Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 april 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                                                                    Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het College.

Punt 7.

Gewijzigde vaststelling beheersverordening Eelde Centrum.

Gevraagd besluit.

  1. De nota zienswijzen in overlegreacties Beheersverordening Eelde centrum met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen.

  2. De Beheersverordening Eelde centrum bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.1730.BVEeldeCentrum-0302 met inachtneming van de in punt 1 genoemde nota nota zienswijzen en overlegreacties en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerp beheersverordening vaststellen.

  3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Punt 8.

Ontwerp beheersverordening Zuidlaren; Westlaren, Kazerneterrein en Zuides.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening en de ontwerp verordening ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak.

Punt 9.                                Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 10.                               Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 11.                               Stukken in de leesmap.

Bespreekplok.

Punt 13.

Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan voor het oprichten van 5 recreatiewoningen op Bungalowpark .De Bloemert te Midlaren.

Gevraagd besluit.

Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het verzoek om afwijking van het bestemmingsplan voor het oprichten van 5 recreatiewoningen op Bungalowpark De Bloemert te Midlaren.

Punt 14.

Sluiting.