Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 februari 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de Raadsvergadering ?

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                Informatie uit het College van B en W.

Punt 7.                               

Onttrekking aan de openbaarheid.

Gevraagd besluit.

Het fietspad gelegen op het perceel VRI00 Y187 en Y180, plaatselijk bekend als Peizerweg 14 te Bunne, aan de openbaarheid ontrrekken.

Punt 8.

Inspraakprocedure beeldkwaliteitsplan Rietwijk Noord.

Gevraagd besluit.

Het ontwerp van het beeldkwaliteitplan Rietwijk Noord vrijgeven voor een inspraakprocedure.

Punt 9.                                Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 10.                               Stukken in de leesmap.

Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

Bespreekplok.

Punt 13.

Ontwerp bestemmingsplan recreatieterrein Buiten Midlaren. (dit punt is aangehouden in de Raadsvergadering van 31 januari jl.)

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de inhoud van de inspraak- en vooroverlegnotitie Bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren.

  2. Het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren vrijgeven voor het opstarten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb).

Punt 14.

Brief van het College van B en W d.d. 13 december 2016 over het proces en de stand van zaken van de prestatieafspraken. (dit punt is aangehouden in de Raadsvergadering van 31 januari jl.)

Gevraagd besluit.

Zo nodig de discussie voeren.

Punt 15.

Brief van het College van B en W aan de Gemeenteraad, betreft de Quick scan B&B beleid op verzoek van de VVD fractie). (dit punt is aangehouden in de Raadsvergadering van 31 januari jl.)

Gevraagd besluit.

Zo nodig de discussie voeren.

Punt 16.

Gemeenschappelijke regelingen.

  • Kaderbrief 2018 en tweede bestuursrapportage 2016 Veiligheidsregio Drenthe.

  • Kaderbrief 2018 GGD Drenthe.

  • Kaderbrief 2018 Alescon, inclusief kader meerjarenraming tot en met 2021.

  • Kaderbrief Werkplein drentse Aa.

    Gevraagd besluit.

    De kaderbrieven vaststellen.

Punt 17.

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015.

Gevraagd besluit.

Vaststellen de eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015.

Punt 18.

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en jeugdhulp Tynaarlo 2017.

Gevraagd besluit.

De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017 vaststellen.

Punt 19.

Sluiting.