Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 maart 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint een uur eerder dan gewoonlijk, deze keer begint de vergadering om 19.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de Raadsvergadering ?

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                Informatie uit het college van B en W.

Punt 7.                                Ontwerpbestemmingsplan recreatieterrein Buiten in Midlaren.

Punt 8.                                Bouw drijvende recreatiewoning Groningerweg 25 in Eelderwolde.

Punt 9.                                Verordening leerlingenvervoer 2017.

Punt 10.                               Kredietaanvraag “afkoppelen centrumplan Vries”.

Punt 11.                               Uitbreiding RKBS Mariaschool Eelde.

Punt 12.                               Vervanging duiker kruising Zeegseloopje – Hunebedstraat door een eco) brug.

Punt 13.                               Renovatie tennisbanen Zuidlaren Tennisclub ZTC.

Punt 14.                               Vervanging en overdracht van verlichting op de oefenvelden van VAKO en SVT.

Punt 15.                               Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 16.                               Stukken in de leesmap.

Hierna wordt geschorst tot 19.45 uur.

Bespreekplok.

Punt 19.

De brief van het College van B en W d.d. 13 december 2016, inzake het proces en de stand van zaken met betrekking tot de prestatieafspraken van 2017.

Gevraagd besluit.

Zo nodig de discussie voeren.

Punt 20.

De brief van het College van B en W, gericht aan de gemeenteraad, inzake de Quick scan over het B&B beleid.

Gevraagd besluit.

Zo nodig de discussie voeren.

Punt 21.

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening APV gemeente Tynaarlo 2017.

Gevraagd besluit.

Vaststellen van de eerste wijziging van de algemene Plaatselijke Verordening APV Tynaarlo van 2015.

Punt 22.

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en jeugdhulp Tynaarlo 2017.

Gevraagd besluit.

De verordening Maatschappelijke Ondersteuning en jeugdhulp Tynaarlo 2017 vaststellen.

Punt 23.

Gemeenschappelijke regelingen.

  • De kaderbrief van 2018 en de tweede bestuursrapportage van 2016 van de Veiligheidsregio Drenthe.

  • De kaderbrief van 2018 van de GGD Drenthe.

  • De kaderbrief van 2018 van Alescon, inclusief de kader meerjarenraming tot en met 2021.

  • De kaderbrief van 2018 van Werkplein Baanzicht Drentse Aa.

  • De kaderbrief van 2018 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).

  • De kaderbrief van 2018 van Recreatieschap Drenthe.

    Gevraagd besluit.

    Zo nodig de discussie voeren.

Punt 24.

De brief van het College van B en W gericht aan de Gemeenteraad d.d. 8 februari 2017, inzake Participatiewet.

Gevraagd besluit.

Zo nodig de discussie voeren.

Punt 25.

Sluiting.