Onderzoek rekenkamercommissie over GGD Drenthe.

Vries, 23 januari 2018.

Er heeft een gezamenlijk onderzoek plaatsgevonden door de rekenkamercommissies van 7 Drentse gemeenten naar de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD). De conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek voort zijn gekomen zijn aan de Raad ter besluit voorgelegd.

Lees meer: Onderzoek rekenkamercommissie over GGD Drenthe.

Peizerweg 8a in Bunne.

Vries, 23 januari 2018.

Bij de gemeente Tynaarlo is een verzoek binnengekomen voor het toepassen van de ruimte voor ruimte regeling met betrekking tot het perceel Peizerweg 8a in Bunne.

Hierdoor stond het agendapunt hieromtrent op het akkoordgedeelte van de agenda.

Lees meer: Peizerweg 8a in Bunne.

Toekomst Alescon.

Vries, 23 januari 2018.

De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden voeren samen met Alescon al enige tijd gesprekken over de toekomstige uitvoering van de Participatiewet en de rol die Alescon hier in heeft. Het agendapunt hieromtrent stond voor 23 januari 2018 op de agenda van de Raadsvergadering van Tynaarlo.

Lees meer: Toekomst Alescon.

Brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Vries, 23 januari 2018.

De brandweerkazerne die momenteel op Groningen Airport Eelde staat voldoet op termijn niet meer aan de veiligheidseisen. Om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldaan wordt aan deze veiligheidseisen, dient er in de nabijheid van de landingsbaan een nieuwe brandweerkazerne opgericht te worden.

Daarom stond er op het akkoordgedeelte van de agenda een voorstel over deze brandweerkazerne.

Lees meer: Brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Plaatsvervangend ombudsman.

Vries, 18 januari 2018.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 19 december 2017 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo een nieuwe ombudsvrouw benoemd. Deze ombudsvrouw was voorheen de plaatsvervangend ombudsvrouw. Aangezien er geen plaatsvervangend ombudsvrouw/ombudsman meer benoemd was, diende de Raad opnieuw een plaatsvervanger te benoemen.

Lees meer: Plaatsvervangend ombudsman.

Bomenkap Landsteinerweg Eelde, GB stelde vragen.

Eelde, 17 januari 2018.

Gemeentebelangen Tynaarlo ontving van een aantal bewoners van de Landsteinerweg in Eelde een verontruste mail met betrekking tot de op hande zijnde kap van een tiental bomen in deze straat. De fractie van het CDA had reeds schriftelijke vragen gesteld, echter had Gemeentebelangen nog een aantal aanvullende en verduidelijkende vragen over dit onderwerp. Namens Gemeentebelangen Tynaarlo stuurde Peter van Es daarom schriftelijke vragen aan het College.

Lees meer: Bomenkap Landsteinerweg Eelde, GB stelde vragen.

Voorzieningen voor mensen met beperking binnen nieuwe schoolgebouwen.

Eelde, 18 januari 2018.

Gemeentebelangen heeft toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimtes en voorzieningen voor mensen met een visuele dan wel auditieve beperking hoog in het vaandel.

Onlangs heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo vernomen dat deze voorzieningen niet meegenomen zullen worden in de nieuw te bouwen schoolgebouwen, welke nu voor de nabije toekomst in de planning staan door stichting Baasis.

Lees meer: Voorzieningen voor mensen met beperking binnen nieuwe schoolgebouwen.

Wanneer wordt bestrating Nieuwe akkers definitief?

4 januari 2018.

Van bewoners uit de wijk Nieuwe Akkers in het dorp Paterswolde ontving Gemeentebelangen enkele maal de vraag wanneer de bestrating in deze wijk nu eindelijk eens definitief aangelegd zou gaan worden.

Naar aanleiding van deze vragen heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Door het klikken op de link hieronder kunt u de inhoud van onze brief lezen.

Lees meer: Wanneer wordt bestrating Nieuwe akkers definitief?

Vraag over aansprakelijkheid van gemeente Tynaarlo bij schade of letsel.

Eelde, 27 december 2017.

Een bewoner van Paterswolde heeft een vraag gesteld aan Gemeentebelangen.

Deze vraag hield in dat hij graag wilde weten wanneer gemeente Tynaarlo aansprakelijk is wanneer iemand valt terwijl hij op het voetpad van de gemeente loopt.

Aangezien Gemeentebelangen geen klip en klaar antwoord kon geven op deze vraag, zijn we achter de computer gaan zitten en hebben de vraag schriftelijk opgesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Door de link hieronder leest u de formulering van de vraag die Gemeentebelangen heeft gesteld.

Lees meer: Vraag over aansprakelijkheid van gemeente Tynaarlo bij schade of letsel.