Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 9 oktober 2018 weergegeven.

Voor deze Raadsvergadering houden wij onze fractievergadering op woensdag 3 oktober 2018 vanaf 20.00 uur in het Gemeentehuis, kamer 142. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                               College.

Punt 7.                               

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 8.                                                                         

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WPDA.

Gevraagd besluit.

Het college toestemming verlenen om de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa te wijzigen ingaande 1 januari 2019.

Bespreekblok.

Punt 9.                               

Inspreken inwoners.

Punt 10.                             

Bespreken RUD 2de termijn.

Gevraagd besluit.

De zorgen die bij de raad leven over het functioneren van de RUD bespreken, zodat bepaald kan worden of en welke actie(s) door de raad ondernomen kan/kunnen worden.

Punt 11.                             

Tarieven inzameling Huiselijk restafval 2019.

Gevraagd besluit.

Instemmen met:

  1. het scenario voor de tarifering van Laag-kg tarief en Hoog aanbiedtarief;

  2. kg tarief huishoudelijk restafval vaststellen op € 0,18;

  3. aanbiedtarief huishoudelijk restafval container vaststellen op € 3,00;

  4. vastrecht inzameling afval en reiniging vaststellen op € 110,00;

  5. een korting op het vastrecht van € 32,00 voor 2019 ten laste van de voorziening afval en reiniging;

  6. het variabele deel van de aanslag oplegging innen in het opvolgende belastingjaar.

Punt 12.                             

Brief damwanden Garmpoleiland (op verzoek van de fractie GroenLinks en Leefbaar.

Punt 13.                             

Brief beeldkwaliteitsplan businesspark Ter Borch (op verzoek van de fractie VVD).

Punt 14.                             

Brief prestatieafspraken (op verzoek van de fractie VVD).

Punt 15.                             

Brief Centrumontwikkeling Zuidlaren (op verzoek van de fractie Leefbaar).

Punt 16.

Sluiting.