Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 2 mei 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

                                           Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het

                                           College.

Punt 7.                               

Ontwerp beheersverordening Groningen Airport Eelde.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening Groningen Airport.

 2. De ontwerp verordening ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak.

Punt 8.                                                                          

Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2017.

Gevraagd besluit.

 1. Vaststellen van de grondexploitaties per 1 januari 2017 van de projecten

  1. Ter Borch;

  2. Oude Tolweg zuid;

  3. Zuidoevers Zuidlaarderveen;

  4. Groote veen;

  5. Donderen;

  6. Bedrijventerrein Vriezerbrug;

  7. Business park Ter Borch.

 2. In te stemmen met afwijking van de richttermijn van een looptijd van 10 jaar voor de grondexploitaties Bedrijventerrein Vriezerbrug en Business park Ter Borch.

 3. In te stemmen met het nemen van een winst van € 500.000 uit het project Oude Tolweg zuid.

 4. Het onder 3 genoemd bedrag komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2016.

Punt 9.                               

Bekrachtiging geheimhouding stukken WMD.

Gevraagd besluit.

De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding te bekrachtigen voor de duur van tien jaar en kennis te nemen van de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken.

Punt 10.           Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 11.                               Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 12.                               Stukken in de leesmap.

Bespreekplok.

Punt 14.

Bouw supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde.

Gevraagd besluit.

Burgemeester en wethouders uit te nodigen om het voorontwerp van het bestemmingsplan “supermarkt Ter Borch” (inclusief de aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter verhoging van de verkeersveiligheid) op te stellen en het daarna met het voorlopig ontwerp van het bouwplan c.a. vrij te geven voor inspraak en overleg.

Punt 15.

Sluiting.