Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 8 november 2016 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 14.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

 

Besluitblok.

Punt 1.  

                              Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de Raadsvergadering van 11 oktober 2016.

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het

                                           College.

Punt 7.                                Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 8.                                Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 9.                                Stukken in de leesmap.

 

Hierna wordt geschorst tot 14.45 uur.

 

Bespreekplok.

 

Punt 10.

Procedurevoorstel behandeling najaarsbrief 2016 en begroting 2017.

Gevraagd besluit.

De agendapunten 12. “Najaarsbrief en projectenrapportage 2016” en 13. “Begroting 2017” tegelijk te behandelen.

 

Punt 11.

Inspreken bewoners.

 

Punt 12.

Najaarsbrief en projectenrapportage 2016.

Gevraagd besluit.

  1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 september 2016;

  2. Het incidentele voordeel 2016 ad. €3.455.000 storten in de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI);

  3. Het structurele nadeel ad. €43.000 vanaf 2017 opnemen in de meerjarenbegroting;

  4. Instemmen met het storten van de doeluitkering verhoogde asielinstroom ad. €168.000 in de reserve participatie;

  5. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. €308.000;

  6. Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;

  7. Het maatschappelijke krediet vitaal platteland op te hogen met €24.000 met als dekking de inkomsten van het ruilplan herinrichting Peize;

  8. Het economische krediet aankoop kavel Groote Veen op te hogen met €125.000;

  9. Kennisnemen van de projectenrapportage najaar 2016;

  10. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging najaarsbrief 2016.

 

Punt 13.

Begroting 2017.

Gevraagd besluit.

De begroting voor 2017 vaststellen.

 

Punt 18.

Sluiting.