Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 25 september 2018 weergegeven.

Voor deze Raadsvergadering houden wij onze fractievergadering op woensdag 19 september 2018 vanaf 20.00 uur in het Gemeentehuis, kamer 142. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                               College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Het ontwerpbestemmingsplan “Natuur Wonen in de Schelfhorst”.

Gevraagd besluit.

Ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vrijgeven voor inspraak.

Punt 11.                             

Vergaderrooster 2019.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het vergaderrooster voor het vergaderjaar 2019.

bespreekblok

Punt 12.                             

Inspreken inwoners.

Punt 13.                             

Bespreken uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte die je krijgt’.

Gevraagd besluit.

Het uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte die je krijgt’ bespreken, zodat het college de meningen over het programma kan horen en mee kan nemen in de op te stellen begroting voor 2019.

Punt 14.                             

Bespreken RUD.

Punt 15.                             

Brief prestatieafspraken (op verzoek van de fractie VVD).

Punt 16.

Brief beeldkwaliteitsplan businesspark Ter Borch (op verzoek van de fractie VVD).

Punt 17.

Brief damwanden Garmpoleiland (op verzoek van de fractie GroenLinks).

Punt 18.

Sluiting.