Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 17 april 2018 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

r

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Beëdiging steunfractieleden.

Gevraagd besluit.

Overgaan tot het beëdigen van de steunfractieleden.

Punt 11.                             

Verlengen bodemkwaliteitskaarten, nota bodembeheer Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de verlenging van de bodemkwaliteitskaart Tynaarlo met 2 jaar;

  2. Opdracht verlenen aan de RUD om voor 19 juni 2020 een gezamelijke geactualiseerde bodemkwaliteitskaart vastgesteld te hebben conform plan van aanpak 2 november 2017.

Punt 12.                             

Huisvestingsprogramma’s en overzichten onderwijshuisvesting 2017 en 2018 .

Gevraagd besluit.

  1. Een economisch krediet van € 367.500 ter beschikking stellen voor de permanente uitbreiding van 2 groepen voor de Menzo altingschool en de structurele capitaalslasten á € 12.802 ten laste brengen van het begrotingsresultaat;

  2. Een economisch krediet van € 213.600 ter beschikking stellen voor de tijdelijke uitbreiding van de Menzo Altingschool en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen van € 234.472 ten laste van de ARGI.

Punt 13.                             

Vaststelling beeldkwaliteitsplan businesspark ter Borch.

Gevraagd besluit.

Het concept beeldkwaliteitsplan Businesspark ter Borch gewijzigd vaststellen conform de zienswijzennota

Punt 14.                             

Evaluatie Zuidlaardermarkt .

Gevraagd besluit.

Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2017.

Punt 15.                             

Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening 2018 – 2021 gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

De nota “Armoede en schuldhulpverlening 2018 – 2021 Tynaarlo” vaststellen.

Bespreekplok.

Punt 17.

Jaarstukken 2018 regio Groningen - Assen.

Gevraagd besluit.

  1. overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2018 van de regio Groningen – Assen;

  2. eventuele zienswijzen ter kennis brengen van de stuurgroep van de regio Groningen – Assen.

Punt 18.

Sluiting.