Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 januari 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de Raadsvergadering ?

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                Informatie uit het College.

Punt 7.                                Werkgeverschap Raad.

Gevraagd besluit.

 1. Vaststellen van de wijzigingsverordening werkgeverscommissie.

 2. Het delegatiebesluit werkgeverscommissie uitbreiden met de bevoegdheden ten aanzien van de Griffie medewerkers.

 3. De formatie van de Griffie vaststellen op 2 fte (1 fte Griffier en 1 fte medewerker).

  Punt 8.                                Lijst met ingekomen stukken.

  Punt 9.                                Gemeenschappelijke regelingen.

  Punt 10.                               Stukken in de leesmap.

  Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

Bespreekplok.

Punt 13.

Ontwerpbestemmingsplan recreatieterrein Buiten Midlaren.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met de inhoud van de inspraak- en vooroverlegnotitie “Bestemmingsplan recreatieterrein Buiten Midlaren”.

 2. Het ontwerpbestemmingsplan “Recreatieterrein Buiten Midlaren” vrijgeven voor het opstarten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 AWB).

Punt 14.

Brief College van B en W d.d. 13 december 2016, proces en stand van zaken prestatieafspraken 2017.

Gevraagd besluit.

Eventueel de discussie voeren.

Punt 15.

Brief van College van B en W aan de Gemeenteraad, betreft Quick scan B&B beleid

Gevraagd besluit.

Eventueel de discussie voeren over de Quick scan van het B&B beleid.

Punt 16.

Sluiting.