Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 december 2016 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de Raadsvergadering 22 november 2016.

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                Informatie uit het College.

Punt 7.                                Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Baasis.

Punt 8.                                Rechtsbescherming Tynaarlo.

Punt 9.                                Rapportage armoedegelden en voorstel verdeling armoedegelden 2017.

Punt 10.                               Vaststellen belastingverordening 2017.

Punt 11.                               Vaststelling bestemmingsplan Stationsweg 19 Zuidlaren.

Punt 12.                               verordening bedrijveninvesteringszone centrum Zuidlaren 2017 – 2021 in verband met het invoeren van het BIZ in het centrum van Zuidlaren.

Punt 13.                               Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 14.                               Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 15.                               Stukken in de leesmap.

Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

Bespreekplok.

Punt 18.

Resultaten inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan woningbouw Paterswolde Noord.

Gevraagd besluit.

De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde wet geluidhinder “Woningbouw Paterswolde Noord” ter inzage te leggen.

Punt 19.

Ontwerp beheersverordeningen Eelde centrum, zandwinning Tynaarlo en de Marsch.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met het ontwerp van de beheersverordeningen.

  2. De ontwerpverordeningen ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak.

Punt 20.

Reparatieverordening WMO 2015..

Gevraagd besluit.

Artikel 12 van de huidige verordening WMO 2015 aanpassen.

Punt 21.

Uitwerking van het Raadsbesluit van 27 september 2016.

Gevraagd besluit.

De nadere uitwerking van het Raadsbesluit van 27 september 2016 vaststellen.

Punt 22.

Toekomst Groningen Airport Eelde (GAE).

Gevraagd besluit.

  1. Het alternatief “Investeren – Internationale toegangspoort voor Noord-Nederland” als voorkeursalternatief aan te wijzen ten behoeve van de luchthavenontwikkeling en –exploitatie, met als oogmerk waarborging van de continuïteit van de luchthaven als infrastructurele basisvoorziening op de middellange en lange termijn.

  2. Het College verzoeken op zoek te gaan naar dekkingsmogelijkheden voor het voorkeursalternatief Investeren, deze opgave mee te nemen bij de voorjaarsbrief 2017 en zich daarbij maximaal in te spannen om aanvullende externe publieke en private dekkingsbronnen te vinden die de financieringslast voor de aandeelhouders beperken.

  3. Uw wensen en bedenkingen op grond van Artikel 169 lid 4 gemeentewet kenbaar maken ten aanzien van het voornemen om het Bestuursmodel van Groningen Airport Eelde NV te wijzigen, waarbij de exploitatie wordt gescheiden van het beheer en de ontwikkeling van luchthaveninfrastructuur en het College verzoeken dit voornemen uit te werken.

Punt 23.

Sluiting.