Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 17 januari 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de Raadsvergadering ?

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                Informatie uit het College.

 1. Besluitenlijsten van het College van B en W van 13 en 20 december 2016.

 2. Brieven aan Raadsfracties in de periode van tot 21 december 2016.

 3. Stukken ter inzage voor de Raadsleden.

  Punt 7.                                Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tynaarlo.

           Gevraagd besluit.

 1. De verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo van 28 november 2016 intrekken.

 2. De verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo 2017 vaststellen.

  Punt 8.                                Actualiseren archiefverordening Tynaarlo 2017.

           Gevraagd besluit.

           De archiefverordening Tynaarlo 2017 vaststellen.

  Punt 9.                                Wijziging verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo .

           Gevraagd besluit.

           De wijzigingsverordening Commissie Bezwaarschriften Tynaarlo vaststellen.

  Punt 10.                               Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

  Punt 11.                               Gemeenschappelijke regelingen.

  Punt 12.                               Stukken in de leesmap.

  Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

Bespreekplok.

Punt 14.

Inspreken inwoners.

Betreft agendapunten: 8, , 15, 16 en 17.

Punt 15.

Reparatie verordening WMO 2015 (aangehouden agendapunt).

Gevraagd besluit.

Artikel 12 van de huidige verordening WMO 2015 aanpassen.

Punt 16.

Vernieuwd beleid Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 2017.

Gevraagd besluit.

Het vernieuwd beleid Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning vaststellen.

Punt 17.

Brief van het College van B en W .d.d. 13 december 2016, over het proces en de stand van zaken van de prestatieafspraken 2017. (op verzoek van een aantal fracties geagendeerd)

Gevraagd besluit.

Eventueel de discussie voeren.

Punt 18.

Sluiting.