Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 november 2016 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de Raadsvergadering ?

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                Informatie uit het College.

Punt 7.                                Resultaten van de inspraak en het vooroverleg voor het bestemmingsplan “Groote Veen Eelde, maatschappelijke voorzieningen”.

                                           Gevraagd besluit.

                                           De formele bestemmingsprocedure starten door het ontwerpbestemmingsplan “Groote Veen Eelde, maatschappelijke voorziening ter inzage te leggen.

Punt 8.                                Resultaten van de inspraak en het vooroverleg voor het voorontwerp bestemmingsplan “Woningbouw Paterswolde Noord”.

                                           Gevraagd besluit.

                                           De formele procedure starten door het ontwerp bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan ontwerpbesluit hogere grenswaarde wet geluidhinder “Woningbouw Paterswolde Noord” ter inzage te leggen.

                                           Punt 9.                                Ontwerp beheersverordeningen “Eelde Centrum”,      “Zandwinning Tynaarlo” en “de Marsch”.

                                           Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met het ontwerp van de beheersverordeningen.

 2. `de ontwerpverordeningen ter inzage leggen en vrij geven voor inspraak.

  Punt 10.                               Reparatieverordening “WMO 2015”.

                                             Gevraagd besluit.

                                             Artikel 12 van de huidige verordening “WMO 2015” aanpassen.

  Punt 11.                               Benoemen lid Meerschap Paterswolde.

                                             Gevraagd besluit.

              Raadslid mevrouw C.E. Kardol te benoemen in het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde.

  Punt 12.                               Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

  Punt 13.                               Gemeenschappelijke regelingen.

  Punt 14.                               Stukken in de leesmap.

  Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

Bespreekplok.

Punt 17.

Integraal veiligheidsbeleid 2017 – 2021..

Gevraagd besluit.

Het integraal veiligheidsbeleid 2017 – 2021 vaststellen.

Punt 18.

Wijziging statuten Stichting Openbaar onderwijs Baasis.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Stichting Baasis.

Punt 19.

Rechtsbescherming Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

 1. De sociale ombudsfunctionaris voor de gemeente Tynaarlo instellen;

 2. Kennis nemen van de werkzaamheden van de kinderombudsman en onze inwoners attenderen op de mogelijkheden gebruik te maken van deze voorziening;

 3. De huidige lokale ombudsvoorziening in stand laten en geen aansluiting zoeken bij de nationale ombudsman.

Punt 20.

Rapportage armoedegelden en voorstel verdeling armoedegelden 2017..

Gevraagd besluit.

 1. De rapportage “Armoedegelden 2014 – 2015” vaststellen;

 2. De armoedegelden 2017 ad. €85.000 conform het verdeelvoorstel verdelen.

Punt 21.

Sluiting.