Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                               College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Verordeningen Startersleningen, Blijversleningen en Verzilverleningen Gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

 1. De ‘Verordening Starterslening Gemeente Tynaarlo 2018” vaststellen;

 2. De “Verordening Blijverslening Gemeente Tynaarlo” vaststellen;

 3. De “Verordening Verzilverlening Gemeente Tynaarlo” vaststellen.

Punt 11.                             

Vaststellen bestemmingsplan brandweerkazerne GAE “T”.

Gevraagd besluit.

 1. Vaststellen zienswijzennotitie brandweerkazerne GAE;

 2. Vaststellen bestemmingsplan 'brandweerkazerne GAE' met identificatienummer NL.IMRO.1730.BRWGAE-0401 overeenkomstig het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen;

 3. De toelichting op het bestemmingsplan (die hiervan formeel juridisch geen onderdeel uitmaakt) aanpassen op het punt van de compensatie van waterberging en de afvoer van afvalwater;

 4. burgemeester en wethouders uitnodigen om de omgevingsvergunning te verlenen.

Punt 12.                             

Bestemmingsplan Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone.

Gevraagd besluit.

 1. Vaststellen de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone”;

 2. Vaststellen het bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone” in overeenstemming met ontwerp, zoals dat vanaf 8 juni 2018 tot en met 19 juli 2018 ter inzage is gelegd.

Punt 13.                             

Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne.

Gevraagd besluit.

 1. Het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne’ (planidentificatie: NL.IMRO.1730.BPPeizerweg8aBunne-0401) ongewijzigd vaststellen.

 2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Bespreekblok.

Punt 14.                             

Inspreken inwoners.

Punt 15.                             

Resultaten inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Schelfhorst Natuurwonen.

Gevraagd besluit.

De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ‘Schelfhorst Natuurwonen’ ter inzage te leggen.

Punt 16.

Brief college beheersverordening Eelde – Paterswolde (op verzoek van de fractie VVD).

Geen gevraagd besluit.

Punt 17.

Motie vreemd aan de agenda.

Betreft herdenkingspad.

Punt 18.

Sluiting.