Artikel 21 Gemeentewet

Artikel 21 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

  1. 1. De Burgemeester heeft het recht in de vergadering aan de beraadslaging deel te nemen.

  2. Een Wethouder heeft toegang tot de vergaderingen en kan aan de beraadslaging deelnemen.

  3. Een Wethouder kan door de Gemeenteraad worden uitgenodigd om ter vergadering aanwezig te zijn.