Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 4 april 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het

                                           College.

Punt 7.                                Bespreken resultaten deskstudie tarragrond op NS locatie de zanderij te Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

De werkgroep stelt de gemeenteraad voor om de rapporten in de raad te bespreken en het college te verzoeken om in overleg met de eigenaar van de grond de conclusies en aanbevelingen zoals opgenomen in de rapporten te bespreken en uit te laten voeren en de raad over de ontwikkelingen periodiek op de hoogte te stellen.

Punt 8.                                Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de aanvraag tot afwijking van

                        het bestemmingsplan voor het oprichten van 5 recreatiewoningen op bungalowpark de bloemert te midlaren.

Gevraagd besluit

Een verklaring van geen bedenkingen afgeven ten behoeve van het verzoek om afwijking van het bestemmingsplan voor het oprichten van vijf recreatiewoningen op bungalowpark De Bloemert te Midlaren.

Punt 9.                                Gewijzigde vaststelling beheersverordening zandwinning Zuidlaarderweg

                                           Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

  1. De reactienota beheersverordening zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen vaststellen;
  2. De beheersverordening zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVZandwinningTyn-0302 met inachtneming van de in punt 1 genoemde reactienota beheersverordening zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen;
  3. Geen exploitatieplan vaststellen.
 

Punt 10.                               Gewijzigde vaststelling beheersverordening de Marsch Paterswolde.

Gevraagd besluit

  1. De 'Nota zienswijzen en overlegreacties beheersverordening De Marsch Paterswolde' met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;
  2. De beheersverordening De Marsch Paterswolde bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVDeMarschPW-0302 met inachtneming van de in punt 1 genoemde nota zienswijzen en overlegreacties en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen;
  3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Punt 11.                               Vaststelling bestemmingsplan Groote veen Eelde, Maatschappelijke

                                           Voorzieningen.

Gevraagd besluit

Het bestemmingsplan ‘Groote Veen Eelde, maatschappelijke voorzieningen’ vaststellen.

Punt 12.                               Aanpassing reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad

                                           2016.

Gevraagd besluit

Artikel 8 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de gemeenteraad 2016 aanpassen

Punt 13.                               Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 14.                               Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 15.                               Stukken in de leesmap.

Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

Bespreekplok.

Punt 17.

Inspreken bewoners.

De mogelijkheid tot inspreken betreft agendapunten 8 tot en met 12.

Punt 18.

Sluiting.