Uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt” werd besproken.

 

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over het uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt” van het college.

Gemeentebelangen had naar aanleiding van dit programma nog een aantal vragen aan het college. Spijtig genoeg bleef het grotendeels bij vragen, want op de antwoorden zal nog even gewacht moeten worden.

Lees meer: Uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt” werd besproken.

Natuurwonen Schelfhorst besluit ontwerp bestemmingsplan.

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 werd het voorstel tot het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan voor het natuurwonen op het voormalig campingterrein Schelfhorst in 2 termijnen in de Gemeenteraad besproken.

Voor deze Raadsvergadering diende de Gemeenteraad een besluit te nemen over het wijzigen van het bestemmingsplan.

Lees meer: Natuurwonen Schelfhorst besluit ontwerp bestemmingsplan.

Motie herdenkingspad.

Vries, 11 september 2018.

De Partij van de Arbeid diende tijdens de Raadsvergadering een motie vreemd aan de agenda in met betrekking tot het verzoek te onderzoeken of het mogelijk is een bepaalt wandelpad in de gemeente om te turnen tot een nagedachtenispad.

Raadslid Dijkstra deed namens de PvdA uit de doeken wat de bedoeling is van het herdenkingspad.

Lees meer: Motie herdenkingspad.

Ontwerp bestemmingsplan natuurwonen Schelfhorst.

Vries, 11 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering stond het punt 'Schelfhorst Natuurwonen' op de agenda.

De zienswijzen, welke ingediend werden naar aanleiding van het

Voorontwerpbestemmingsplan werden besproken.

Gemeentebelangen had naar aanleiding van deze zienswijzen nog een aantal vragen aan de

wethouder.

Lees meer: Ontwerp bestemmingsplan natuurwonen Schelfhorst.

Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne.

Vries, 11 september 2018.

Op dinsdag 11 september 2018 stond op het akkoordgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering het punt met betrekking tot de definitieve vaststelling van de ruimte voor ruimte regeling voor het perceel Peizerweg 8a in Bunne.

Door de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling wordt er een mogelijkheid geboden om de landschappelijke en ruimtelijke situatie terplekke van het perceel Peizerweg 8a in Bunne te verbeteren.

Lees meer: Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne.

Bestemmingsplan Rietwijk noord in Ter borch.

Vries, 11 september 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering stond opnieuw het bestemmingsplan voor de deelwijk Rietwijk noord in de wijk Ter borch in Eelderwolde.

passing van het geldende bestemmingsplan “Rietwijk-Noord” is nodig omdat bij het tekenen van de verbeelding iets fout is gegaan met de begrenzing van de bestemmingen “Natuur” en “Woongebied”.

Lees meer: Bestemmingsplan Rietwijk noord in Ter borch.

Bestemmingsplan brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Vries, 11 september 2018.

Op de agenda voor de Raadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 stond het punt met betrekking tot het bestemmingsplan voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne bij Groningen Airport Eelde. Dit punt stond op het akkoordgedeelte van de agenda.

Door het vaststellen van dit bestemmingsplan kan er een omgevingsvergunning worden verleend voor het oprichten van een nieuwe brandweerkazerne op het terrein van Groningen Airport Eelde.

Lees meer: Bestemmingsplan brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Starterslening, blijverslening en verzilverlening verordend.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 werd een verordening aan de Raad voorgelegd met betrekking tot de startersleningen, blijversleningen en verzilverleningen.

Zowel startersleningen, als blijvers en verzilverleningen dragen in belangrijke mate bij aan de realisatie van het gemeentelijke woon- en volkshuisvestingsbeleid.

Lees meer: Starterslening, blijverslening en verzilverlening verordend.

Voorjaarsbrief 2018 werd behandeld.

Vries, 10 juli 2018.

De voorjaarsbrief is de eerste bijstelling op de begroting van 2018 naar de stand van zaken per 1 mei 2018. De begroting 2018 is nog opgesteld onder verantwoordelijkheid van het vorige college en betrof, in verband met de verkiezingen een “Beleidsluwe” begroting. Het nieuwe College is nog bezig met het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de komende periode. Daarom heeft men zich in de voorjaarsbrief beperkt tot het doen van slechts de noodzakelijke…

Lees meer: Voorjaarsbrief 2018 werd behandeld.