Hilde Kamminga (Raadslid)

Mijn naam is Hilde Kamminga, sinds 27 maart ben ik namens Gemeentebelangen raadslid, in de mooie gemeente Tynaarlo.

Het raadslidmaatschap had ik zeker nog niet verwacht, des te meer energie geeft me dit nu er zoveel mensen vertrouwen in mij hebben uitgesproken.

Doordat ik nieuw in de politiek ben en nog niet al te oud, denk ik dat ik meer open naar de vraagstukken kan kijken en dit op een andere manier kan relativeren. Daarnaast wil ik graag jongeren en jong volwassenen enthousiast maken voor de politiek, laten zien dat ook jonge mensen dit kunnen. De lokale politiek maken tot iets van iedereen.

Door mijn werk in de zorg en het zijn van mantelzorger kom ik veel met het sociale domein in aanraking. Nadat in 2015 de zorg vanuit Den Haag is overgeheveld naar de gemeente is er veel veranderd. Er gaan veel dingen goed, waaronder de sociale teams, hiervan moeten we zorgen dat dit goed blijft gaan. Ik zal mijn ogen en oren openhouden voor de dingen die minder goed gaan of waar nog verbeteringen in te halen zijn.

Dit is mijn eerste termijn als raadslid, een periode waarin ik veel dingen zal moeten bijleren en mezelf kan ontwikkelen. Om dit zo goed mogelijk te doen hoor ik ook graag vanuit jou, de inwoner van Tynaarlo, waar de verbeteringen binnen de gemeente ligt, maar ook zeker wat er al wel goed gaat.

Ik hoop een ieders vertrouwen in mij waar te kunnen maken en een stem te zijn voor jong en oud, om de brug tussen de politiek en de inwoners zo klein mogelijk te maken.

Kandidaten kieslijst 2018.

Vor de verkiezingen voor de Gemeenteraad, welke zullen plaatsvinden op woensdag 21 maart 2018 staan er voor Gemeentebelangen Tynaarlo in totaal 15 kandidaten op de kieslijst.

Onze kandidaten willen zich graag even aann u voorstellen, zodat u weet waar onze kandidaten voor staan en met wie u te maken heeft als u op 21 maart naar de stembus gaat.

Positie 1, onze lijsttrekker.

Peter van Es.

Positie 2.

Jarko Weering. 

Positie 3.

Tiemon Boerema.

 Positie 4.

Hilde Kamminga.

 Positie 5.

Tineke Terwal.

Positie 6.

Leo Eissens.

Positie 7.

Mart Platje.

Positie 8.

Grétia Boelens.

Positie 9.

Wil Paré.

Positie 10.

Ties Polling. 

Positie 11.

Roelof van Wijk. 

Positie 12.

Dennis Franke.

Positie 13.

Gea Arends.

Positie 14.

Roelof Krijthe. 

Positie 15.

Willem Hönebecke jr.

De Fractie vanaf 2014.

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo bestaat uit de volgende personen.

Raadsfractie.

Peter van Es (fractievoorzitter).

Jarko Weering (raadslid ).

Steunfractie.

Tiemon Boerema (steunfractie)

Wil Paré (steunfractie)

Motie afschaffen boete bij vermissing rijbewijs.

MOTIE nr. 8

 

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Tynaarlo)

Motie ingediend door raadslid/fractie Gemeentebelangen Tynaarlo

Agendapunt 13

Raadsvergadering dd zeven november 2017

Onderwerp: Geen verhoging leges bij vermissing rijbewijs

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op zeven november 2017

Overwegende/constaterende, dat:

-        De leges voor het aanvragen van een rijbewijs in Tynaarlo € 38,80 bedragen;

-        Dat bij het aanvragen van een vervangend rijbewijs i.v.m. vermissing als gevolg van diefstal of verlies de leges met € 18,20 administratiekosten verhoogd worden;

-        Dat deze verhoging door onze inwoners gezien wordt als een boete, en dit als zeer onredelijk en onrechtvaardig wordt ervaren;

-        Er vanuit de landelijke overheid geen dwingende richtlijnen bestaan;

-        De Gemeente Tynaarlo daarom zelf kan bepalen of zij extra kosten in rekening wenst te brengen;

-        Het de afgelopen 2 jaar gemiddeld slechts 97 gevallen per jaar betrof, en het in 2016 om 112 vermissingen ging met een extra opbrengst van € 2038,- voor de Gemeente;

-        Dit niet opweegt tegen de gevoelens van onbegrip en onvrede die deze “boete” oproept bij onze inwoners.

Draagt het college op:

Om met ingang van 2018 geen extra leges/administratiekosten meer in rekening te brengen bij het aanvragen van een vervangend Rijbewijs en het hiermee gepaard gaande bedrag, gezien de geringe omvang, te dekken uit de bedrijfsvoering.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vries, zeven november 2017

Ondertekend door:

Fractie Gemeentebelangen Tynaarlo

Zuidlaarder meer

Het zuidlaardermeer ligt op de scheiding van de provincies Drenthe en Groningen in de gemeenten Tynaarlo en Hoogezand.

Ongeveer een kwart van het meer ligt in provincie Drenthe, de overige driekwart ligt in Provincie Groningen.

Het beheer van het Zuidlaardermeer gebied staat onder verantwoording van het Groninger Landschap, stichting Het Drentse landschap, Waterschap Hunze en Aa’s, het meerschap en gemeente Tynaarlo.

Het Zuidlaardermeer heeft een oppervlakte van 671 hectare. Hiervan is 121 hectare oever en rietland. Het Zuidlaardermeer gebied is beschermd natuurgebied of anders gezegd een Natura 2000 gebied.

Overige wateren.

Er komen een aantal wateren uit op het meer, zo kennen we:

 • DE Hunze;

 • Het Drentse diep;

 • Het Kieldiep;

 • De Noordlaardervaart;

 • Het Noord-Willemskanaal.

Dieren.

Het Zuidlaardermeer gebied staat nationaal en internationaal bekend als gebied waar zeer veel verschillende vogelsoorten voorkomen. Het is een zeer aantrekkelijk gebied voor vogelaars en vogelspotters.

Tegenwoordig komt ook de otter voor in het Zuidlaardermeer gebied.

Watersport.

Het Zuidlaardermeer is een aantrekkelijk meer voor watersportliefhebbers. Zeilen, surfen, roeien en dergelijke is allemaal goed mogelijk op het meer. Je kunt er ook bootjes huren. Het meer staat in open verbinding met het Noord Willemskanaal, dus voor een vaarvakantie kunt u het Zuidlaardermeer ook aandoen en bijvoorbeeld aanmeren in een van de havens.

Via het Noord Willemskanaal is het mogelijk van het Zuidlaardermeer naar het Paterswoldse meer te varen.

toerisme.

Nabij het Zuidlaardermeer staat molenmuseum De wachter, de authentieke oliemolen.

Een paar maal per dag vaart in de zomermaanden een rondvaartboot vanaf de Zuidlaardervaart over het Zuidlaardermeer, deze rondvaartboot heet Berend Botje.

Ook zijn er campings, bungalowparken en een hotel gevestigd rondom het Zuidlaardermeer.

Prins Bernhardhoeve

De Prins Bernhardhoeve was een complex voor beurzen en evenementen in het centrum van Zuidlaren.

In de Prins Bernhardhoeve bevonden zich een aantal verschillende grote hallen, deze hallen droegen de namen van leden van het koninklijk huis.

Oprichting.

De Prins Bernhardhoeve is gebouwd in 1956. Het gebouw werd gebouwd volgens het ontwerp van de architect J. van der Weerd.

In eerste instantie werd de Prins Bernhardhoeve in 1956 opgericht als expositieruimte voor glazen, met een oppervlakte van 2000 m2

Uiteindelijk bedroeg de vloeroppervlak van het complex in totaal 40.000 m2, de Prins Bernhardhoeve kon tot 10.000 bezoekers herbergen.

Beurzen.

In de Prins Bernhardhoeve zijn een groot aantal jaren vele beurzen en evenementen gehouden, veel daarvan waren jaarlijks terugkerend. We hebben het dan bijvoorbeeld over:

 • Klein-dierenshow (Noordshow);

 • Landbouwbeurs;

 • Vakantiebeurs;

 • De wieler 6-daagse van het noorden;

 • Het dance festival;

 • De landbouw werktuigenbeurs;

 • Concours hippique.

Domino day.

In de jaren 1999 en 2000 werd in hier de domino day gehouden. Domino day is een evenement dat opgezet werd voor de poging tot het vestigen van een wereldrecord van het aantal vallende domino steentjes.

Zwarte markt

Vanaf 2010 werd er maandelijks een zwarte markt gehouden in de prins Bernhardhoeve. Deze zwarte markt werd ook wel de zwarte markt van het noorden genoemd. De zwarte markt werd mede opgezet op aanraden van Hennie van der Most.

In 2014 stopt de zwarte markt echter weer.

Sloop.

In juni 2016 is begonnen met het slopen van de Prins Bernhardhoeve. Het pand stond leeg na het vertrek van het doe-museum.

De beveiliging en het overeind houden van de beurshallen kostte uitsluitend nog geld, daarom is er toe overgegaan het pand af te breken.

In april 2016 is het besluit genomen om het pand te gaan slopen, dit besluit is genomen door projectontwikkelaar Leyten. Na ongeveer 60 jaar komt er dus een eind aan de beurshallen in Zuidlaren.

Tot het begin van 2017 is het onduidelijk welke bestemming de locatie van de Prins Bernhardhoeve zal krijgen. Mogelijk komen er supermarkten op het Prins Bernhardhoeve terrein.

gemeente Zuidlaren

In het noorden van Drenthe lag vroeger voormalig gemeente Zuidlaren. Gemeente Zuidlaren is in 1999 samengevoegd met gemeente Eelde en gemeente Vries, waardoor gemeente Tynaarlo is ontstaan.

Gemeente Zuidlaren ligt ten oosten van voormalig gemeente Vries en ten zuiden van gemeente Haren

Dorpen.

Voormalig gemeente Zuidlaren bestond uit de volgende dorpen.

De groeve 

Midlaren 

Oudemolen 

Tynaarlo 

Zeegse 

Zuidlaarderveen 

Zuidlaren 

Burgemeesters.

Voormalig gemeente Zuidlaren heeft de volgendde burgemeesters aan het roer gehad.

Burgemeester W.J. van Heiden (1811 – 1822) en (1826 – 1832)

Burgemeester N.G. servatius (1823 – 1826)

Burgemeester L.G. van Heiden Heinestein (1832 – 1838)

Burgemeester E. Bentum (1838 – 1841) waarnemend

Burgemeester N.W. Schroeder Hofstede (1841 – 1843)

Burgemeester P.A.D. de Milly (1843 – 1883)

Burgemeester L.A.S.J.de Milly van Heiden (1888 – 1893)

Burgemeester T.R. van der Loeff (1893 – 1902)

Burgemeester p.D. Mees (1902 – 1906)

Burgemeester F.M. Albarda (1906 – 1921)

Burgemeester J.M.A.W. van Resandt (1921 – 2923)

Burgemeester R. van Luttervelt (1923 – 1929)

Burgemeester F.H. van Kinschot (1929 – 1934)

Burgemeester G.W.J. van der Veltz (1934 – 1937)

Burgemeester M.P.M.van karnebeek (1937 – 1940)

Burgemeester G. Nijenhuis (1940 – 1941) waarnemend

Burgemeester K.H. Gaarlandt (1941 – 1941) waarnemend

Burgemeester J.H. Roekema (1941 – 1945) en (1945 - 1975)

Burgemeester L.J. Zandt (1945 – 1945) NSB

Burgemeester P. Kannegieter (1975 – 1980)

Burgemeester G.R.W. kymell (1981 – 1990)

Burgemeester B.S. Wilpstra (1990 – 1998)

Burgemeester H. Pannekoek (1998 – 1999)

gemeente Vries

In het noorden van Drenthe lag vroeger gemeente Vries, gemeente Vries lag ten zuiden van gemeente Eelde, ten westen van gemeente Zuidlaren en ten noorden van gemeente Assen.

Gemeente Vries werd in 1999 samengevoegd met gemeente Eelde en gemeente Zuidlaren en vormden samen gemeente Tynaarlo.

Dorpen.

Gemeente Vries bestond voorheen uit de volgende dorpen.

Bunne

De punt

Donderen

Rhee

Taarlo

Vries

Winde

Yde

Zeijen

 

Burgemeesters.

In gemeente Vries hebben de volgende Burgemeesters zitting gehad.

Burgemeester J. Davids (1811 – 1843)

Burgemeester C.H.W. van der Veltz (1844 – 1853)

Burgemeester J. Linthorst Homan (1853 – 1859)

Burgemeester L. Vos (1859 – 1863)

W.R.Hora Siccama (1864 – 1869)

Burgemeester L. drijber (1869 – 1865)

Burgemeester C.P. Ebbinge (1876 – 1892)

Burgemeester H.A. Aalfs (1892 – 1927)

Burgemeester A. Jongbloed (1927 – 1932)

d.W. Molhuysen (1932 – 1939)

burgemeester E.W. de Fielliettaz Goethart (1939 – 1944) en (1945 – 1964)

burgemeester H. Boelems (1944 – 1944)

burgemeester F.B. Harkema (1944 – 1945)

burgemeester E.J. de Jonge (1964 – 1982)

Burgemeester J.A.G. van der steur (1982 – 1997)

gemeente Eelde

In het noorden van provincie Drenthe lag vroeger gemeente Eelde. Gemeente Eelde werd opgeheven door de herindeling waarbij gemeente eelde samengevoegd werd met gemeente Zuidlaren en gemeente Vries, waardoor gemeente Tynaarlo is ontstaan. Gemeente Eelde heeft bestaan tot 1 januari 1999.

Dorpen.

Gemeente Eelde bestond uit de dorpen

Eelde;

Eelderwolde;

Paterswolde.

Gemeentehuizen.

Gemeente Eelde heeft een aantal gemeentehuizen gehad.

 • Nijsinghhuis, dit is het oudst bekende gemeentehuis in Eelde, dit staat nabij het huidige museum De buitenplaats.

 • Herberg oud gemeentehuis, deze staat op de hoek Hoofdweg Brouwersteeg.

 • Voormalig gemeentehuis aan de Burgemeester J. G. Legroweg, tegenover de Raadhuislaan, dit is het laatste gemeentehuis van Eelde voor de herindeling.

Burgemeesters.

In gemeente Eelde zijn een aantal burgemeesters geweest, hieronder een overzicht van de Burgemeesters.

Burgemeester W. Tonkens. (1811 – 1812) en (1819 – 1823).

Burgemeester G.K.F. Gasinjet. (1812 - 1819)

Burgemeester H. Tonkens. (1823 – 1856)

Burgemeester van W. Riesen.

(1856 – 1859)

Burgemeester E.J.A. Timmerman. (1860 – 1895)

Burgemeester J. Tonkens. (1895 – 1929)

Burgemeester J.G. Legro. (1929 – 1940)

Burgemeester H.W. Bloemers. (1940 – 1941) waarnemend

Burgemeester B. Struben. (1941 - 1943) en (1945 – 1973)

Burgemeester A. Dijkstra. (1943 – 1945)

Burgemeester J.K. Wiebenga. (1973 – 1982)

Burgemeester A. Tchernoff. (1983 – 1991)

Burgemeester G. Oosting. (1991 – 1992) waarnemend

Burgemeester P. van Veen. (1992 – 1998)