Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 oktober 2016 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Benoeming en beëdiging nieuw toegelaten Raadslid.

Punt 4.                               

Vaststellen besluitenlijst van de Raadsvergadering 27-09-2016.

Punt 5.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 6.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 7.                               

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 van de gemeente Tynaarlo.

Punt 8.                               

De “Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Tynaarlo” vaststellen.

Punt 9.                               

Ontwerp beheersverordening Vries vaststellen.

Punt 10.                             

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Baasis.

Punt 11.

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het

                                           College.

Punt 12.                             

Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 13.                             

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 14.                             

Stukken in de leesmap.

Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

Bespreekplok.

Punt 16.

Inspreken inwoners.

Dit geldt uitsluitend voor de agendapunten 6 en 17.

Punt 17.

Vaststellen bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zijen.

Gevraagd besluit.

  1. De zienswijzennota “ontwerpbestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zijen” vaststellen.

  2. Het bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zijen ongewijzigd vaststellen.

  3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.

Punt 18.

Sluiting.