Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 8 mei 2018 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Bespreekblok.

Punt 11.                             

Vaststelling beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch.

Gevraagd besluit.

Het concept beeldkwaliteitsplan ‘Businesspark Ter Borch’ gewijzigd vaststellen conform de zienswijzennota.

Punt 12.                             

Jaarstukken 2018 Regio Groningen- Assen.

Gevraagd besluit.

  1. Overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2018 van de Regio Groningen-Assen;

  2. Eventuele zienswijzen ter kennis brengen van de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen

Punt 13.                             

Ontwerpbestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de inhoud van de Reactienota inspraak en vooroverleg, Bestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38, Gemeente Tynaarlo, 05-03-2018;

  2. Instemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38 en deze in het kader van de formele voorbereidingsprocedure ter inzage leggen.

Punt 14.                             

Evaluatie Inclusie agenda.(op verzoek van frractie ChristenUnie geagendeerd).

Punt 15.                             

Sluiting.