Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 september 2016 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries.

Deze agenda is de eerste agenda van de Raadsvergaderingen in nieuwe stijl. Vanaf 20.00 uur worden de hamerstukken behandeld, vervolgens zullen vanaf 20.45 uur de bespreekpunten behandeld worden.

Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

 

Besluitblok vanaf 20.00 uur.

 1. Opening.

 2. Vaststellen agenda.

 3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 12 juli 2016. Vaststellen digitale Lange Termijnagenda.

 4. Vragenrecht raadsleden.

 5. Mededelingen College.

 6. Vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening Groote Veen.

 7. Informatie uit het College.

 8. Vaststellen lijst ingekomen stukken.

 9. Gemeentschappelijke regelingen.

 10. Stukken in de leesmap.

Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

Inspreken inwoners met betrekking tot agendapunten 6, 13, 14 en 15.

 

Agendapunt 13.

Verkeer in Ter Borch.

Gevraagd besluit.

In te stemmen met de voorgestelde werkwijze en uitgangspunten omtrent de afwikkeling van borging van verkeersveiligheid.

 

Agendapunt 14.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eelderwolde.

Gevraagd besluit.

 1. De “nota zienswijzen bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch” met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen.

 2. Het bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch”bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTerBorch2016EW-0401 met inachtneming van de in punt 1 genoemde zienswijzennotitie en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van .het ontwerpbestemmingsplan vaststellen

 3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.

 

Agendapunt 15.

Wijziging verordeningen participatiewet 2015 - 2017.

Gevraagd besluit.

 1. Vast te stellen de re-integratieverordening participatiewet gemeente Tynaarlo 2016.

 2. Vast te stellen de Afstemmingsverordening participatiewet gemeente Tynaarlo 2016.

 

sluiting