Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 19 juni 2018 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                               College.

Punt 7.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 8.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 9.                               

Benoeming nieuwe leden van de raad van Toezicht van Stichting Baasis.

Gevraagd besluit.

 1. Op voordracht van de Raad van toezicht mevrouw J.M.J. Bouwman te benoemen tot lid van de Raad van         Toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2018 tot uiterlijk 1 september 2022.

 2. Op voordracht van de GMR mevrouw J.L.M. de Veth te benoemen als lid van de Raad van toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2018 tot uiterlijk 1 september 2022.

Punt 10.                             

Ontvlechtingsplan Gemeenschappelijke Regeling Alescon.

Gevraagd besluit.

 1. Het college toestemming verlenen tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Alescon;

 2. Toestemming verlenen op basis van artikel 1 lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen om de Gemeenschappelijke Regeling Alescon op te heffen;

 3. € 44.000 ter beschikking stellen voor de projectkosten ten laste het begrotingsresultaat 2018.

Punt 11.                             

Begroting Meerschap Paterswolde 2019.

Gevraagd besluit.

Geen wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de concept begroting 2019 van het Meerschap Paterswolde.

Punt 12.                             

Gewijzigde vaststelling beheersverordening Eelde- Paterswolde.

Gevraagd besluit.

 1. De ‘Reactienota beheersverordening Eelde – Paterswolde met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;

 2. De beheersverordening Eelde – Paterswolde bestaande uit de geometrisch bepaald planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO. 1730.BV EeldePaterswolde-0301 met inachtneming van de in punt 1 genoemde reactienota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen;

 3. Geen exploitatiekosten vaststellen.

Punt 13.                             

Advies aan Commissariaat voor de Media over zendtijd toekennen aan Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries – Zuidlaren (Tynaarlo Lokaal).

Gevraagd besluit.

Een positief advies uitbrengen over het toewijzen van zendtijd aan de Stichting Lokale Omroep Eelde- Vries – Zuidlaren.

Punt 14.                             

Informatie uit het presidium.

Gevraagd besluit.

Kennisnemen van de fractieafrekeningen 2017

Punt 15.

Afzien van behandeling perspectievennota 2018.

Gevraagd besluit.

Bespreekblok.

Punt 17.

Jaarstukken 2017 en ontwerpbegrotingen 2019 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, WPDA, Alescon, Recreatieschap Drenthe, RUD, VRD en Publiek Vervoer.

Gevraagd besluit.

Op basis van de ingediende jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen:

 1. Stemt ons college in met de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegrotingen 2019 van GGD, WPDA, Alescon, Recreatieschap Drenthe, RUD, VRD en Publiek Vervoer.

 2. Stellen wij u voor op de ontwerpbegrotingen van de WPDA, RUD en VRD een zienswijze indienen op de voorgestelde begrotingswijziging 2018 en op de conceptbegroting 2019.

 3. Stellen wij u voor op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Alescon, Recreatieschap Drenthe en Publiek Vervoer geen zienswijzen in te dienen.

Punt 18.

schorsing.

Punt 19.

Benoeming en beëdiging Raadsgriffier.

Punt 20.

sluiting.