Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 september 2016 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

 

Besluitblok.

Punt 1.  

                              Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de Raadsvergadering van 13 september jl.

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

 

Punt 6.                               

1e Begrotingswijzigingen Recreatieschap Drenthe.

Gevraagd besluit.

Geen zienswijzen indienen op de 1e begrotingswijziging 2016 Recreatieschap Drenthe.

 

Punt 7.                               

Verkeer in Ter Borch.

Gevraagd besluit.

In te stemmen met de voorgestelde werkwijze en uitgangspunten omtrent de afwikkeling van verkeer en de borging van verkeersveiligheid.

 

Punt 8.                                Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het

                                           College.

Punt 9.                                Informatie uit het Presidium.

 • Kennis nemen van de fractieafrekeningen van 2015.

  Punt 10.                               Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

  Punt 11.                               Gemeenschappelijke regelingen.

  Punt 12.                               Stukken in de leesmap.

Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

 

Bespreekplok.

 

Punt 15.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch..

Gevraagd besluit.

 1. De “Nota zienswijzen bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch” met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen.

 2. Het bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch” bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.PPTerBorch2016EW-0401 met inachtneming van de in punt 1 genoemde zienswijzenotitie en de daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vaststellen.

 3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.

 

Punt 16.

Wijziging verordeningen participatiewet .2015 – 2016.

Gevraagd besluit.

 1. Vast te stellen de re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016.

 2. Vast te stellen de afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016.

 

Punt 17.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.

Gevraagd besluit.

De “Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Tynaarlo” vaststellen.

 

Punt 18.

Ontwerp beheersverordening Vries.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening Vries en de ontwerpverordening ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak.

Punt 19.

punt 19                               Sluiting.