Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 juni 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                                     College.

Punt 7.                               

Bekrachtiging geheimhouding stukken letters of intent Groningen Airport Eelde.

Gevraagd besluit.

De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding bekrachtigen voor de duur van vijf jaar en kennisnemen van de onder geheimhouding ter inzage gelegde stukken.

Punt 8.                                                                         

Begroting Meerschap

Gevraagd besluit.

Voorstel: Geen wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de concept begroting 2018 van het Meerschap Paterswolde.

Punt 9.                               

Beeldkwaliteitsplan Rietwijk Noord in Eelderwolde.

Gevraagd besluit.

Het beeldkwaliteitsplan Rietwijk Noord in Eelderwolde gewijzigd vaststellen.

Punt 10.                             

Informatie uit het Precidium..

Gevraagd besluit.

Kennisnemen van de fractieafrekeningen 2016.

Punt 11.                             

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 12.                             

Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 13.                             

Stukken in de leesmap.

Bespreekplok.

Punt 15.

Verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017.

Gevraagd besluit.

  1. Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2016;

  2. Vaststellen van de Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017.

Punt 16.

Jaarstukken 2017 Regio Groningen-Assen.

Gevraagd besluit.

Overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen en uw eventuele zienswijzen over de conceptbegroting 2018 kenbaar maken aan de Stuurgroep van de Regio Groningen- Assen.

Punt 17.

Sluitng.