Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 maart 2018 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Wijziging verordening gemeentelijke onderscheidingen.

Gevraagd besluit.

De verordening Gemeentelijke onderscheidingen Tynaarlo 2018 vaststellen.

Punt 11.                             

Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe .

Gevraagd besluit.

Toestemming geven aan het College en instemmen met de wijziging van de GR VRD, zoals beschreven in het wijzigingsvoorstel.

Punt 12.                             

Eervol ontslag Griffier.

Gevraagd besluit.

De heer J.L. de Jong als Griffier met ingang van 1 mei 2018 eervol ontslag verlenen.

Punt 13.                             

Werving en selectie Griffier gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

  1. Vaststellen het voorstel Werving en selectie Raadsgriffier Tynaarlo 2018.

  2. De huidige Werkgeverscommissie benoemen als selectiecommissie.

  3. Vaststellen het functieprofiel voor Raadsgriffier Tynaarlo 2018.

Bespreekblok

Punt 15.                             

Bespreking kaderbrieven.

Gevraagd besluit.

Kennisnemen van de kaderbrieven en de inhoudelijke standpunten van het College zoals samengevat in het Raadsvoorstel.

  • Kaderbrief 2019 Veiligheidsregio drenthe.

  • Kaderbrief 2019 GGD Drenthe.

  • Kaderbrief 2019 Aleskon inclusief kader meerjarenraming tot en met 2022.

  • Kaderbrief 2019 Werkplein drentse Aa.

  • Kaderbrief 2019 Recreatieschap drenthe.

Punt 16.

Sluiting.