Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 20 februari 2018 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Bestemmingsplan Rietwijk Noord - aanpassing ecozone.

Gevraagd besluit.

  1. Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord – aanpassing ecozone” vrijgeven voor inspraak en overleg;

  2. Op grond van de Inspraakverordening bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke zienswijze;

  3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 2 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het bestemmingsplan “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen.

Punt 11.                             

Raadsinformatiesysteem 2018 -2022.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de implementatieplan voor het raadsinformatiesysteem voor de periode 2018- 2022.

Punt 12.                             

Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo 2018.

Gevraagd besluit.

Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo 2018.

Bespreekblok.

Punt 14.                             

Toevoegen addendum aan reactienota beheersverordening.

Gevraagd besluit.

Bij het gewijzigd vaststellen van de beheersverordening Eelde-Paterswolde, conform ons voorstel van 28 november 2017, niet alleen rekening gehouden met de daarbij gevoegde reactienota, maar ook met de aanvulling hierop in bijgaand addendum.

Punt 15.                             

Centrumontwikkeling Zuidlaren (op verzoek van de raad geagendeerd; betreft bespreking brief college in antwoord op schriftelijke en mondelinge vragen vanuit de raad)..

Punt 17.

Sluiting.