Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 16 mei 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                                              College.

Punt 7.                               

Benoeming van de heer J.H. Lammers uit Zuidwolde, gemeente de Wolden tot wethouder in tijdelijke vervanging wegens ziekte van de heer T. Wijbenga.

Gevraagd besluit.

de heer J.H. Lammers, geboren 31 mei 1953 te Wierden, wonende te Zuidwolde (gemeente De Wolden), met ingang van 16 mei 2017 te benoemen tot wethouder ter (tijdelijke) vervanging van de heer T. Wijbenga, met een tijdsbesteding van 1.0 fte voor een periode van 16 weken en hem op grond van art. 36a lid 2 Gemeentewet voor de duur van deze periode ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

Punt 8.                                                                         

Bouw supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde.

Gevraagd besluit.

Burgemeester en wethouders uit te nodigen om het voorontwerp van het bestemmingsplan “supermarkt Ter Borch” (inclusief de aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter verhoging van de verkeersveiligheid) op te stellen en het daarna met het voorlopig ontwerp van het bouwplan c.a. vrij te geven voor inspraak en overleg.

Punt 9.                               

Impuls onderwijs groene schoolpleinen en/of digitalisering

Gevraagd besluit.

 1. In te stemmen met het reeds ter beschikking stellen van de middelen “impuls onderwijs” 1.In te stemmen met het reeds ter beschikking stellen van de middelen “impuls onderwijs”

 2. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Punt 10.                             

Beschikbaar stellen van krediet t.b.v. de aankoop perceel Asserstraat 21 te Vries.

Gevraagd besluit.

 1. In te stemmen met

  1. het ter beschikking stellen van een krediet met economisch nut van € 423.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van het perceel Asserstraat 21 te Vries.

  2. het ter beschikking stellen van een krediet met maatschappelijk nut van € 17.000,- voor de rente en tijdelijke kosten.

  3. Het maatschappelijke krediet dekken uit de Algemene Reserve Grote Investeringen voor een bedrag van € 17.000.

 2. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Punt 11.                             

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 12.                             

Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 13.                             

Stukken uit de leesmap.

Bespreekplok.

Punt 15.

Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2017.

Gevraagd besluit.

 1. Vaststellen van de grondexploitaties per 1 januari 2017 van de projecten:

  1. Ter Borch

  2. Oude Tolweg Zuid

  3. Zuidoevers Zuidlaarderveen

  4. Groote Veen

  5. Donderen

  6. Bedrijventerrein Vriezerbrug

  7. Business Park Ter Borch

Punt 16.

Sluiting.