Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Projectsubsidie Museum De Buitenplaats voor tentoonstelling 'Planten op reis.

Gevraagd besluit.

Instemmen om een incidentele projectsubsidie van € 30.000 te verlenen voor de tentoonstelling 'Planten op reis' aan Museum De Buitenplaat voor 2018.

Punt 11.                             

Basisprincipes beoordeling kansrijke “open plekken”.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de opgestelde Basisprincipes voor kansrijke “open plekken”.

Punt 12.                             

Woningbouwlocatie “open plek” nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de bebouwing van een open plek nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren;

  2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1.Bro).

  3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerp bestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer geen reacties van belangstellenden worden ontvangen.

Punt 13.                             

Bestemmingsplanprocedure Schelfhorst Natuurwonen.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan “Schelfhorst Natuurwonen” en deze vrijgeven voor inspraak en vooroverleg cf art 3.1.1. Bro).

  2. B&w uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerp bp voor vaststelling ter inzage leggen cf art 3.8 lid 1 Wro).

Punt 14.                             

Notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017.

Gevraagd besluit.

De notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017 vaststellen.

Bespreekblok.

Punt 17.                             

Uitvoeringsplan ‘Bibliotheek kijkt vooruit’ (2017-2020). (betreft 2e termijn van opinierende bespreking).

Gevraagd besluit.

Voorstellen een zienswijze geven op het uitvoeringsplan ‘Bibliotheek kijkt vooruit’.

Punt 17.

Motie vreemd aan de agenda.(Statiegeldalliantie) Ingediend door de fracties van PVDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA.

Punt 18.

Sluiting.