8a in Bunne te verbeteren.

Lees meer: Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne.