Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 oktober 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Initiatiefvoorstel fractie D66 onderzoek instellen jongerenraad/-participatie.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met een onderzoek op welke wijze een jongerenraad/-participatie vorm kan krijgen.

  2. Het college opdracht geven (eventueel samen met andere partijen, bijvoorbeeld Stichting Trias, sociaal teams) dit onderzoek te gaan uitvoeren.

  3. Het college verzoeken voor 1 januari 2018 verslag uit te brengen.

Punt 11.                             

Uitwerking accommodatiebeleid Zuidlaren.

Gevraagd besluit.

  1. De inhoud en kaders van het boekwerk 'Visie en Uitwerkingsplan accommodatiebeleid Zuidlaren' vaststellen;

  2. Instemmen met de verdere uitwerking van de inrichting van de onderwijs/sportcampus locatie De Wenakkers op basis van de geschetste scenario's in het boekwerk 'Visie en Uitwerkingsplan accommodatiebeleid Zuidlaren';

  3. Instemmen met het starten van de hiervoor benodigde planologische procedure(s) en deze in ontwerp ter inzage leggen;

  4. De benodigde kredieten, zoals opgenomen in bijlage 2, beschikbaar stellen voor onderwijs, de Nieuwbouw van sporthallen en een gymzaal en de sloop van sporthal De Zwet, en de gymzalen.

Punt 12.                             

Aanvraag financiële ondersteuning glasvezelinitiatieven in de gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

Een positieve houding aannemen om het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie Glasvezel Noord financieel te ondersteunen door middel van een lening voor grijze aansluitingen in onze gemeente, rekening houdend met een financiële bandbreedte zoals genoemd in het voorstel.

Het college vragen een raadsvoorstel voor te bereiden voor de leningen zodra er duidelijkheid is over de hoogte daarvan, waarbij tevens de voorwaarden zijn beschreven.

Geen aandelen nemen in de BV van het Drents Glasvezel Collectief.

Bespreekplok.

Punt 14.

Brief RUD Drenthe, begrotingstekort. Vervolgafspraken op basis van zienswijzen.

Gevraagd besluit.

Bespreken van de door de RUD Drenthe gezonden brief over de genomen vervolgstappen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het geconstateerde tekort.

Punt 15.

Realisatie appartementen locatie Doedens/Koops centrum Eelde.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan en deze aansluitend vrijgeven voor inspraak en vooroverleg.

Punt 16.

Sluiting.