Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 28 juni weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Agendapunt 7.

Verordening op de paardenmarkten 2016.

Gevraagd besluit:

  1. De verordening op de paardenmarkten 2016 vaststellen.

  2. Instemmen met het dekken van de incidentele verplaatsingskosten van de paardenmarkt ad. € 0.000 uit de post onvoorzien incidenteel.

  3. Instemmen met de begrotingswijziging.

 

Agendapunt 8.

Jaarstukken 2015 en ontwerpbegrotingen 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD, VRD, RUD, Alescon en ISD/Werkplein Baanzicht.

Gevraagd besluit.

Op basis van de ingediende jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen:

  1. Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van Alescon, ISD/Werkplein Baanzicht en RUD geen zienswijzen in te dienen.

  2. Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van de GGD en de VRD een zienswijze indienen conform de brief van het College aan de Gemeenteraad.

 

Agendapunt 9.

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het luchthaventerrein GAE.

Gevraagd besluit.

Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van een zonnepark Groningen Airport Eelde op het middenterrein van de luchthaven, Machlaan 14a te Eelde.

 

Agendapunt 10.

Opdrachtformulering desk studie en prcesstappen tarragrond Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de opdrachtformulering zoals via de Raadswerkgroep tarragrond Tynaarlo is geformuleerd met de daarbij behorende processtappen.

 

HAMERSTUKKEN

 

Agendapunt 11.

Kredietaanvraag rioleringsprojecten 2016.

Gevraagd besluit.

Ter uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan 2014 – 2018 diverse kredieten beschikbaar stellen met de daarin aangegeven dekking, te weten:

  1. Een krediet met een economisch nut voor het optimaliseren van Diepsloot (Vries) ad. € 55.000,- beschikbaar stellen.

  2. Kredieten met economisch nut voor werkzaamheden Schipborgerweg ad. € 728.000,- (riolerings Schipborgerweg) en € 290.000,- (openbare ruimte Schipborgerweg) beschikbaar stellen.

  3. Kredieten met economisch nut voor werkzaamheden Borgwallingen/ Bovendiepen Zuidlaren ad. € 3.449.000,- (rioleringen Borgwallingen/Bovendiepen 50 jaar) en € 46.000,- riolering Borgwallingen/Bovendiepen 15 jaar) en € 736.000,- (openbare ruimte Borgwallingen/Bovendiepen)

 

Agendapunt 12.

Terugbetaling kapitaal door Essent aan gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

  1. De vordering op Essent ten bedrage van € 314.000,- opeisen per 1 juli 2016.

  2. Het terugontvangen bedrag bestemmen voor het eenmalig verlagen van het vastrecht van de afvalstoffenheffing 2016.